Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Leroy Merlin

Firma Leroy Merlin dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów etycznych we wszystkich obszarach swojej działalności. Etyczne postępowanie stanowi podstawę kultury korporacyjnej Leroy Merlin i jest oczekiwane od każdego pracownika spółki, bez względu na jego stanowisko w strukturze firmy.

W 2013 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy Kodeks Etyki Leroy Merlin. Zawarte w Kodeksie zasady etyczne wspierają pracowników Leroy Merlin w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami firmy i instytucjami.

W Kodeksie Etyki szczególnie wyróżniono:
- dbałość o pracowników, która przejawia się między innymi w filozofii dzielenia się.
- dbałość o klienta, która opiera się na zasadach szacunku, bezpieczeństwa klienta w sklepach, polityce sprzedażowej bazującej na uczciwej informacji o produktach i cenach.
- dbałość o dobrą współpracę z dostawcami.

Komisja ds. Etyki Leroy Merlin

Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Etyki powstała również Komisja ds. Etyki, która stoi na straży przestrzegania jego zapisów. Jej główne cele to: przeglądy etyczne, pomaganie współpracownikom w przestrzeganiu Kodeksu Etyki, reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad etycznych, wspieranie i nadzorowanie polityki komunikacyjnej w zakresie wdrażania i codziennego funkcjonowania Kodeksu Etyki, wdrażanie i udoskonalanie jednolitych procedur postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń, inicjowanie zmian w zakresie popularyzacji Kodeksu Etyki i postaw etycznych, proponowanie zmian w Kodeksie Etyki Leroy Merlin.
Każdy pracownik może kontaktować się z Komisją ds. Etyki w kwestiach budzących jego wątpliwości.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Kodeksem Etyki Leroy Merlin Polska.

Zobacz Kodeks Etyki Leroy Merlin Polska