1. Wymagania

  WYMAGANIA

  Dla komputerów PC: Windows 7 (minimum)
  Dla komputerów MAC: OS X 10.8 (minimum)
  Obsługiwane przeglądarki: Aplikacja jest zoptymalizowana dla przeglądarki Google Chrome. Można jednak korzystać z niej również w przeglądarkach Firefox i Safari.

  Google Chrome Wersja 9 i wyższe
  Mozilla Firefox Wersja 4 i wyższe
  Safari Wsparcie dla WebGl jest domyślnie wyłączone dla tej przeglądarki. Aby aplikacja działała prawidłowo należy je aktywować korzystając z zaawansowanych ustawień przeglądarki.
  Internet Explorer Wersja 11 i wyższe
 2. Aplikacja nie uruchamia się lub występuje błąd przy zmianie trybu 2D na 3D

  Jeżeli aplikacja nie uruchamia się w przeglądarkach Chrome lub Firefox należy ponownie uruchomić przeglądarkę a następnie otworzyć projekt 3D.

  Jeżeli nie można przełączyć się z trybu 2D do 3D (Rysuj -> Urządzaj/Dekoruj) lub podczas przełączania przeglądarka zawiesza się, należy uruchomić wtyczkę WebGl:

  GOOGLE CHROME
  w pasku adresu wpisz „flags:about” (bez cudzysłowów)
  na liście funkcji odszukaj wpis „Zastąp listę renderowania programowego”
  kliknij „Włącz”.  FIREFOX
  w pasku adresu wpisz „about:config” (bez cudzysłowów),
  w oknie ostrzegawczego komunikatu kliknij przycisk „Zachowam ostrożność, obiecuję!”


  w pasku wyszukiwania wpisz „webgl”,
  na liście wyników wyszukiwania odszukaj wpis „webgl.disabled”,
  dwukrotnie klikając ustaw wartość parametru na „false”,

  uruchom ponownie przeglądarkę.
  Jeżeli pomimo aktywacji wtyczki WebGl nadal nie można uzyskać dostępu do trybu 3D, spróbuj zaktualizować sterowniki karty graficznej

  przejdź do Panel sterowania – System – Menedżer urządzeń – Karty graficzne – (wybieramy właściwe urządzenie) – Sterownik – Aktualizuj sterownik.

 3. Optymalizacja jakości wyświetlania projektów 3d

  Google Chrome
  Optymalizacja jakości wyświetlania oraz antyaliasingu (wygładzania):

  w pasku adresu wpisz „chrome://flags/#ignore-gpu-blacklist” (bez cudzysłowów)
  WŁĄCZ opcję „Zastąp listę renderowania programowego” (zaznaczone na żółto)
  uruchom ponownie przeglądarkę oraz aplikację Kazaplan.


  Powrót do domyślnej konfiguracji:

  w pasku adresu wpisz „chrome://flags/#ignore-gpu-blacklist” (bez cudzysłowów)
  WYŁĄCZ opcję „Zastąp listę renderowania programowego” (zaznaczone na żółto)
  uruchom ponownie przeglądarkę oraz aplikację Kazaplan.

  Mozilla Firefox

  w pasku adresu wpisz „about:config” (bez cudzysłowów),
  kliknij przycisk „Zachowam ostrożność, obiecuję!”,
  w polu wyszukiwania wpisz „WebGl” i naciśnij Enter,
  na wyświetlonej liście kliknij dwukrotnie opcję „webgl.force-enabled”,
  następnie kliknij dwukrotnie „webgl.msaa-force”,
  następnie kliknij dwukrotnie „webgl.prefer-nativ-gl”

  Czy aplikacja działa na urządzeniach mobilnych?
  Tak! Niektóre funkcje aplikacji można uruchomić w przeglądarkach urządzeń mobilnych. Niestety, aplikacja nie jest dla nich zoptymalizowana (jeszcze).

