Układanie paneli z PVC

Opinii 20

WYBÓR PANELI

- Panele z PVC są produktem "gotowym do użytku". Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie).

 

- Konserwacja paneli jest bardzo prosta. Należy myć je gąbką. Są odporne na szkodliwe działanie powszechnie używanych środków czystości.

 

- Produkowane są panele z PVC w dwóch wersjach: na ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

 

- Rozmaite kształty, rozmiary i kolory paneli umożliwiają wykończenie wnętrza odpowiadające indywidualnym upodobaniom.

 

SPOSOBY UKŁADANIA PANELI

Najczęściej spotykane sposoby układania paneliUKŁADANIE

 

RADA

Przed rozpoczęciem układania paneli należy wymontować ze ścian gniazdka i wyłączniki.

 

NARZĘDZIA

 

ZASADY UKŁADANIA

 

Należy pamiętać, aby profile wykończeniowe montować do wcześniej przytwierdzonych łat, jeszcze przed ułożeniem paneli. Do układania paneli z PVC stosuje się wiele rodzajów profili (listew) wykończeniowych, dzięki którym można łączyć płaszczyzny w różnych miejscach (podłoga, sufit, miejsca wokół okien i drzwi), a także estetyczne wykończyć powstałą okładzinę.

 

Produkowane są różne typy profili


 

 


Usytuowanie profili w pomieszczeniu


 

 

SPOSOBY MOCOWANIA PANELI

 

Mocowanie paneli na listwach (łatach) drewnianych

 

1. Zaznaczyć na ścianie przy użyciu sznura mierniczego miejsce położenia każdej łaty. Rozstaw powinien wynosić 40-60 cm.
2. Między jedną listwą a drugą pozostawić wolne przestrzenie, aby zapewnić cyrkulację powietrza między panelami a ścianą.
3. Rozmieścić łaty wokół drzwi i okien, a także w miejscach, gdzie będą profile wykończeniowe.

Listwy montuje się w kierunku prostopadłym do kierunku ułożenia paneli.

 


 

 

 

Mocowanie paneli bez użycia listew

 

Istnieją ściany, na których można mocować panele PVC bez użycia listew. Układa się je wtedy bezpośrednio na podłożu, przykręcając, przypinając lub też przyklejając.

 

Podłoże musi być dokładnie wyrównane, oczyszczone, wolne od grzybów.

 

Podłoże, na którym panele się przykleja, powinno być dodatkowo suche i odtłuszczone.

 

MOCOWANIE PANELI

Profile wykończeniowe przyciąć do wymaganej długości i zamocować podstawę każdego z nich w miejscach brzegowych: kąty, brzegi sufitów i drzwi, ramy drzwi i okien.

 

 

Mocowanie na łatach. Łaty mocuje się do podłoża za pomocą śrub o płaskich łbach i średnicy do 4 mm (w przypadku podłoża drewnianego) lub za pomocą kołków rozporowych. Panele do łat przybija się gwoździami, przypina klamerkami lub zszywkami.

 

Przypinanie. Panele przypina się do podłoża za pomocą klamerek o minimalnej długości 12 mm (w wypadku podłoża gipsowego, klamerki powinny być nierdzewne).


Klejenie. Do klejenia paneli używać kleju neoprenowego.


 

 

Przycinanie paneli


Sprawdzić ekierką, czy panel ma kąty proste i przyciąć go do wymaganej długości mierząc część, którą należy zachować.


 

 

Układanie paneli


Pierwszy panel służy za punkt orientacyjny przy układaniu wszystkich następnych (sprawdzić za pomocą poziomnicy jego dokładne ułożenie).

 

Po ułożeniu wszystkich paneli, przypiąć pokrywy profili do odpowiednich podstaw.


 

 


 

 

 

RADA

Układając panele poziomo lub pionowo, należy rozmieścić je tak, by na krawędziach znalazły się panele tej samej szerokości.


 

WYKOŃCZENIA

Jeżeli panele będą układane w pomieszczeniu o dużej wilgotności (łazienki, kuchnie), łaty drewniane przed montażem należy zabezpieczyć przed wilgocią.

 

Gniazdka i wyłączniki

 

Montaż listew jest dobrą okazją do wytyczenia miejsc prowadzenia kabli.

 

Można wybrać obudowy gniazdek, które nakłada się bezpośrednio na panel lub obudowy wpuszczane w otwory w podłożu. Otwory wykonuje się wiertarką z otwornicą.

 

 

 

NARZĘDZIA

 

Dodano: 01-03-2012