Menu
Produkty
Produkty
Filtry
Promocje
Dostępność
Cena (zł)

Kominy i odprowadzanie spalin

Budujesz system kominowy, chcesz stworzyć instalację która rozprowadzi gorące powietrze a może szukasz narzędzi za pomocą których oczyścisz istniejącą instalacje kominową. Tu znajdziesz rury, kolana do systemu odprowadzania spalin. Dystrybutory gorącego powietrza które pomogą w jego rozprowadzeniu oraz inne elementy kominowe i akcesoria.

Wszystkie produkty(303)

z16
135 zł/ szt.
34,97 zł/ szt.
20,96 zł/ szt.
22,49 zł/ szt.
(1)
25,90 zł/ szt.
22,49 zł/ szt.
(1)
23,90 zł/ szt.
53,99 zł/ szt.
42,90 zł/ szt.
85,90 zł/ szt.

Dowiedz się więcej

Konstrukcja komina rośnie wraz z domem, dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zdecydować się na konkretny rodzaj kotła, kominka lub pieca C.O. oraz określić jego moc. Sprawdź, z czego wybudować komin, jak go konserwować i na czym dokładnie polega odprowadzanie spalin.

Kominy – krótka charakterystyka

Spalanie paliwa w kotłach grzewczych i kominkach wiąże się z koniecznością odprowadzenia na zewnątrz spalin, które mogą mieć różną konsystencję, skład i temperaturę. Spaliny z kotłów na paliwo stałe i kominków są suche i gorące. Zawierają duże ilości sadzy i innych zanieczyszczeń. Produkty spalania z kotłów gazowych i olejowych mają niższą temperaturę i są bardziej wilgotne, co powoduje wykraplanie się wody. Woda ta reaguje z dwutlenkiem siarki, który również tworzy się podczas spalania oleju i gazu. Wynikiem tej reakcji jest powstanie kwasu siarkowego, który niszczy komin od środka. Temperatura spalin ma bardzo duży wpływ na jakość ciągu kominowego. Spaliny o wysokiej temperaturze szybko unoszą się w górę, a ciąg kominowy jest bardzo wydajny. Im niższa temperatura, tym ciąg jest słabszy, a przekrój komina powinien być mniejszy. W niektórych instalacjach (szczególnie wyposażonych w kotły kondensacyjne) trzeba montować urządzenia wspomagające ciąg (nasady kominowe, a nawet turbiny).

Pierwszym systemem znajdującym się bezpośrednio za źródłem ciepła jest przyłącze kominowe. Dobór materiałów do jego budowy zależy przede wszystkim od rodzaju kotła. Kolejną bardzo ważną kwestią jest komin, który w łatwy sposób można wznieść z elementów prefabrykowanych. Kominy z prefabrykatów (zazwyczaj ceramicznych) najczęściej powstają jako konstrukcje warstwowe, w których najważniejsza jest rura wewnętrzna tworząca kanał dymowy lub spalinowy. Takie układy kominowe zazwyczaj są wykorzystywane w instalacjach wyposażonych w kotły na paliwo stałe, olej lub gaz z otwartą komorą spalania. Do wykonywania przewodów wentylacyjnych służą ceramiczne pustaki wentylacyjne. Z kolei kominy odprowadzające spaliny z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania to rury dwuścienne nawiewno-wywiewne.

Projekt instalacji odprowadzającej spaliny jest przygotowywany przez projektanta już na etapie wykonywania projektu budowlanego (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę). W takim opracowaniu zawarte są wszystkie informacje dotyczące materiałów, z jakich mają być wykonane poszczególne elementy systemu, średnic rur oraz rysunki wykonawcze. Zmiana typu kotła zazwyczaj wiąże się z koniecznością dostosowania komina (szczególnie jeśli chcesz zmienić rodzaj paliwa), co powoduje dodatkowe koszty i powinno być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej zarówno w zakresie projektu, jak i wykonawstwa. Gdy już zamieszkasz w domu, nie możesz zapomnieć o regularnej konserwacji przewodu kominowego.

Odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych

System kominowy składa się z pionowego komina wykonanego z prefabrykowanych kształtek ceramicznych lub cegieł i wyprowadzonego ponad dach. Wewnątrz elementów ceramicznych umieszcza się specjalny wkład kominowy – element, który ma bezpośredni kontakt ze spalinami. Materiał wkładu powinien być dobrany przede wszystkim do rodzaju kotła i paliwa, które go zasila. W przypadku kotłów na paliwo stałe można wykorzystać wkłady kominowe ze stali żaroodpornej, ponieważ spaliny z takich urządzeń mają bardzo wysoką temperaturę. W instalacjach wyposażonych w kocioł olejowy lub gazowy lepiej wybrać wkład ze stali kwasoodpornej (temperatura spalin jest niższa, ale podczas ich kontaktu z wodą wytwarza się środowisko kwasowe). Wkład kominowy zakończony jest, w zależności od potrzeb, daszkiem (chroniącym przed wodą i zanieczyszczeniami) lub nasadą (urządzeniem dodatkowo wspomagającym ciąg). Systemy kominowe zazwyczaj składają się z odcinków prostych wykonanych z rur oraz kształtek (m.in. kolan, trójników, redukcji), dzięki którym można podłączyć urządzenia, zmienić kierunek prowadzenia instalacji (wykonać przyłącze kominowe) i wielkość przekrojów systemu zgodnie z projektem. Oprócz tego w konstrukcji komina muszą znaleźć się otwory rewizyjne, otwory wyczystne oraz drzwiczki do otworów wyczystnych i rewizyjnych. Odprowadzanie spalin wraz z zasysaniem powietrza może odbywać się również poprzez ścianę budynku. Zgodnie z przepisami dotyczy to podłączeń kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych z zamkniętą komorą spalania o mocy nieprzekraczającej 21 kW. W takim systemie używa się rur dwuściennych. Wewnętrzna rura o mniejszej średnicy służy do wyprowadzenia spalin, a zewnętrzna do doprowadzenia świeżego powietrza do kotła dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu spalania.

Przyłącze kominowe to część instalacji grzewczej łącząca wkład kominkowy, piec lub kocioł C.O. na paliwa stałe lub płynne z kominem, którym ulatują spaliny. Ten system również powinien być zaprojektowany w momencie wyboru pieca, kominka bądź innego rodzaju urządzenia grzewczego. Jakość takiej instalacji wpływa na bezpieczeństwo działania urządzeń grzewczych oraz domowników. Bardzo ważną kwestią jest więc staranne wykonanie całego systemu i użycie materiałów wysokiej jakości, dostosowanych do rodzaju spalin. Przyłącze kominowe powinno być przede wszystkim szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się szkodliwych gazów do wnętrza domu oraz spełniać warunki określone w warunkach technicznych.

Rodzaj materiału, z którego są wykonane elementy łączące, zależy od typu instalacji (dymowa, spalinowa, wentylacja), w tym od rodzaju kotła (kondensacyjny, na paliwo stałe). Najczęściej wykonuje się je ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, czarnej (sztywnej) lub z rury elastycznej.

Jeśli planujesz wykonanie instalacji odprowadzania spalin, musisz zaopatrzyć się w niezbędne materiały. Korzystając z naszej strony internetowej, możesz skupić się na określonych produktach z danej grupy, stosując odpowiedni filtr, co z pewnością będzie ułatwieniem w wyborze potrzebnego wyposażenia. Elementy wykorzystywane do budowy systemu kominowego i przyłącza to:

 • rury:
  • rura do odprowadzania spalin ze stali czarnej – służy do budowy wkładów kominowych i odprowadzania spalin z kominków oraz innego rodzaju urządzeń grzewczych na paliwa stałe (np. drewno). Rury tego typu są odporne na temperaturę do 600℃. W asortymencie mamy różne rodzaje rur o różnych średnicach ze stali czarnej w kolorze czarnym i szarym (pokryte z zewnątrz farbą żaroodporną);
  • rura odprowadzająca gładka ze stali nierdzewnej – służy do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych (ze skraplaniem pary wodnej dla uzyskania większej sprawności) i kotłów turbo (niekondensacyjnych, wentylatorowych z zamkniętą komorą spalania). Nie niszczą jej wahania temperatur (maksymalna temperatura stosowania to 200℃) ani działanie kwasów powstających w wyniku skraplania spalin. Oferujemy również typowe rury (wkłady, adaptery) do systemu podciśnieniowych wkładów kominowych do odprowadzania spalin, stosowanych do zabezpieczenia i modernizacji istniejących kominów ceramicznych i dostosowujących przekrój komina do wymogów nowoczesnych urządzeń grzewczych. Produkty tego rodzaju pracują w temperaturze sięgającej 450℃;
  • rura odprowadzająca dwuścienna ze stali nierdzewnej – wykorzystywana do odprowadzania spalin w kotłach kondensacyjnych i turbo. Jest odporna na zmienne temperatury i kwaśne środowisko. Elementy dwuścienne (rura w rurze) służą do wykonania systemu powietrzno-spalinowego, który umożliwia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska kotła (rurą zewnętrzną) oraz zapewnia wyrzut spalin na zewnątrz rurą wewnętrzną. Rura dwuścienna występuje w kilku odmianach (m.in. prosta czy wylotowa). W ofercie posiadamy rury dwuścienne w kolorze białym i szarym;
  • rura odprowadzająca elastyczna ze stali kwasoodpornej – składa się z dwóch warstw stali i jest przeznaczona do instalacji w kominach z uskokami. Stosuje się ją jako wkład kominowy w instalacjach wyposażonych w kocioł kondensacyjny. Oferujemy rury elastyczne w kolorze szarym, które można stosować przy temperaturze do 400℃;
  • rura odprowadzająca z polipropylenu – do instalacji przewodów odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Bardzo odporna na uszkodzenia i korozję. Może być stosowana w temperaturze do 120℃. Dostępna w kolorze białym i czarnym;
 • redukcje – elementy przeznaczone do zmiany przekroju czopucha, czyli elementu łączącego kocioł z pionową rurą (wkładem kominowym), lub zmiany średnicy systemu kominowego, np. przy wymianie kotła na nowoczesny, kondensacyjny i modernizacji systemu kominowego ze zmniejszeniem średnic:
  • redukcja ze stali czarnej – element przeznaczony do budowy przyłączy kominowych do kominków i kotłów na paliwa stałe bez kondensacji. Dostępna w kolorze czarnym i grafitowym;
  • redukcja nierdzewna – część systemu odprowadzającego spaliny z kotłów na gaz lub olej opałowy;
 • kolana (ze stali czarnej, nierdzewnej, kwasoodpornej) służące do zmiany kierunku przepływu w układzie;
 • trójniki (ze stali czarnej, nierdzewnej, kwasoodpornej) służące do wykonywania rozgałęzień bocznych;
 • rozety, osłony – elementy maskujące o średnicy zgodnej z rurą;
 • daszki (strażaki) – osłony, głowice i nasady kominowe ze stali nierdzewnej wspomagające ciąg kominowy (m.in. Turbowent, Rotowent);
 • szybry – elementy do regulacji ciągu kominowego;
 • drzwiczki rewizyjne – zabezpieczenie otworu rewizyjnego usytuowanego poniżej przewodu łączącego kocioł z kominem (w podstawie komina) oraz innych wymaganych przepisami;
 • zatyczki (osłony) wyczystki – zabezpieczenia otworów wyczystnych;
 • odskraplacze – do odprowadzania skroplin (kondensatu) z wnętrza systemu odprowadzania spalin;
 • adaptery – elementy przyłączeniowe urządzeń grzewczych do przewodów kominowych;
 • przejścia dachowe – zabezpieczenia otworów wokół systemów spalinowych w przepustach dachowych przed opadami atmosferycznymi;
 • złączki i przedłużenia – elementy do łączenia rur;
 • wkładki dwuścienne – zabezpieczenia połączenia przyłącza (części poziomej) do pionowego komina;
 • zestawy podłączeniowe – umieszczane w kominie ceramicznym dla zabezpieczenia trójnika przed niszczeniem spowodowanym rozszerzalnością cieplną podczas nagrzewania się przyłączy;
 • czerpnie – do nawiewu i dystrybucji powietrza;
 • uszczelki.

