Montaż okna połaciowego

Opinii 3

INFORMACJE OGÓLNE

Okna połaciowe mogą dostarczać na poddasze od 20 do 50% więcej światła, niż okna o tej samej powierzchni zamontowane pionowo.

 

 

Wybór okna zależy od:

 

- powierzchni doświetlonego pomieszczenia,

 

- funkcji pomieszczenia (więcej źwiatła potrzeba w salonie niż w sypialni).

 

- dostępności do okna połaciowego.

 

 

Okno dachowe montuje się najczęściej na wysokości, która pozwala na jego swobodne otwieranie i zamykanie, jak również wyglądanie przez nie na zewnątrz, będąc w pozycji siedzącej. W takim przypadku dolną krawędź okna połaciowego znajduje się zwykle na wysokości 90-100 cm nad podłogą.

 

 

 

 

 

UWAGA

Jeżeli montaż okna wiąże się z przeróbką konstrukcji krokwiowej (instalacja wymianu), należy skontaktować się z autorem projektu lub konstruktorem w celu ponownego przeliczenia wytrzymałości dachu.

 

WYCIĘCIE OTWORU W DACHU

 

 


Wymiary otworu:


S - szerokość ościeżnicy plus 3-6 cm


W - długość ościeżnicy plus 3-6 cm


 


Okno możemy przesuwać w stosunku do otworu, aby zminimalizować konieczność cięcia dachówek.


 

 

 


Zdemontować pokrycie dachowe w miejscu instalacji okna, wyciąć folię lub deskowanie z papą.


 

 

 

Wyciąć łaty uważając, aby znajdowały się w odpowiedniej odległości od okna. Jeżeli wycinamy krokwie, wcześniej należy je podstemplować i tak wymierzyć miejsce montażu wymianów, aby możliwe było prawidłowe wykonanie obróbek wokółokiennych. Najlepiej, jeśli rozstaw krokwi jest o około 6 cm większy, niż wynosi szerokość okna, co ułatwi montaż ocieplenia. Gdy okno jest o wiele węższe, niż wynosi rozstaw krokwi konieczne może okazać się zamontowanie krokwi pomocniczych.

 

 

 

Najczęściej okna dachowe montuje się na łatach. Takie okna wyposażone są w kątowniki montażowe zlokalizowane na górze i na dole ościeżnicy. Ościeżnice niektórych okien mocuje się do krokwi – wówczas ich kątowniki znajdują się po bokach. Na rynku znaleźć mona również uniwersalne okna dachowe z kątownikami, które mocuje się w dowolnym miejscu ościeżnicy lub okna z szerokimi narożnymi kątownikami. Umożliwiają one oparcie okna zarówno na krokwiach, jak i na łatach.

 

 

 

UWAGA

Dachówki wokół okna muszą być przymocowane (zabronione jest przykręcanie przez kołnierz).

 

PRZYGOTOWANIE OTWORU OKIENNEGO

Okno do poddaszy zwykle wystaje ponad połać dachową (zależy to m.in. od rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu okna).

 

Co robić w wypadku zbyt dużych różnic w wymiarach w świetle krokwi a szerokością okna pokazują rysunki.

 

 


 

 

ZAKŁADANIE OŚCIEŻNICY

 

 

 


Wymontować skrzydło z ościeżnicy.

 

 

Przymocować ościeżnicę za pomocą kątowników montażowych do konstrukcji dachu.

 

 

 

 

 

Wypoziomować ościeżnicę i sprawdzić równoległość szczelin, jakie powstają pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą (w razie potrzeby użyć dołączonych klinów).


 

 

 


Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła.


 

POŁĄCZENIE OKNA I DACHU

Liczba i typ elementów zapewniających szczelność okna zależą od wybranego modelu okna i pokrycia dachu. Należy przestrzegać zaleceń producenta.

 

 

 

 

Należy dobrać rodzaj obróbek wokółokiennych do rodzaju pokrycia dachowego.

 

Aby rozpocząć ich montaż, ponownie demontujemy skrzydło.

 

Do dołu ościeżnicy montujemy pierwszą część kołnierza z fartuchem z plastycznego materiału, który doprofilujemy młotkiem gumowym do pokrycia dachowego.

 

 

 

 

 

Mocujemy boki kołnierza za pomocą gwoździków do boków ościeżnicy i klipsami do łat.

 

 

 

 

 

Kompletujemy pozostałe elementy oblachowania okna zgodnie z instrukcją dołączoną do wyrobu.

 

 

 

 

 

Układamy odpowiednio docięte pokrycie dachowe wokół okna zachowując odpowiednie odległości między nim a ościeżnicą.

 

Ponownie instalujemy skrzydło okna.

 

 

 

 

Okno lekko uchylamy i sprawdzamy, czy szczeliny między i skrzydła są wszędzie jednakowej szerokości. Jeśli nie, podkładamy pod lewy lub prawy kątownik klin plastikowy (znajdziemy go w opakowaniu wraz z oknem) i w ten sposób korygujemy położenie okna.

 

 

 

RADY

- Jeśli okna będą montowane w dachach o niewielkim kącie nachylenia, pokrytych dachówkami bitumicznymi lub płytkami bitumicznymi, należy używać profili do płaskich pokryć dachowych.

 

- Jeżeli okna będą montowane w dachach pokrytych blachą falistą lub dachówką ceramiczną lub cementową, należy używać pokryć profilowanych.

 

- Sprawdzić stan krokwi przed rozpoczęciem montażu okna (powinny być wolne od grzybów).

 

 

Dodano: 01-03-2012