Strona główna Leroy Merlin

Układanie kostki brukowej

Komentarzy 16

WYBÓR MATERIAŁU

 

Duży wybór kształtów, materiałów i kolorów kostek brukowych sprzyja tworzeniu różnorodnych wzorów, daje wiele możliwości projektowania.


 

 

ZASADY BUDOWANIA NAWIERZCHNI

 

W ofercie handlowej znaleźć można kostki o różnych kształtach, ale najpopularniejsze są te o grubości 4, 6, 7 i 8 cm. Cieńsze kostki (grubości 4 cm) nadają się na tarasy, ścieżki i placyki, po których będzie się jedynie chodzić. Tam, gdzie niezbyt często będą się poruszały samochody osobowe, czyli na podjazdach do garaży, warto zastosować kostki grubości 6 cm, a na nawierzchnie, które muszą wytrzymać obciążenie samochodów dostawczych i ciężarowych, najlepiej wybrać solidną kostkę o większej grubości (nawet 10 cm).

 

 

NARZĘDZIA I MATERIAŁY

 

 

 

DODATKOWE NARZĘDZIA POTRZEBNE DO WYKONANIA BETONOWEGO PODŁOŻA

 

 

 

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO PRZYCINANIA KOSTEK BRUKOWYCH

 

WYTYCZANIE MIEJSCA

 

Wymiary nawierzchni najlepiej zaplanować tak, by uniknąć cięć kostek lub by było ich jak najmniej. Za pomocą sznurka i palików wyznaczyć teren, na którym zostanie ułożona kostka. Jeśli układamy alejkę, dobrze jest zostawić około 90 cm wolnej przestrzeni, aby umożliwić ewentualne skorygowanie układanego wzoru.

 

Dobrze jest wyznaczyć punkty orientacyjne w miejscach charakterystycznych dla wzoru. Wytyczenie punktów orientacyjnych jest pomocne, ułatwia uzyskanie zaplanowanego wzoru oraz ogranicza liczbę cięć.

 

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

 

Usunąć ziemię na głębokość przewidzianą w projekcie (zależy od rodzaju podbudowy)

 

Krawędzie umocnić krawężnikami ustawionymi na warstwie chudego betonu.

 

Aby odpływ wody deszczowej był prawidłowy, kolejnym warstwom poczynając od dna wykopu należy nadawać spadek 1-3% czyli 1-3 cm/m.

 

Wyrównać dno wykopu i ubić ubijakiem lub zagęszczarką mechaniczną.

 

 

Na podłożu nieprzepuszczalnym

 

Głębokość wykopu musi być większa, ponieważ należy wykonać podbudowę podbudowę z tłucznia kamiennego i żwiru. Po wypoziomowaniu i ubiciu rozkłada się na niej warstwę podsypki piaskowej i także ubija.


 

Na całej powierzchni przeznaczonej do brukowania rozłożyć folię ochronną, która zapobiega mieszaniu się różnych materiałów i przedostawaniu korzeni drzew między kostki brukowe.

 

 

Ułożyć równolegle dwie listwy, pamiętając o nachyleniu (1 cm/m). Zaklinować je na wysokości równej grubości podsypki. Listwy będą prowadnicami do łaty, którą będziemy wyrównywać piasek.

 

 

Na dwóch równoległych listwach położyć łatę i przesuwając nią, wyrównać piasek.


Wyjąć listwy i uzupełnić piaskiem powstałe zagłębienia.


 

Układać kostkę na piasku według wybranego wzoru. Kłaść kostki rzędami, klęcząc na desce. Nigdy nie chodzić po piasku. Układać tylko całe kostki, zostawiając wolne miejsca, gdy kostka nie mieści się w całości.

 

Na zakończenie przyciąć odpowiednio kostki i wypełnić nimi wolne miejsca. Aby uzyskać gładką powierzchnię ułożone na podsypce kostki pobija się gumowym młotkiem przez drewniana łatę.

Podczas układania sprawdzać poziomnicą ułożenie kostek.W miarę potrzeby można podsypywać lub usuwać nieco piasku.

 

 

 

 

 

WYKOŃCZENIA

 

NARZĘDZIA I MATERIAŁY

 

 

WYPEŁNIANIE SZCZELIN


1. Po ułożeniu całości powierzchnię należy ubić.
2. Na zakończenie na powierzchni należy rozsypać warstwę drobnego przesianego piasku i wmieść go w szczeliny między kostkami, a następnie polać wodą i pozostawić by osiadł. Czynności te powtarzać kilkakrotnie, aż piasek całkowicie wypełni wolne przestrzenie. To doskonale ustabilizuje elementy nawierzchni.
   

 

 

PRODUKTY CZYSZCZĄCE I KONSERWUJĄCE

 

Nawierzchnię z kostki można wyczyścić specjalnie do tego celu przeznaczonymi preparatami. Usuwają one z powierzchni zabrudzenia smarami, olejami, zaprawą murarską. Są też specjalne preparaty do zwalczania mchu i glonów, które pojawiają się w miejscach zacienionych.

 

Można też zabezpieczyć nawierzchnię z kostki specjalnymi preparatami do impregnacji. Chronią one przed zabrudzeniami, usuwają wcześniej powstałe zanieczyszczenia oraz zabezpieczają przed niekorzystnym działaniem wody.

 

 

 

RADY
 
 

1.      Przygotowując łożysko pod nawierzchnię należy koniecznie wybrać całą warstwę urodzajną. Inaczej – gdy próchnica ulegnie rozkładowi i zmniejszy swą objętość - nawierzchnia miejscami się zapadnie.

2.      Wszystkie kolejne warstwy podbudowy oraz podsypka muszą być wyrównane i ubite.

3.      Nawierzchni należy nadać 1-3% spadek (nawet jeśli jest przepuszczalna, bo użyto podsypki piaskowej i ma dobrą podbudowę), aby woda sprawnie z niej odpływała. Najlepiej, jeśli kieruje się ją od budynku na trawnik lub pod grupy roślin.

4.      Aby otrzymać powierzchnię o jednolitej barwie, warto przed rozpoczęciem układania wymieszać kostki pochodzące z różnych opakowań.

 

Należy dobrze obliczyć potrzebną ilość kostki (z pewnym zapasem), bo poszczególne partie mogą się różnić i gdy zabraknie, dokupiona część może się odcinać od reszty.

 

Niektóre kształty kostki umożliwiają efektowne krzyżowanie rzędów kostek lub układanie ich w oryginalne wzory.