Oświetlenie punktowe w sufitach podwieszanych

Opinii 26

Oświetlenie może tworzyć ciepła atmosferę, podkreślać walory estetyczne i kształty rozmaitych przedmiotów, a także umożliwiać prawidłowe oświetlenie miejsc do pracy o różnym charakterze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby bezpiecznie wykonać pracę należy:

 

- przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając zabezpieczenie nadmiarowo- lub różnicowoprądowe,

 

- postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), które są dostępne w lokalnym zakładzie energetycznym,

 

- używać tylko takich wyrobów, które są oznakowane specjalnym symbolem. Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności,

 

 

- dokładnie przeczytać instrukcję montażu dołączoną do wyrobu.

NARZĘDZIA


NARZĘDZIA


SPOSOBY OŚWIETLENIA

Wybór odpowiednich opraw pozwala regulować oświetlenie we wnętrzu.

 

Oświetlenie może tworzyć ciepła atmosferę, podkreślać walory estetyczne i kształty rozmaitych przedmiotów, a także umożliwiać prawidłowe oświetlenie miejsc do pracy o różnym charakterze.

 

Nastrojowe światło (np. w salonie czy w pokoju dziennym)


 

Oświetlenie punktowe (np. skierowane na obraz lub inny przedmiot)


 

Oświetlenie miejscowe (do czytania lub do pracy)


 

 

ODPOWIEDNI ROZSTAW PUNKTÓW ŚWIETLNYCH

Aby otrzymać idealny rozstaw punktów świetlnych, należy stosować się do wskazówek producenta.

 

Prawidłowy rozstaw


 

Słabe zagęszczenie (pojawiają się strefy zacienione)


 

Duże zagęszczenie (zbędny wydatek energii elektrycznej)


 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOBORU OŚWIETLENIA DO POMIESZCZENIA

Średnia moc źrodła światła na metr kwadratowy dla każdego pomieszczenia jest podana jedynie jako wskazówka umożliwiająca każdemu stworzenie odpowiedniego oświetlenia, zależnie od osobistych upodobań, otoczenia, mebli, dekoracji i wnętrza.

 

MONTAŻ NISKONAPIĘCIOWYCH LAMP HALOGENOWYCH

WAŻNE:

 

- Halogenowe lampy niskonapięciowe tzw. oczka mogą być podłączane do sieci jedynie z użyciem transformatora (230 V/12 V).

 

- Należy brać pod uwagę maksymalną moc transformatora. Suma mocy (W) wszystkich lamp nie może przekraczać mocy transformatora (100 VA = 5 x 20 W) - patrz tabelka.

 

- Maksymalna moc znamionowa żarówki (W) nie może przekraczać mocy podanej na oprawie lampy. Przekroje przewodów zależą od odległości między lampą i transformatorem (patrz tabelka).

 

Wybór przekroju przewodów łączących lampę z transformatorem


 

 

Radzimy bezwzględnie przestrzegać zalecanych przekrojów przewodów, gdyż dzięki temu żarówki zachowają maksymalną żywotność.

 

Wybór odpowiedniego transformatora


 

 

MONTAŻ NISKONAPIĘCIOWYCH REFLEKTORKÓW (SPOTÓW) W SUFITACH PODWIESZANYCH

Zasady montażu

 

Zaleca się zachowanie odległości około 100 mm między stropem a spotem. Minimalna odległość oprawy od materiałów łatwo palnych powinna wynosić 0,5 metra.

 

Odległość między transformatorem i spotem powinna wynosić 20 cm.

 


 

 

 

Na podwieszanym suficie, w miejscu przeznaczonym do montażu spotów, narysować koła używając w tym celu cyrkla lub szablonu (dołączanego przez niektórych producentów).

 

Wyciąć wyrysowane koło wiertarką wyposażoną w otwornicę.

 

 

Podłączyć uprzednio zainstalowane w suficie podwieszanym przewody elektryczne do kostki łączeniowej 230 V.

 

Podłączyć oprawkę żarówki do kostki zaciskowej transformatorka (płytka 12 V).

 

 

Zamontować transformatorek na suficie podwieszanym.

 

Przekręcić sprężyny dociskowe oprawy w górę i umieścić oprawę spotu w otworze.

 

 

Zamontować oprawkę z żarówką.

 

Nałożyć zabezpieczający pierścień sprężynujący..

 

 

 

 

 

Po zainstalowaniu spotu przywrócić dopływ prądu i próbnie włączyć spot.

 

Jeżeli spot instalowany jest w łazience, transformator powinien znajdować się poza 3 strefą ochronną.

 

 

MONTAŻ REFLEKTORKÓW (SPOTÓW) Z TRADYCYJNYMI ŻARÓWKAMI W SUFITACH PODWIESZANYCH

Zasady montażu

 

Zaleca się zachowanie odległości równej około 100 mm między stropem a oprawą (spotem). Minimalna odległość oprawy od materiałów łatwo palnych powinna wynosić 0,5 metra.

 

 

 

 

Pierwszy i drugi etap montażu przebiega tak samo, jak w wypadku spotów z żarówkami niskonapięciowymi. Następnie należy:

 

Umieścić oprawkę żarówki w oprawie spotu.


Jeżeli zaistnieje taka konieczność - zainstalować sprężyny dociskowe.


 

Podłączyć przewody zasilające, biegnące z sufitu podwieszanego do oprawki żarówki.


 

Przekręcić sprężyny dociskowe w górę, umieścić je w otworze i docisnąć oprawę spotu.


Wkręcić żarówkę i włączyć prąd elektryczny.