   

 4. Rejestracja i dostęp

  Kliknij „Zapisz” w oknie aplikacji (symbol dyskietki). Jeżeli nie masz jeszcze konta na Kazaplan Leroy Merlin, wybierz zakładkę „Zarejestruj” a następnie wypełnij pola niezbędne do utworzenia konta. Jeżeli posiadasz już konto, kliknij zakładkę „Zaloguj” a następnie wprowadź dane logowania. Jako zalogowany użytkownik możesz zapisywać projekty na indywidualnym koncie i mieć do nich dostęp z dowolnego komputera.

  Problemy z zapisywaniem
  Jeżeli Twój ostatni projekt nie został zapisany, możesz go odzyskać. W tym celu wybierz opcję „Utwórz nowy projekt”. Wyświetli się komunikat „Istnieje niezapisany projekt, czy chcesz go teraz załadować?”. Po kliknięciu „OK” nastąpi załadowanie ostatniego projektu tworzonego przed zamknięciem aplikacji. Uwaga! Jeżeli kliknięty zostanie przycisk „Anuluj”, niezapisany projekt zostanie usunięty.

  Dostęp do projektów
  W celu wyświetlenia dotychczas utworzonych projektów zaloguj się do swojego konta Kazaplan. Następnie po uruchomieniu aplikacji kliknij „Powrót do moich projektów” w lewym górnym rogu okna aplikacji.

  Podgląd i edycja projektów
  Na stronie galerii własnych projektów użytkownika kliknij „Edytuj projekt” aby przejść do edycji wybranego projektu. Aby uruchomić jedyni podgląd projektu, kliknij „Pokaż projekt”. W tej opcji narzędzia edycji nie są wyświetlane.

  Drukowanie projektów
  Aby wydrukować projekt w trybie 2d należy wyświetlić na ekranie aplikacji obszar jaki chcemy uzyskać na wydruku. Następnie wybieramy opcję „Drukuj” (symbol drukarki na pasku narzędzi aplikacji). Wydruk w trybie 3d odbywa się w taki sam sposób.

 5. Funkcjonalności i narzędzia dostępne w aplikacji

  Obsługa poszczególnych trybów pracy
  Przełączanie się pomiędzy dostępnymi trybami pracy (RYSUJ, URZĄDZAJ, DEKORUJ) odbywa się za pomocą przycisków paska narzędzi aplikacji. Opcja RYSUJ pozwala na kreślenie linii ścian w widoku 2D natomiast pozostałe opcje są przełączane automatycznie do trybu 3D.

  Jaką funkcję pełni postać wyświetlana na planie projektu?
  Postać pełni funkcję awatara. Za jej pomocą ustalane jest położenie kamery istotne po przełączeniu się do widoku pierwszoosobowego.

  Gdzie są umieszczane obiekty po dodaniu ich z biblioteki?
  Obiekty, które dodane zostały z biblioteki mebli i elementów wyposażenia, są domyślnie umieszczane w miejscu ustawienia awatara. Pamiętaj, że obiekty dodaje się poprzez pojedyncze kliknięcie. Każde kolejne kliknięcie obiektu w bibliotece dodaje nowy obiekt.

  Dodawanie ścian
  Ściany główne oraz działowe można dodawać także w trakcie urządzania pomieszczeń. Wystarczy powrócić do trybu RYSUJ i za pomocą myszy wyznaczyć kształt dodatkowych pomieszczeń. Możesz również dodać „Podział pomieszczenia (niewidoczny)”. Jest to opcja przydatna wówczas, gdy chcemy w jednym pomieszczeniu nadać podłodze dwa różne typy wykończenia.

  Dodawanie okien i drzwi
  Korzystając z opcji RYSUJ możesz dodawać okna i drzwi. W tym celu wybierz z menu po prawej stronie interesujący Cię obiekt i wskaż jego pozycję na ścianie. Następnie klikając w punkty nawigacyjne dopasuj rozmiar elementu. Klikając prawym przyciskiem myszy możesz zmieniać dodatkowe parametry obiektu, takie jak wysokość, pozycja, ilość skrzydeł.

