Podpórki, paletki do rozsad

Podpory, podpórki, wiązadła

Podpory i podpórki będą pomocne naszym roślinom w okresie wczesnego wzrostu oraz gdy same nie będą w stanie utrzymać stabilnej pozycji. Podpór wymagają zarówno rośliny pokojowe jak i ogrodowe. Do stabilizacji roślin przydatne będą również wszelkiego rodzaju wiązadła, druty ogrodnicze oraz zapinki, za pomocą których przymocujemy rośliny do tyczek i drabinek.