Układanie posadzki z płytek ceramicznych

Opinii 17

NARZĘDZIA


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH


SPOSOBY UKŁADANIA PŁYTEK

 

Na podłożu betonowym


Odkurzyć podłoże betonowe, następnie umyć je sodą kaustyczną lub innym roztworem alkalicznym, a na końcu wodą.


W razie potrzeby nałożyć warstwę emulsji gruntującej.


Do zlikwidowania ewentualnych nierówności podłoża należy użyć zaprawy wyrównującej.


Układanie: Do mocowania płytek używa się zaprawy klejowej, a do wypełniania przerw między płytkami - zaprawy do spoinowania (fugowania).

 

 

Na starych płytkach ceramicznych


Odkurzyć podłoże z płytek, umyć je sodą kaustyczną lub specjalnym środkiem czyszczącym płytki, a następnie wodą.


Bardzo gładkim płytkom trzeba nadać chropowatość, uderzając punktowo ostrym narzędziem lub porysować szlifierką.


W razie potrzeby nałożyć warstwę emulsji gruntującej.


Do zlikwidowania ewentualnych nierówności podłoża należy użyć zaprawy wyrównującej.


Układanie: Do mocowania płytek używa się specjalnej zaprawy klejowej. Należy uważać, by spoiny układanych płytek nie pokrywały się ze spoinami starej warstwy.

 

 

POTRZEBNE MATERIAŁY


EMULSJA GRUNTUJĄCA


Emulsję rozprowadza się na podłożu szczotką lub wałkiem, przed nałożeniem zaprawy wyrównującej lub kleju.


Nałożona na porowatą powierzchnię tworzy ochronną warstwę między podłożem a klejem.


Wzmacnia przyczepność płytek do podłoża.DOMIESZKI USZLACHETNIAJĄCE


Produkt ten miesza się z klejem, w celu poprawy przyczepności, elastyczności i wodoszczelności kleju.


Ułatwiają wyrównanie podłoża.ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA


Rozprowadzona na podłożu sprawia, że staje się ono idealnie poziome.ZAPRAWA DO SPOINOWANIA


Wypełnia spoiny między płytkami, podnosząc walory estetyczne i użytkowe posadzki. Nadmiar usuwa się ściągaczem gumowym do spoin.ZAPRAWA KLEJOWA


Klej w proszku, który przed użyciem rozrabia się z wodą, lub gotowy klej w paście. Klej nakłada się szpachelką.PRZYMIERZANIE PŁYTEK

Rozmieszczenie płytek należy tak zaplanować, by zakończyć układanie przy wyjściu z pomieszczenia. Ostatni rząd powinien składać się z całych płytek.

 

Przymierzanie rozpoczyna się od ułożenia płytek wzdłuż dwóch, prostopadłych do siebie linii.

 

1. Za pomocą sznura mierniczego zaznaczyć na podłodze linie prostopadłe. Linie powinny przecinać się na środku pomieszczenia lub jedna z nich wychodzić ze środka otworu drzwiowego.


 

2. Ułożyć płytki, nie przyklejając ich, wzdłuż wyznaczonych linii, aż do ścian.


Należy pamiętać o uwzględnieniu szerokości spoin.


 

Jest to ułożenie płytek "na próbę", które umożliwi nam zaplanowanie układu płytek nie tylko pod względem estetycznym, ale także tak, by ilość płytek do przycięcia była optymalna.

 

MOCOWANIE PŁYTEK

Układanie zaczynamy od przyklejenia płytek wzdłuż ściany znajdującej się naprzeciw wejścia.

 

Pierwszy przyklejany rząd musi składać się z całych płytek; rząd, w którym część płytek będzie przycięta, układamy w drugiej kolejności.

 

 

POKRYWANIE KLEJEM I UKŁADANIE

Mocowanie płytek na klej jest najprostszym sposobem ich układania.

 

Płytki układamy partiami, powtarzając czynności opisane poniżej (punkty 1-6) na powierzchni 70x70cm.

