Sprawdź

Uczciwość w biznesie

Uczciwość w kontaktach biznesowych

Leroy Merlin zwraca dużą uwagę na wpływ, jaki na otoczenie wywiera kontrahent. Od 2008 r. każdy dostawca musi poddać się obowiązkowemu audytowi, którego celem jest ocenia jego wypływu na środowisko naturalne i relacje społeczne. Kontroli podlegają także poddostawcy. Dla zachowania bezstronności audyty przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne. Audytorzy sprawdzają czy przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska, zatrudnieniem i bezpieczeństwem pracy.

Leroy Merlin Polska współpracuje z ponad 600 polskimi dostawcami. Z wieloma z nich związany jest od początku działalności. Firma zależy na relacjach opartych na partnerstwie i długoterminowej współpracy. Leroy Merlin ceni wiedzę i doświadczenie dostawców. Dlatego tworzenie oferty produktów odbywa się przy dużym zaangażowaniu dostawców. Praca nad wspólną kolekcją jest chwilą najbliższej współpracy z dostawcą, który zyskuje realny wpływ na to co pojawi się w sklepach z danego asortymentu.

Leroy Merlin Polska jest częścią ADEO i spójnie ze standardami oraz kulturą grupy określa zasady współpracy z dostawcami. Promuje podejście, w którym każda ze stron jest świadoma wpływu, jaki wywiera na otoczenie i ponosi za ten wpływ odpowiedzialność. Wobec wszystkich dostawców Leroy Merlin Polska stosuje zasady i wartości mające służyć wypracowaniu etycznego zachowania (w sensie moralnym i prawnym). Zasady te określają: