Strona główna Leroy Merlin

Obudowa wanny

Komentarzy 12

NARZĘDZIA

Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40x40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany.

 

NARZĘDZIA

 

KONSTRUKCJA SZKIELETOWA

 

A) PRZYGOTOWANIE

 

Niniejsza ulotka przedstawia sposób przygotowania konstrukcji szkieletowej wanny ustawionej w narożniku, jednakże podobną metodę stosuje się także w wypadku wanien ustawionych w inny sposób.

 

 

Przy użyciu pionu wyznaczyć na ścianach linie prostopadłe do krawędzi wanny.


 

 

Następnie narysować na ścianie linię równoległą do pierwszej, oddaloną od niej o 2,5 cm. Wymazać pierwszą linię. Te same czynności wykonać na drugiej ścianie.


 

 

Przyłożyć pion do wolnego kąta wanny i zaznaczyć na podłodze wyznaczony przy jego użyciu punkt.


 

 

Wychodząc od tego punktu, narysować kwadrat o boku 2,5 cm, skierowany w stronę wnętrza wanny. Ta czynność jest niezbędna do określenia grubości planszy i okładziny ściennej.


 

 

Przyjmując wierzchołek kwadratu za punkt wyjściowy, narysować na podłodze 2 prostopadłe linie i pociągnąć je aż do miejsca zetknięcia się ich z liniami narysowanymi na obu ścianach.


 

 

Przyciąć piłą listwy grubości 40 x 40 cm, do następujących długości:

 

Listwy pionowe:

 

- 4 listwy o długości równej odległości między krawędzią wanny a podłogą.

 

Listwy poziome:

 

- 2 listwy równe długości linii wyznaczonej na podłodze wzdłuż krótszego boku wanny (minus 80 mm = podwójna grubość listwy).

 

- 2 listwy równe długości linii wyznaczonej na podłodze wzdłuż dłuższego boku wanny (minus 120mm = potrójna grubość listwy).

 

 

B) WYKONANIE

 

Rama boczna (krótszy bok)


Złączyć 4 listewki przy użyciu narożników - zamknąć ramę.


Przewiercić w 2 miejscach listwę, która następnie zostanie przymocowana do ściany.


 

 

Wywiercić w ścianie 2 otwory. Ich rozstaw powinien być taki sam jak rozstaw otworów wywierconych w listwie.

 

Przymocować ramę do ściany. W tym celu należy użyć śrub i kołków, odpowiednich do rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest ściana (ściana pełna lub z pustakami).

 

 

RADA

Mocując dolną listwę ramy do podłogi, zwiększamy wytrzymałość konstrukcji.

 

Rama boczna (dłuższy bok)

 

Wykonuje się ją w taki sam sposób, jak ramę dla krótszego boku. Następnie obie ramy należy skręcić w dwóch miejscach, przy użyciu odpowiednich śrub.

 

 

 

 

OBUDOWA WANNY

 

MATERIAŁY

- 2 deski z konglomeratu grubości 16 mm (impregnowane);


- mniejsza deska powinna mieć wymiary identyczne jak wymiary ramy krótszego boku;


- większa deska powinna mieć wysokość równą wysokości ramy dłuższego boku.


Długość powinna być równa długości ramy: grubość listwy (40 mm) i grubość kantu mniejszej deski;


- należy także zaopatrzyć się w zawias naprzemienny i w metalowy klips.


 

A) PRZYGOTOWANIE

 

Po stronie armatury lub odpływu wody wyciąć w większej planszy otwór (użyć piły płatnicy), który umożliwi dostęp do urządzeń w razie potrzeby. Należy dokładnie dostosować lokalizację i rozmiar otworu do użytej okładziny (rozmiar płytek).

 

 

 

Do wyciętej z planszy deski przymocować zawias, a następnie umieścić ją w otworze. Powstaną "drzwiczki", które w razie potrzeby będzie można szybko otworzyć. Na przeciwnym boku otworu umieścić metalowy klips, który posłuży za zamknięcie.

 

 

B) WYKONANIE

 

1. Przykręcić mniejszą deskę do bocznej ramy.


2. Umieścić dużą deskę na bocznej ramie, kon- trolując jej stabilność i dopasowanie kątów.

 

 

3. Pokryć wybraną okładziną ścienną (sposób układania okładziny - patrz odpowiednie ulotki Leroy Merlin).


 

 

RADA

Przed przymocowaniem desek należy zamontować armaturę i odpływ wody.