Środki ochrony roślin

Opinii 0

Środki ochrony roślin (pestycydy) dzielą się na trzy główne grupy: herbicydy, fungicydy i insektycydy. Zabezpieczają uprawy odpowiednio przed chwastami, grzybami i owadami.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Środki ochrony roślin muszą być używane w racjonalny sposób i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

 

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka ochrony, należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami stosowania tego preparatu. Trzeba pamiętać, aby preparat użyty był w odpowiedniej dawce.

 

Należy bezwzględnie przestrzegać okresu karencji (czas- od 1 dnia nawet do miesiąca- jaki musi upłynąć od momentu zastosowania preparatu do zbioru warzyw lub owoców). Niektóre preparaty mogą być szkodliwe dla pszczół i owadów pożytecznych, dlatego też ważne jest aby przestrzegać okresu prewencji (czas-do kilku godzin- jaki musi upłynąć od zastosowania środka do wylotu owadów zapylających).

 

Informacje o długości okresu karencji i prewencji można znaleźć na każdym opakowaniu środków ochrony roślin. W amatorskiej uprawie warzyw i owoców zaleca się stosowanie ekologicznych środków ochrony, które są coraz bardziej dostępne na naszym rynku.

 

Racjonalne i uzasadnione stosowanie pestycydów zabezpiecza i chroni uprawy, zwiększając plon i jego jakość.

HERBICYDY

Herbicydy można podzielić na totalne i selektywne.

 

Totalne stosuje się do likwidowania chwastów przed sianiem trawników czy innych upraw, przy zapobieganiu odrostom traw na chodnikach, przy zmianie zastosowania uprawianych pól. Niszczą wszystkie rośliny, zarówno dwuliścienne jak i jednoliścienne (trawy). Najskuteczniej działają jednak na chwasty jednoroczne. Należy zwrócić uwagę na to, czy są bezpieczne dla zwierząt.

 

Selektywne mogą mieć różne zastosowania i mają wybiórczy charakter. Są herbicydy przeciw mchom i perzom, tylko chwastom jednoliściennym, tylko chwastom dwuliściennym a także przeciw niektórym chwastom, zarówno jednoliściennym jak i dwuliściennym. Stosowane są do odchwaszczania trawników, pól kwiatowych, pól uprawnych.

 

Istnieją także herbicydy doglebowe, które stosuje się bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem roślin w odpowiednim odstępie czasowym. Preparaty te niszczą wcześniej kiełkujące chwasty, pozwalając na wzrost wysianych roślin w optymalnych warunkach.

 

Herbicydy mogą też mieć różną postać:

1. koncentratu
2. płynu
3. granulatu
4. proszku

 

W zależności od rodzaju uprawy, przeznaczenia terenu, stanu zachwaszczenia, wielkości powierzchni, na której będzie stosowany preparat, możemy dobrać odpowiedni rodzaj i postać herbicydu.

 

FUNGICYDY

 

Fungicydy mogą być ochronne - o działaniu profilaktycznym lub interwencyjne - leczą rośliny z chorób grzybowych i innych bakteryjnych.

 

Rodzaj fungicydów jest zależny przede wszystkim od chorób, na które działają.

 

Najlepszą radą przy wyborze fungicydów jest zatem zidentyfikowanie choroby, która dotknęła rośliny i dobranie do niej odpowiedniego fungicydu.

 

W przypadku stosowania środka profilaktycznie, należy wcześniej zapoznać się z Programem Ochrony Roślin (katalog wydawany przez Instytuty Ochrony Roślin).

 

Przykładowe choroby, przeciw którym są specjalne fungicydy:

1. Alternarioza, zaraza ziemniaka i mączniak rzekomy - RIDOMIL
2. Parch jabłoni, gruszy - SCORE 250EC
3. Czarna plamistość liści, mączniak prawdziwy, pierścieniowa plamistości liści - TARFUN
4. Szara pleśń - TELDOR 500SC

 

Zarówno chorób, jak i środków zwalczających je jest znacznie więcej.

 

INSEKTYCYDY

Są to środki ochrony roślin zwalczające owady i inne szkodniki niszczące rośliny. Insektycydy mogą być kontaktowe - dostają się przez okrywę ciała lub przez układ pokarmowy do układu nerwowego insektów, powodując śmierć. Występują również insektycydy gazowe - działające na układ oddechowy owadów.

 

Pod względem sposobu działania na roślinę, insektycydy mogą być kontaktowe - zostają na powierzchni rośliny. Są też układowe - wnikają do wnętrza rośliny i wraz z sokami przemieszczane są do wszystkich części roślin. Przedostając się do tkanek, stają się trucizną dla insektów, nie zagrażając przy tym roślinie.

 

Najlepszym sposobem wyboru odpowiedniego insektycydu jest zidentyfikowanie konkretnego szkodnika i dobranie insektycydu, który go będzie zwalczał.

 

Przykładowe szkodniki i środki je zwalczające:

1. Krety - KRETOX
2. Mrówki faraona i inne - MRÓWKA - STOP
3. Stonka ziemniaczana, wciornastek - DECIS, BASUDIN
4. Mszyce - CONFIDOR, PIRIMOR
5. Przędziorek - TALSTAR

 

ZALECENIA

1. Stosowanie wszystkich środków ochrony roślin powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
2. Należy korzystać z ubrań ochronnych, jeśli stosowanie danego środka ochrony roślin tego wymaga.
3. Nie należy nadużywać środków ochrony roślin, gdyż mogą być one fitotoksyczne - szkodliwe dla roślin.
4. W czasie zabiegu środkami ochrony roślin nie wolno pić, jeść i palić.
5. Środki opryskowe najlepiej jest stosować gdy jest chłodniej i bezwietrznie. Przy silnym nasłonecznieniu środek może spowodować uszkodzenia roślin.
6. Po użyciu preparatu należy się dokładnie umyć.
7. Należy przestrzegać okresu karencji a także trzymać w bezpiecznym miejscu środki ochrony roślin.
8. Zużytych opakowań po środkach ochrony roślin nie wolno wyrzucać do zwykłych śmietników. Trzeba je zwrócić do miejsca sprzedaży, gdzie zostaną umieszczone w specjalnych kontenerach.
Dodano: 01-03-2012