  Dodawanie kolejnego piętra
  Po uruchomieniu aplikacji domyślnym widokiem jest rzut parteru. Aby dodać kolejne kondygnacje kliknij opcję „+ dodaj” w lewym górnym rogu okna aplikacji. To menu pozwala również na przełączanie widoku pomiędzy powstałymi kondygnacjami.

  Dodawanie schodów
  W celu dodania schodów do tworzonego projektu należy przejść do opcji RYSUJ a następnie z menu obiektów wybrać interesujący nas typ schodów. Za pomocą myszy wyznaczamy kierunek a następnie kolejne zabiegi. Aby zakończyć dodawanie schodów klikamy dwukrotnie w miejscu końcowym. Klikając prawym przyciskiem myszy wyświetlone zostaje okno ustawień, pozwalające na zaawansowaną edycję obiektu.

  Dodawanie mebli i elementów wyposażenia
  Wybierając opcję URZĄDZAJ otrzymujesz dostęp do biblioteki mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Po wybraniu interesującej kategorii wyświetlane jest okno przyporządkowanych obiektów. UWAGA! Obiekty te dodaje się przez POJEDYNCZE klikniecie. Każde kolejne kliknięcie dodaje następny obiekt.

  Zmiana parametrów mebli (dostosowywanie)
  Niektóre obiekty dostępne w bibliotece można edytować. W tym celu kliknij na obiekt a następnie zielony symbol „i” wyświetlony powyżej. Możesz zmienić podstawowe parametry (wymiary) lub przejść do ustawień zaawansowanych (ilość drzwi, rozmieszczenie, grubość, typ uchwytu itp.).

  Zmiana koloru lub faktury obiektu
  Wszystkim meblom oraz elementom wyposażenia możesz dowolnie zmienić kolor i/lub fakturę. W tym celu przejdź do opcji DEKORUJ a następnie z listy wybierz interesujący cię sposób wykończenia. Klikając pędzelkiem na wybranym elemencie nadajemy powierzchni żądany kolor.

  Dodawanie obrazów (wypełnienie własne)
  Aby dodać obraz lub lustro wystarczy w opcji URZĄDZAJ wybrać z biblioteki odpowiedni obiekt. Po wyświetleniu menu ustawień (zielony symbol „i” nad obiektem) możesz zmieniać podstawowe parametry. Możesz również umieścić w ramkach własną grafikę. W tym celu należy wkleić adres www pliku graficznego. Upewnij się wcześniej, że posiadasz uprawnienia do korzystania z tego pliku. Ta sama opcja jest dostępna dla dywanów.

  Zmiana nazw i parametrów pomieszczeń
  Dla lepszej organizacji pracy nad projektem, warto poszczególnym pomieszczeniom nadać określone nazwy (Kuchnia, Łazienka, Pokój Oli itp.). W tym celu należy przejść do trybu RYSUJ a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na domyślną nazwę pomieszczenia (Pokój).

  Dodawanie skosów na poddaszu
  Na ostatnim piętrze lub bezpośrednio na parterze możesz dodać skosy. Przejdź do opcji RYSUJ a następnie wybierz z listy obiektów „Skosy”. Przesuń dowolnie wyświetlone na ścianach punkty nawigacyjne, a następnie w opcji URZĄDZAJ lub DEKORUJ sprawdź rezultaty. Klikając prawym przyciskiem myszy na punkty nawigacyjne skosów wyświetlone zostaje okno ustawień zaawansowanych. Możesz tutaj zmienić wysokość początkową skosu, nachylenie itp.

  Zewnętrznej powierzchni skosu możesz nadać dowolną fakturę, np. dachówki.

  Tworzenie powierzchni zewnętrznych
  Aby dodać do projektu taras, ścieżkę lub podjazd wystarczy w opcji RYSUJ wyznaczyć niewidoczny podział pomieszczenia na zewnątrz budynku. Następnie w opcji DEKORUJ należy wybrać kolor lub fakturę którą chcemy pokryć wyznaczony obszar.