Strona główna Leroy Merlin

Rury PVC - połączenia klejone

Komentarzy 5

ŚREDNICE RUR

Średnicę rury wybiera się w zależności od typu urządzenia.


NARZĘDZIA I AKCESORIANIEZBĘDNE NARZĘDZIA I AKCESORIA


PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI


Przewód rurowy można podłączyć do istniejącej instalacji:


A) w dowolnym miejscu przewodu - montując trójnik,


B) na końcu przewodu - w miejscu zakończenia zaślepką.1. Odciąć dopływ wody.


2. Odciąć część rury tuż przy zaślepkach.


3. Skrócić rurę do odpowiedniej długości.


PRZYGOTOWANIE DO ŁĄCZENIA


Po przecięciu rury piłka do metalu, należy ukosować jej krawędzie (pilnikiem).


Ołówkiem zaznaczyć na rurze miejsce, do którego elementy zostaną wsunięte.


Czystą szmatką wytrzeć krawędzie - powinny być idealnie suche.


ŁĄCZENIE RURY MIEDZIANEJ Z RURĄ Z TWORZYWA

Do połączenia rury wykonanej z tworzywa i rury miedzianej należy używać specjalnej złączki.


Stronę przeznaczoną do montażu rury miedzianej należy zainstalować w identyczny sposób jak wcześniej opisane połączenia skręcane.


Wnętrze złączki i zewnętrzną część powierzchni powlec specjalnym klejem rury aż do linii zaznaczonej ołówkiem.


Wsunąć jeden element w drugi do oporu i mocno ścisnąć. Usunąć resztkę kleju szmatką.


Poczekać kilka godzin przed puszczeniem wody.


PODŁĄCZENIE KRANU

Należy wybrać łączniki dostosowane do rodzaju instalacji i do typu rury podłaczonej do kranu (elastyczny wężyk lub rura sztywna).