Strona główna Leroy Merlin

Automatyka do bram skrzydłowych

Komentarzy 15

Brama wjazdowa pojawia się na posesji wraz z ogrodzeniem. Może to być początkowo brama obsługiwana ręcznie, którą właściciel zdecyduje się zautomatyzować w późniejszym czasie. Dowiedz się jak wybrać automatykę, aby pasowała do rodzaju bramy, jaką posiadasz.

Wiadomości ogólne

Najważniejsze trzy parametry jakie musi spełnić brama, żebyśmy mogli zastosować dany model siłownika: maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła, maksymalna długość skrzydła, maksymalna wysokość skrzydła.

 

W instrukcjach obsługi podane wartości są maksymalne przy wszystkich trzech parametrach.

 

Parametry bramy mogą być mniejsze, ale żaden z tych trzech parametrów nie może być przekroczony.

 

Kolejne trzy parametry: konstrukcja bramy, materiałwykonania oraz miejsce montażu.

 

Inne opory będzie napotykać skrzydło wypełnione siatką, inne skrzydło pełne - wypełnione blachą, a jeszcze inne wypełnione deskami. Jeżeli posiadamy bramę z wypełnieniem drewnianym to oprócz tego, że występować w niej może różny procent wypełnienia skrzydła, czyli różne opory przy wietrze, to dodatkowo ciężar bramy będzie się zmieniał w zależności od tego, czy brama będzie mokra czy sucha.

 

Nie bez znaczenia jest również miejsce montażu. Brama może być narażona na podmuchy wiatru w zależności ukształtowania terenu wokół niej. Wszystkie wymienione parametry maja wpływ na opory, jakie siłownik musi pokonać. Należy bowiem pamiętać, że siłownik ma pokonać bezwładność bramy wynikającą z długości skrzydła, wysokości i ciężaru skrzydła. W praktyce oznacza to, że podane wartości maksymalne przyjęte są dla bram zamontowanych w idealnych warunkach.

 

W związku z tym należy założyć pewien zapas "mocy" siłownika do danej bramy. Określenie tego zapasu "mocy" jest dość trudne, jednak średnio możemy przyjąć ok. 30%. Zapas "mocy" rozumiemy tu jako mniejsze parametry długości skrzydła, wysokości i ciężaru bramy. Przy czym niekoniecznie wszystkie trzy parametry muszą być mniejsze, mogą to być dwa parametry lub jeden.

 

W zależności od konstrukcji bramy i materiału, z jakiego jest wykonana istotne jest, który parametr będzie mniejszy:

 

Przy skrzydle wypełnionym w 100% i narażonym na stałe lub okresowe podmuchy wiatru najistotniejsza będzie długość i wysokość skrzydła.

 

Przy bramie z wypełnieniem drewnianym należy szczególną uwagę zwrócić na wagę, która może się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych.

 

Ponadto zapas "mocy" należy uwzględnić ze względu na możliwość odchyleń od prawidłowego zamontowania bramy i automatu. Chodzi np. o nieosiowość zawiasów bramy, minimalne odchylenie bramy od pionu, opory na samych zawiasach.

 

Wymienione przykładowe parametry po zsumowaniu dają realne opory, dlatego wskazane jest uwzględnienie zapasu "mocy".

 

Po uwzględnieniu powyższych parametrów przechodzimy do kolejnego etapu wyboru siłownika naszej bramy.

 

Wpływ na możliwość zastosowania danego siłownika mają wymiary słupka, na którym ma być zamontowany siłownik, a co za tym idzie możliwość uzyskania odpowiednich wymiarów montażowych.

 

 

Wszystkie wymiary montażowe podawane są szczegółowo w instrukcjach montażowych produktów.

 

W praktyce oznacza to, że możemy mieć bramę, która swoimi podstawowymi parametrami (długość skrzydła, wysokość i ciężar) będzie spełniała wymagania stawiane przez dany napęd, ale nie będziemy mogli go zamontować ze względu na zbyt duże wymiary montażowe.

 

Podział pod względem typu konstrukcji

Siłowniki z napędem śrubowym - w których element napędowy, przesuwając się liniowo wzdłuż korpusu siłownika - przenosi siłę na skrzydło bramy. Ten rodzaj siłowników można stosować na wszystkich bramach skrzydłowych, a ograniczeniem do pewnej podgrupy tych napędów może być jedynie zbyt duży przekrój słupka bramowego.

Siłowniki z ramieniem łamanym - gdzie bramę porusza przegubowy układ ramion. Specyfika tego typu napędów dedykuje je bramom na słupkach o dużych przekrojach poprzecznych - a więc na słupkach murowanych (ceglanych, kamiennych lub betonowych).

Siłowniki częściowo ukryte pod powierzchnią gruntu - tutaj sposób przenoszenia napędu na skrzydło bramy jest rozwiązany jeszcze inaczej i wielkość słupka w żaden sposób nie ogranicza zastosowania tych napędów. Ponieważ jednak są one zwykle najdroższe a miejsce ich zainstalowania wymaga dodatkowych, pracochłonnych operacji (w tym konieczności zapewnienia doskonałego drenażu przestrzeni zabudowy siłownika), nie są zbyt popularne. Stosuje się je w przypadku, gdy zależy nam na tym, by nie rzucały się w oczy, lub by nie zmieniały estetyki zabytkowej, lub wyrafinowanej artystycznie bramy.

 

O czym pamiętać?

Jak widać dobór odpowiedniego siłownika do naszej bramy nie sprowadza się tylko do najważniejszych trzech parametrów: maksymalny ciężar, maksymalna długość, maksymalna wysokość. Przy pomocy tych parametrów określamy tylko wstępnie zastosowanie danego modelu napędu. Po spełnieniu tych parametrów konieczne jest, opisane powyżej bardziej szczegółowe rozpoznanie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wskazany jest kontakt z infolinią techniczną producentów napędów.