Montaż zamków wpuszczanych i nawierzchniowych

Opinii 15

ZAMKI DO DRZWI

Zamki do drzwi ze względu na mocowanie w drzwiach można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 

- zamki wpuszczane,

 

- zamki wierzchnie.

 

Zamki wpuszczane montowane są wewnątrz elementu konstrukcyjnego (ramy) skrzydła drzwio- wego. W drzwiach konstrukcji drewnianej osadzane są w wyfrezowanym gnieździe w ramiaku, w drzwiach konstrukcji stalowej mocowane do kątowników stalowych konstrukcji wewnętrznej. Zamki wpuszczane składają się zazwyczaj z mechanizmu ryglującego oraz mechanizmu zapadkowego klamki.


 

 

ZAMKI WPUSZCZANE

Obudowa współczesnego zamka wpuszczanego mieści wszystkie mechanizmy oprócz mechanizmu uruchamiającego rygiel zamka. Rygiel uruchamiany jest przez zabierak wkładki bębenkowej montowanej osobno do zamka już po jego zamontowaniu. Stosowane są obecnie tzw. eurowkładki o wymiarach pozwalających na współpracę z większością dostępnych na rynku zamków wpuszczanych.

 

Kupując zamek możemy do niego dobrać zwykłą wkładkę lub wkładkę z atestem antywłamaniowym. Wkładki bębenkowe mają różną długość podawaną zawsze w formie dwóch liczb oznaczających odległości od zabieraka, np. 30/30, 30/45. Pozwala to wybrać wkładkę odpowiednią do szerokości drzwi wraz z szyldami i miejsca zamontowania zamka we wrębie. Na przykład wkładka 30/30 będzie pasować do drzwi o szerokości 50 mm z szyldami wystającymi po 5 mm z każdej strony i centrycznie osadzonym zamkiem w skrzydle.

 

 

UWAGA

Wkładka nie może wystawać za szyld.

 

Zamki wpuszczane mogą mieć 1-5 rygli. Mogą dodatkowo uruchamiać dodatkowe rygle umocowane na obwodzie skrzydła, połączone popychaczami z mechanizmem zamka.

 

 

NARZĘDZIA

 

Montaż


Zasada montażu wszystkich zamków jest podobna. Przy zakupie zwrócić trzeba uwagę, aby kupić właściwy zamek do drzwi prawych lub lewych.


Zmierzyć musimy także jego grubość, ponieważ ścianka gniazda wykonanego w drzwiach musi mieć grubość najmniej 0,5 cm.


 

 

1. Mierzymy długość, wysokość i grubość zamka.


2. Wyznaczamy miejsce montażu klamki na wysokości ok. 110 cm od podstawy drzwi i wkładki bębenkowej. Dobrze jest przygotować sobie szablon z kartonu o kształcie i wymiarach obudowy zamka z wyciętymi otworami pod klamkę i wkładkę. Przyklejamy szablon taśmą klejącą, w miejscu gdzie będzie osadzony zamek. W ten sposób możemy dokładnie określić miejsce, w którym trzeba wykonać otwór na klamkę oraz wkładkę bębenkową.


 

 

3. Przedłużamy poziomą oś otworu klamki na wręb skrzydła.


4. Zaznaczamy na wrębie wymiary zamka w górę i w dół od osi klamki.


5. Mierzymy grubość zamka i rysujemy kształt gniazda zamka we wrębie.


6. Dobieramy średnicę wiertła równą szerokości gniazda.


7. Ustawiamy na wiertarce głębokość wiercenia gniazda równą szerokości zamka.


8. Mocujemy ściskami stolarskimi skrzydło na kozłach lub na stole warsztatowym.

 

 

9. Wiercimy otwory jeden przy drugim w zaznaczonym miejscu na wrębie.


10. Wycinamy dłutem pozostałe nie wywiercone fragmenty gniazda.

 

 

11. Wkładamy zamek w gniazdo i odrysowujemy na wrębie kształt blachy czołowej zamka. Musi być ona równo osadzona we wrębie.


12. Wykonujemy frezem walcowym gniazdo do osadzenia blachy czołowej zamka.


 

 

13. Wiercimy w zaznaczonych miejscach otwory pod wkładkę bębenkową oraz trzpień klamki.


 

 

14. Wkładamy zamek do gniazda i przykręcamy go.


Zakładamy klamkę i wkładkę bębenkową; sprawdzamy działanie zamka.

 

 

Teraz przystępujemy do wykonania nakładki i zaczepu na rygiel i zapadkę w ościeżnicy.

 

 

15. Wysuwamy maksymalnie rygiel (rygle) zamka i mierzymy długość wysuniętej części.


16. Przymykamy drzwi tak, aby zapadka i rygiel oparły się o ościeżnicę.


17. Ołówkiem wyznaczamy na boku ościeżnicy krawędzie dolne i górne rygla i zapadki. Kątownikiem przedłużamy wyznaczone linie na czoło ościeżnicy.

 

18. Kątownikiem przedłużamy wyznaczone linie na czoło ościeżnicy.

 

19. Wyznaczamy na ościeżnicy miejsca wykonania gniazd pod rygiel i zapadkę i odrysowujemy ich kształt. Powiększamy ich szerokość i długość o ok. 1 mm w stosunku do wymiarów rygla i zapadki.

