Mocowanie kołkow rozporowych

Opinii 3

W celu wykonania prawidłowego montażu oraz uzyskania odpowiedniej jakości zamocowań należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Należy zwrocić uwagę na to czy dany kołek nadaje się konstrukcyjnie dla danego podłoża; w elementach konstrukcyjnych ścian z pustakami (cegła dziurawka, kratowka, pustak max) część rozporowa kołka powinna być zamocowana w conajmniej jednej z przegrod.
2. Należy odpowiednio dobrać długość kołka z uwagi na grubość mocowanego przedmiotu.
3. Wywiercony otwor powinien mieć odpowiednią głębokość, zwykle kilka milimetrow więcej od żądanej długości zakotwienia i powinien być oczyszczony z pozostałości po wierceniu.
4. Przy określaniu głębokości kotwienia należy uwzględnić warstwy nienośne lub słabo nośne podłoża (grubość tynku lub warstwa ocieplenia) i odpowiednio skorygować długość kołka.
5. Należy unikać montażu kotew zbyt blisko krawędzi podłoża, gdyż w przypadku dużych obciążeń może dojść do zniszczenia połączenia lub oberwania krawędzi materiału.
6. Dla uzyskania poprawnego zamocowania w ścianach gipsowo-kartonowych należy bezwzględnie stosować kołki przeznaczone do tych materiałow.
Dodano: 01-03-2012