Sprawdź

Zrównoważony rozwój w Leroy Merlin

CSR w Leroy Merlin Polska

Leroy Merlin istnieje w Polsce już ponad 20 lat. Nasze sklepy stały się przez te lata częścią lokalnej społeczności. Cały czas staramy się, być dobrym sąsiadem. Interesujemy się sprawami ludzi
i regionu, w którym jesteśmy obecni. Na każdym poziomie naszego funkcjonowania staramy się działać odpowiedzialnie.

Podejmujemy działania mające na celu ochronę zasobów środowiska naturalnego, rozwoju zawodowego pracowników, budowaniu partnerskich relacji z klientami i dostawcami oraz społecznościami lokalnymi. Od lat staramy się być jak najbliżej klientów, słuchać ich opinii i wdrażać oparte o nie rozwiązania.

Odwiedzamy klientów w domach, organizujemy spotkania relacyjne i rady klientów, które wspierają nas w podejmowaniu wielu decyzji odnośnie funkcjonowania sklepów. Taki bliski kontakt i dialog z klientami oraz wyczulenie na ich potrzeby to według nas naturalny sposób współpracy we współczesnym świecie.

Leroy Merlin Polska jest częścią ADEO i spójnie ze standardami oraz kulturą grupy określa zasady współpracy z dostawcami. Promuje podejście, w którym każda ze stron jest świadoma wpływu, jaki wywiera na otoczenie i ponosi za ten wpływ odpowiedzialność. Wobec wszystkich dostawców Leroy Merlin Polska stosuje zasady i wartości mające służyć wypracowaniu etycznego zachowania (w sensie moralnym i prawnym). Zasady te określają:

Rozwój pracowników

Dzielimy się z pracownikami wizją, wiedzą, wynikami, władzą oraz zaangażowaniem.

Ochrona natury

Dążąc do stałego rozwoju nie zapominamy o ochronie środowiska naturalnego.

Zaangażowanie społeczne

Podejmujemy samodzielnie działania na rzecz społeczności lokalnych.

Relacje z klientami

Naszym celem jest stałe pogłębianie relacji z klientami. Podejmujemy szereg inicjatyw o ponadstandardowym charakterze sprzyjającym budowaniu i utrzymaniu partnerskich stosunków.

Fundacja Leroy Merlin Polska

Pracownicy Leroy Merlin chętnie angażują się w działania prospołeczne w swojej społeczności. Rozpoznają potrzeby i przygotowują odpowiednie działania, które mają, w miarę możliwości, wesprzeć potrzebujących.

Uczciwość w biznesie

We współpracy z dostawcami wymagamy postępowania zgodnego z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami kupieckimi. Dostawcy muszą także wykazać, że są partnerami społecznie odpowiedzialnymi.