Transport i przechowywanie

Kanistry

Kanister pozwoli przechować i przetransportować różne płyny takie jak paliwo i mieszanki paliwowe. Dostępne są kanistry o różnej pojemności, dzięki czemu dopasujemy produkt do naszych potrzeb. Część kanistrów posiada kraniki spustowe, które ułatwiają ich opróżnianie. Można spotkać również kanistry z lejkiem ułatwiającym jego napełnienie.