Program Czyste Powietrze - sprawdź czy się kwalifikujesz

Opinii 0

Budżet programu to aż 103 miliardy złotych, które zostaną wydane na dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła stałego na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne. Sprawdź, czy program Czyste Powietrze obejmuje również Twoją inwestycję.

Młoda kobieta w lesie spogląda na zielone korony drzew

 

Program Czyste Powietrze: co to jest i na czym polega?

Program Czyste Powietrze to projekt dotacji do wymiany pieców oraz ogrzewania domu. Został stworzony z myślą o ograniczeniu emisji CO2 i zmniejszenia natężenia szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Dla kogo jest Program Czyste Powietrze?

Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mogą z niego skorzystać także właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczna suma dochodów beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł.

Ile dofinansowania można uzyskać z Programu Czyste Powietrze?

Istnieją dwa stopnie dotacji. Podstawowy może osiągnąć sumę do 30 tysięcy zł. Poziom podwyższony ma limit 37 tysięcy zł.

Osiedle domów, z których kominów unosi się ciężki dym.

Na co można wykorzystać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze?

Pieniądze można przeznaczyć na wymianę starych, nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ciepła, które działają na paliwo stałe. Program pozwala wymienić je na nowoczesne systemy ogrzewania, które nie generują zanieczyszczenia. Dofinansowanie można przeznaczyć także na termomodernizację domu.


W przypadku podstawowego stopnia dofinansowania można wliczyć koszty:

 

 • wykonania audytu energetycznego;

 • przebudowy dachu pod ocieplenie;

 • modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.;

 • wymiany źródła ciepła na nowoczesne;

 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

 • ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku pod termomodernizację;

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;

 • zakup i montaż pompy cieplnej typu powietrze/woda (również tej o podwyższonej klasie efektywności energetycznej);

 • zakup i montaż pompy cieplnej typu powietrze/powietrze;

 • zakup i montaż gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;

 • zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

 • wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła gazowego;

 • zakup i montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

 • zakup i montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa;

 • zakup i montaż kotła zgazowującego drewno;

 • zakup i montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa;

 • zakup i montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3;

 • zakup i montaż urządzenia grzewczego elektrycznego;

 • zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania;

 • zakup i montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

 • zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej;

 • zakup i montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Dofinansowanie można wykorzystać także na ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Każdy element wymieniony w kosztach kwalifikowanych ma określoną maksymalną kwotę dotacji.

Mężczyzna rozrywający folię, w którą zapakowana jest duża ilość paletek opałowych

Komu przysługuje podwyższony stopień dofinansowania z programu Czyste Powietrze?

O większą dotację mogą starać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Uprawnione są również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a ich roczny przychód za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wchodząc na rządowy portal gov.pl i zakładkę „Nieruchomości i środowisko”. Znajduje się tam opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, a następnie przycisk kierujący do wniosku. Aby go złożyć, należy zalogować się na dedykowanym portalu. Wystarczy wypełnić wniosek, dołączyć wymagane załączniki, podpisać przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego oraz wysłać. Potwierdzenie otrzymuje się na podany adres mailowy. Wniosek należy jednak dostarczyć również w formie papierowej do placówki wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej odpowiedniej dla budynku, na który bierze się dofinansowanie.

 

Inną formą złożenia wniosku jest udanie się do urzędu i przekazanie go w wersji papierowej. Najpierw należy jednak zalogować się na Portalu Beneficjenta odpowiadającego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wypełniony wniosek oraz pozostałą dokumentację właśnie w tym urzędzie należy złożyć, aby starać się o dofinansowanie. Można to zrobić udając się do placówki lub wysyłając go kurierem/ pocztą. Wnioski przyjmują również gminy, które mają podpisane porozumienie o realizacji programu.

Do kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Umowy o dofinansowanie będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku.

Dodano: 11-05-2021
Uaktualniono: 11-05-2021