Podłoża i nawozy do roślin

Dopasuj odpowiedni nawóz do roślin