Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Opinii 32

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


WAŻNE

Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączona do urządzenia.Piłę należy mocno trzymać obiema rękami. Rączki uchwycić dłońmi od góry (kciuk przeciwstawnie od dołu).


Nigdy nie przykładać końca ostrza piły do pnia drzewa, ponieważ taki sposób piłowania może spowodować wibracje, które przenoszą się na ramiona lub odskoczenie ostrza od pnia, co z kolei doprowadzić może do poważnych obrażeń.W czasie uzupełniania paliwa i podczas używania piły palenie papierosów jest surowo wzbronione.Nie używać piły, jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci, zwierzęta domowe i osoby nie ubrane w odzież ochronną.AKCESORIA OCHRONNE


OBCINANIE GAŁĘZI

Najczęściej obcina się dolne gałęzie drzew, aby oczyścić ogród z niepotrzebnych gałęzi, umożliwić przejście między drzewami lub przygotować drzewo do ścięcia.RADA

Nigdy nie należy ścinać gałęzi znajdujących się powyżej głowy Ścinającego. Aby zachować zasady bezpieczeństwa pracy, ścinający powinien mieć wystarczająco dużo przestrzeni wokół miejsca pracy. Usuwać obcięte gałęzie z ziemi w miarę postępowania pracy.TECHNIKA OBCINANIA GAŁĘZIObcinanie gałęzi wokół pnia:1. Należy używać pnia jako punktu oparcia i ochronę dla ciała.
2. Jeżeli używana jest piła elektryczna, osoba tnąca powinna ustawić się tak by kabel piły znajdował się po przeciwnej stronie pnia od tej gdzie cięte są gałęzie. Piłę należy trzymać mocno, ciało powinno być wyprostowane, a nogi w lekkim rozkroku.
3. Aby oszczędzić sobie niepotrzebnego wysiłku i chronić przed przeciążeniami kręgosłup, należy przenieść cały ciężar piły na ścinaną gałąź.

ŚCINANIE DRZEWA


RADA

Przed rozpoczęciem ścinania drzewa należy dokładnie wyznaczyć kierunek jego upadku. Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy przywiązać linę, aby móc nakierować upadający pień w odpowiednim kierunku.METODA


Wykonać płytkie ukośne nacięcie od strony, na którą ma upaść drzewo. Zwracać uwagę, by kąt piłowania wynosił 45°.Głębokość piłowania: 1/4 średnicy pnia.


Wykonać płytkie ukośne nacięcie od strony, na którą ma upaść drzewo. Zwracać uwagę, by kąt piłowania wynosił 45°.Głębokość piłowania: 1/4 średnicy pnia.


Po drugiej stronie pnia należy wyznaczyć miejsce cięcia o 2 cm wyżej od dolnej płąszczyzny usuniętego klina, aby uniknąć zaciśnięcia ostrza.Zostawić niewielki nieprzecięty fragment pnia (przegub), między nacięciami z dwóch stron.


Włożyć po stronie głębszego nacięcia klin, który posłuży za dźwignię, ułatwiającą prawidłowe pchnięcie przeciętego pnia i właściwe nakierowanie upadającego drzewa.


Bezpośrednio przed upadkiem drzewa daje się słyszeć pierwszy trzask. Ze względu na bezpieczeństwo należy odłożyć piłę i odsunąć sie na odległość co najmniej 5 metrów. Drzewo upadnie samo


CIĘCIE PNIA


Obciąć mniejsze gałęzie. Za pomocą dźwigni (drąga) przetoczyć pień, tak, by całkowicie spoczął na ziemi. W razie potrzeby, dodatkowo unieruchomić (zaklinować) pień.Obciąć grube konary, stosując taką samą technikę, jak w wypadku drzewa stojącego. Należy mocno trzymać piłę, stać w wyprostowanej pozycji i w lekkim rozkroku. Aby oszczędzić sobie niepotrzebnego wysiłku i chronić kręgosłup, należy przenieść cały ciężar piły na ciętą gałąź.Sam pień ciąć, rozpoczynając od wierzchniej strony pnia, na głębokość 1/3 jego średnicy (A). Następnie obrócić pień i ciąć po przeciwnej stronie (B), tak, aby oba cięcia spotkały się.


Dodano: 01-03-2012