 

20. Dobieramy wiertło o średnicy równej szerokości gniazd i wiercimy na odpowiednią głębokość.

 

21. Nie wywiercone fragmenty wydłutowujemy.

 

UWAGA

Operację 19-21 wykonujemy w podobny sposób jak gniazdo zamka w skrzydle.

 

22. Zakładamy nakładkę tak, aby wycięte dłutem otwory w ościeżnicy pokryły się z otworami na zapadkę i rygiel w blaszce nakładki i odrysowujemy jej kształt na ościeżnicy.

 

23. Frezem walcowym lub dłutem wycinamy w ościeżnicy miejsce do zamontowania blaszki nakładki, po czym przykręcamy ją do ościeżnicy.

 

24. Zakładamy wkładkę bębenkową, przykręcamy szyldy zabezpieczające mechanizm przed nawierceniem oraz zakładamy klamkę.

 

ZAMKI WIERZCHNIE

Kupując zamek wierzchni musimy zwrócić uwagę, aby dopasować go do kierunku otwierania naszych drzwi. Są zamki do drzwi lewych oraz prawych. Można również kupić zamek przestawny lub uniwersalny, przystosowane do montażu w drzwiach otwieranych w obydwu kierunkach.

 

Zamek przestawny ustawiony do drzwi lewych wymaga w przypadku montażu w drzwiach prawych zmiany położenia zapadki i zmiany kierunku działania mechanizmu.

 

 

Montaż

 

Zamek wierzchni montuje się zwykle na wysokości 130-140 cm.

 

Zamek wierzchni składa się z dwóch elementów mechanizmu otwieranego od środka pokrętłem oraz wkładki cylindrycznej służącej do otwierania od zewnątrz kluczem. Oba elementy w czasie montażu w drzwiach łączy się ze sobą.

 

Zamki wierzchnie możemy montować zarówno w drzwiach o konstrukcji drewnianej, jak i stalowej. W zależności od materiału powinniśmy używać wierteł i otwornicy do drewna lub do metalu.

 

W czasie montażu postępujemy zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montażu.

 

1. Przyklejamy na krawędzi drzwi szablon z kartonu dostarczany zwykle razem z zamkiem. Jeśli nie mamy szablonu powinniśmy go zrobić, ułatwi nam to pracę. Odrysowujemy zamek od strony, którą będzie przykr ęcony do drzwi. W odpowiednim miejscu wycinamy w szablonie otwory na śruby mocujące oraz otwór na wkładkę cylindryczną.


2. Zamek musi znajdować się blisko krawędzi skrzydła. W skrzydłach z przylgą przednia krawędź zamka powinna być cofnięta w stosunku do krawędzi przylgi.


3. Z naklejonym szablonem zaznaczmy krzyżykiem na wewnętrznej stronie skrzydła miejsca na śruby mocujące oraz środek otworu do przełożenia wkładki cylindrycznej.


4. Wiercimy wiertłem odpowiednim do średnicy śrub mocujących otwory na określoną głębokość.

 

 

5. Nawiercamy wiertłem o małej średnicy środek otworu na wkładkę cylindryczną. Przewiercamy się przez skrzydło drzwiowe.

 

6. Przy pomocy otwornicy z wiertłem pilotującym (w środku) wycinamy w skrzydle otwór od strony wewnętrznej oraz dowiercamy go na wylot od strony zewnętrznej. Postępując w ten sposób unikniemy zadziorów i uszkodzenia brzegów otworu od zewnątrz.

 

 

7. Przykręcamy płytę zamka na wewnętrznej stronie skrzydła i przekładamy przez otwór od zewnątrz wkładkę cylindryczną i mocujemy ją śrubami do zamka. Jeśli dołączona jest płytka maskująca wykonujemy w skrzydle otwory do przełożenia śrub i po ich montażu kontrujemy zakrętkami od strony wewnętrznej drzwi.

 

8. Otwieramy rygle zamka, zamykamy drzwi. Do bocznej krawędzi ościeżnicy przykładamy zaczep rygli w miejscu umożliwiającym wsunięcie rygli w gniazda zaczepu. Miejsce montażu musi uwzględniać sztywność mocowania i brak możliwości wyrwania zaczepu przy próbach wyważania.

 

 

Zaczep powinien więc znajdować się w osi ościeżnicy, a śruby mocujące nie powinny znajdować się w pobliżu krawędzi. Czasami, aby umieścić centralnie zaczep musimy w razie potrzeby wypiłować gniazdo w listwie maskującej styk ościeżnicy ze ścianą.

 

9. Jeśli rygiel lub rygle zahaczają o krawędź gniazda zaczepu, uniemożliwiając zamknięcie, podkładamy pod zaczep cienkie stalowe płytki (płytki są dołączone do kompletu zamka).

 

10. Po dopasowaniu nawiercamy w odpowiednich miejscach otwory do zamocowania zaczepu w ościeżnicy i przykręcamy zaczep.

 

11. Zakładamy obudowę zamka i pokrętło.

 

Dodano: 01-03-2012