Sprawdź

Kodeks Postępowania Etycznego Leroy Merlin Polska

Kodeks Postępowania Etycznego Leroy Merlin Polska

Firma Leroy Merlin dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów etycznych we wszystkich obszarach swojej działalności. Etyczne postępowanie stanowi podstawę kultury korporacyjnej Leroy Merlin i jest oczekiwane od każdego pracownika spółki, bez względu na jego stanowisko w strukturze firmy.

W 2013 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy Kodeks Postępowania Etycznego Leroy Merlin Polska. Zawarte w Kodeksie zasady etyczne wspierają pracowników Leroy Merlin w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami firmy i instytucjami.

W Kodeksie Postępowania Etycznego szczególnie wyróżniono:
- dbałość o pracowników, która przejawia się między innymi w filozofii dzielenia się,
- dbałość o klienta, która opiera się na zasadach szacunku, bezpieczeństwa klienta w sklepach, polityce sprzedażowej bazującej na uczciwej informacji o produktach i cenach, 
- dbałość o dobrą współpracę z dostawcami.

Komisja ds. Etyki Leroy Merlin

Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Postępowania Etycznego, powstała również Komisja ds. Etyki, która stoi na straży przestrzegania jego zapisów.

Jej główne cele to:
- przeglądy etyczne,
- pomaganie współpracownikom w przestrzeganiu Kodeksu Postępowania Etycznego,
- reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad etycznych,
- wspieranie i nadzorowanie polityki komunikacyjnej w zakresie wdrażania i codziennego funkcjonowania Kodeksu Postępowania Etycznego,
- wdrażanie i udoskonalanie jednolitych procedur postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń,
- inicjowanie zmian w zakresie popularyzacji Kodeksu Postępowania Etycznego i postaw etycznych,
- proponowanie zmian w Kodeksie Postępowania Etycznego.

Każdy pracownik może kontaktować się z Komisją ds. Etyki w kwestiach budzących jego wątpliwości. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Kodeksem Postępowania Etycznego Leroy Merlin Polska.

Zobacz Kodeks Postępowania Etycznego Leroy Merlin Polska