Układanie płytek ceramicznych na tarasie i w ogrodzie

Opinii 8

RODZAJE PŁYTEK


Najczęściej stosowane rodzaje płytek:Kamienne


(np. granitowe lub z topionego bazaltu)Betonowe 40 x 40 cm i 50 x 50 cm:


- z fakturą żwirową


- z betonu barwionego


- we wzoryTerakota - kwadratowe


16 x 16 cm


22 x 22 cm


SPOSOBY UKŁADANIA


Sposób układania płytek zależy od miejsca, gdzie będą zastosowane.NARZĘDZIA I MATERIAŁY (UKŁADANIE NA PODSYPCE PIASKOWEJ)


DODATKOWE NARZĘDZIA POTRZEBNE DO WYKONANIA BETONOWEGO PODŁOŻA


NARZĘDZIA POTRZEBNE DO PRZYCINANIA PŁYTEK

Zaznaczyć rylcem na płytce miejsce przecięcia; ciąć szlifierką wyposażoną w odpowiednią tarczę. Zaleca się, by podczas cięcia nosić ochronne rękawice i okulary.WYTYCZANIE MIEJSCA

 

Wymiary nawierzchni najlepiej zaplanować tak, by uniknąć cięć płytek lub by było ich jak najmniej. Dokładnie wyznaczyć powierzchnię, na której mają być ułożone płytki. Układając określony wzór, dobrze jest wyznaczyć na podłożu punkty orientacyjne.

 

Wytyczenie punktów orientacyjnych jest pomocne, ułatwia uzyskanie zaplanowanego wzoru oraz ogranicza liczbę cięć.

 

UKŁADANIE PŁYTEK

 

Na podsypce piaskowej

 

 

Taras lub alejka


Usunąć ziemię na głębokość 10 cm.


Aby odpływ wody deszczowej był prawidłowy, cały obszar powinien być lekko pochyły (1 cm/m).


Ubijać ziemię ubijakiem, aż do momentu, w którym stanie się twarda.


 

 

Na niestabilnym podłożu

 

 

Głębokość wykopu musi być większa, ponieważ należy wykonać podkład z kamieni, żwiru, potłuczonych cegieł lub gruzu mineralnego. Taką warstwę następnie pokryć piaskiem, wypoziomować i ubić.


 

 

Na całej powierzchni przeznaczonej do wyłożenia płytkami rozłożyć folię ochronną, która zapobiega mieszaniu się różnych materiałów i przedostawaniu się korzeni drzew między płytki.


Ułożyć równolegle dwie listwy, pamiętając o nachyleniu (1 cm/m). Zaklinować ją na wysokości równej grubości podsypki. Listwy będą podstawą do wygładzania piasku.


 

 

Rozprowadzić piasek na 2/3 wymaganej grubości i ubić. Dosypać piasku.

 

Aby uniknąć nierównego rozłożenia piasku, co mogłoby negatywnie wpłynąć na poziom ułożonych płytek, należy zmieszać go z cementem (worek cementu na 5 taczek piasku). Po rozprowadzeniu tej mieszanki na podłożu należy w miarę szybko ułożyć na nim płytki.

 

 

Na dwóch równoległych listwach położyć poprzecznie łatę i przesuwając nią, wyrównać piasek.

 

Wyjąć listwy i uzupełnić piaskiem powstałe otwory.

 

 

 

 

Układać płytki na piasku według wybranego wzoru. Nigdy nie chodzić po piasku.

 

 

 

 

 

Kamień naturalny

 

Wstępnie przebrać kamienie, wybierając te największe i pogrupować je tak, by do siebie pasowały. Układać kamienie na podkładzie i dobijać je młotkiem, żeby się nie ruszały i zachowały poziom. Po ułożeniu około 1 m2 sprawdzić poziomnicą, czy powierzchnia jest równa. Po ułożeniu większych kamieni wypełnić puste miejsca drobniejszymi, dobijając je młotkiem.

 

 

 

 

Płytki kwadratowe i postokątne

 

Kłaść płytki rzędami, klęcząc na desce. Układać tylko całe płytki, zostawiając wolne miejsce, gdy cała płytka się nie mieści. Płytki układać ściśle bez szczelin, ubijając gumowym młotkiem i łata. Podczas układania sprawdzać poziomnicą ułożenie płytek.

 

Niezbędne wyrównania należy wykonywać od razu po ułożeniu płytek - w miarę potrzeby dodać lub usunąć piasek.

 

 

 

Układanie płytek na powierzchni betonowej

 

1. Wyczyścić istniejącą powierzchnię betonową urządzeniem do czyszczenia pod ciśnieniem.

 

2. Zmoczyć podłoże, a następnie rozprowadzić na nim warstwę zaprawy cementowej.

 

W wypadku płytek z kamienia naturalnego grubość warstwy zaprawy zależy od grubości stosowanej płytki.

 

Jeżeli zaprawa ma posłużyć także jako fuga, należy nałożyć jej więcej. Używać gotowej zaprawy lub wykonać ją według podanych proporcji:

 

 

 

 

3. Układać płytki w sposób opisany wyżej.

 

Układanie płytek w ziemi - ścieżka z pojedynczych kamieni

 

 

 

 

Zaznaczyć miejsca, gdzie będą ułożone kamienie. Aby chodzenie było wygodne, odległość między kamieniami powinna odpowiadać rozmiarom normalnych kroków.

 

Usunąć darń i wykopać dołek na głębokość grubości kamienia, dodając 2,5 cm na piasek i około 2 cm, by kamień znalazł się poniżej poziomu trawy.

 

 

W wykonane otwory włożyć kamienie i dobić młotkiem tak, by się nie ruszały po stąpnięciu na nie. Kładąc kamienie należy zwrócić uwagę, by znajdowały się one nieco poniżej powierzchni ziemi, tak, aby można było bezpiecznie przejechać nad nimi kosiarką.

 

Wszelkie obluzowania uzupełnić dokładnie ziemią kompostową, a następnie przystąpić do obsiewania trawnika.

 

WYKOŃCZENIE

 

 

NARZĘDZIA I SUROWCE

 

Tabela zawiera informacje dotyczące rodzajów spoin, odpowiednich do materiału i metody układania płytek:

 

WYPEŁNIENIE SZCZELIN


 

 

 

Spoiny z piasku

 

1. Ułożoną powierzchnię posypać drobnym, przesianym przez sito piaskiem tak, by wypełnił szczeliny.
2. Podlać obficie wodą - piasek wniknie głębiej w spoiny. Czynności powtarzać aż do całkowitego wypełnienia spoin piaskiem.

 

Spoiny z suchej zaprawy

 

Płytki są układane bezpośrednio na zaprawie, która wypełnia spoiny między nimi.

 

 

Spoiny z cementu do fugowania


1. Zmoczyć szpary między płytkami i wypełnić je cementem. Wygładzić cement szpachelką lub żelazkiem do spoin.
2. Zabrudzone płytki szybko wyczyścić, nie dopuszczając do zaschnięcia cementu.

 

 

 

PRODUKTY CZYSZCZĄCE I KONSERWUJĄCE

 

Istnieje wiele produktów konserwujących, które każdy użytkownik może dobrać do własnych potrzeb: środki chroniące przed powstawaniem plam, środki czyszczące, środki trawiące (rdzę, zabrudzenia ze smoły).

 

 

Dodano: 01-03-2012