 

Szpachlą rozprowadzić klej na podłożu. Powierzchnię pokrytą klejem przeczesać szpachelką ząbkowaną; czynność tę powtarzać na niewielkich kawałkach posadzki (70x70 cm).

 

Aby rowki miały prawidłowa głębokość, należy trzymać szpachelkę pod kątem ok. 60 stopni.

 

 

Położyć płytkę na podłożu, lekko ją dociskając.

 

Kładąc płytki 20x20 cm i większe, pokrywa się klejem zarówno podłoże, jak i płytkę. W tym celu wystarczy rozprowadzić szpachelką cienką warstwę kleju na wewnętrznej stronie płytki.

 

 

Między płytkami ułożyć krzyżyki dystansowe - uzyska się regularne odstępy między płytkami (spoiny).

 

Szerokość spoin jest różna, w zależności od wybranego rodzaju płytek i wzoru posadzki.

 

 

Sprawdzić, czy powierzchnia ułożonych płytek jest idealnie płaska.


Wystające płytki dobić lekko gumowym młotkiem bezpośrednio lub przez drewnianą łatę.


Łata powinna być ułożona na kilku płytkach jednocześnie.


 

Należy usunąć krzyżyki przed wyschnięciem kleju.


Skrobakiem oczyścić płytki z nadmiaru kleju.


Poczekać, aż klej stwardnieje (24 godziny) i wy- pełnić spoiny.


Po nowo położonych płytkach nie należy chodzić.

 

PRZYCINANIE

 

Proste cięcia wykonujemy przyrządem do cięcia płytek.


 

 

Przycinanie ostatniej płytki wzdłuż ściany: położyć cała płytkę na przedostatnią; na niej położyć jeszcze jedną, którą następnie trzeba dosunąć do ściany. Zaznaczyć ołówkiem linię na płytce znajdującej w środku, uwzględniając szerokość spoiny. Tak oznaczoną płytkę przyciąć do odpowiedniego rozmiaru.


 

 

Wycinanie zaokrągleń: na płytkę przeznaczoną do cięcia należy przykleić taśmę samoprzylepną, aby zapobiec ewentualnemu zarysowaniu powierz- chni. Odpowiednim wiertłem (węglowym lub wolframowym) wywiercić w płytce otwory na obwodzie koła.


Następnie, szczypcami do ceramiki, delikatnie wy- łamać niepotrzebną część płytki.


Nierówne brzegi spiłować.


 

FUGI (SPOINY)

Podczas wypełniania spoin krzyżyki powinny być usunięte.

 

RADA

By fuga lepiej przylegała, należy przerwy między płytkami przed wypełnieniem przetrzeć płócienną szmatką.

 

Zaprawę do spoinowania rozprowadzać giętkim gumowym ściągaczem ukośnie do spoin, na powierzchni około 1 m2, aż do głębokiego jej wniknięcia w przerwy między płytkami.

 

Po kilku minutach oczyścić powierzchnię wilgotną gąbką.

 

 

 

UWAGA

Nie fuguje się szczeliny biegnącej wokół pomieszczenia (tzw. dylatacji); jest to miejsce montażu listew przypodłogowych.

 

WYKOŃCZENIE

 

Po ułożeniu płytek i wypełnieniu spoin należy zasłonić szczelinę między płytkami i ścianą (dylatację) montując wzdłuż ścian cokoliki ceramiczne lub listwy przypodłogowe.

 

DODATKOWE RADY

Przy zakupie płytek należy bezwzględnie sprawdzić, czy kupowany towar jest w identycznej kalibracji i odcieniu dla całej partii towaru. Stosowne oznaczenia znajdują się na opakowaniach.

 

Mimo to, w celu uniknięcia ewentualnych różnic kolorystycznych podczas układania należy dobierać płytki pochodzące z różnych opakowań.

 

Płytki myjemy wodą z dodatkiem detergentu nie powodującego ścierania ich powierzchni i nie tłustego. Spłukujemy wodą.

 

Informacji dotyczących układania płytek na zewnątrz, płytek marmurowych i innych rodzajów posadzek dostarczą Państwu nasi doradcy.

Dodano: 01-03-2012