Podczas prac nad budową kominka, pieca, kotła lub innego typu urządzenia grzewczego musisz zwracać szczególną uwagę na to, by wszystkie czynności przeprowadzać dokładnie i zgodnie z zasadami, a także na to, żeby wbudowywane materiały były dobrej jakości. Pamiętaj o dopasowaniu rur pod względem średnicy (zgodnie z wytycznymi projektanta zawartymi w projekcie lub instrukcją montażu kotła) albo wykorzystaj odpowiednie reduktory. Do wykonania wydajnej instalacji przydatne będą również złączki i trójniki.

W domu, w którym ma być piec lub kominek wolnostojący typu koza, elementy przyłącza kominowego będą widoczne we wnętrzu budynku, dlatego ważne jest dobranie elementów przyłączeniowych również z uwzględnieniem ich estetyki. Zadbaliśmy o to, oferując systemy rur, kolan i złączek w jednolitych kolorach i spójnej estetyce. Dostępne są systemy w kolorze czarnym, białym i szarym. Nie musisz też martwić się o wygląd elementów wykończeniowych (np. rozet). Wybierając produkty z naszej oferty, bez problemu dobierzesz poszczególne elementy układu utrzymane w jednej stylistyce, by stworzyć spójną całość.

Układ odprowadzający spaliny to nie tylko rury znajdujące się w domu. Na zewnątrz budynku powinna być rura odprowadzająca, dzięki której gazy zostaną odprowadzone szybko i bezpiecznie. Taka rura zazwyczaj połączona jest z kilku krótszych ocynkowanych rur. Umieszcza się ją na dachu albo prowadzi po ścianie domu. Również na tym etapie prac pamiętaj o doborze odpowiednich średnic i zachowaniu szczelności połączeń.

Rozprowadzanie gorącego powietrza

Kominek w domu można wykorzystywać na różne sposoby. Zazwyczaj jest to element salonu, który umożliwia stworzenie przytulnej atmosfery podczas zimowych wieczorów. Niektórzy decydują się na włączenie kominka do systemu grzewczego budynku jako jego dodatkowe wspomaganie. Wykorzystując system dystrybucji gorącego powietrza (DGP), można rozprowadzić rurami ciepło z kominka z wkładem kominkowym do pomieszczeń oddalonych od niego.

Kominek, który ma pracować w systemie DGP, różni się od tradycyjnych kominków z otwartym paleniskiem. Wkład takiego kominka musi być zamknięty, a ścianki paleniska, dla uzyskania maksymalnej temperatury, muszą być pokryte dodatkową warstwą izolacji. Wnętrze, w którym znajduje się kominek, będzie ogrzewane poprzez nadmuch gorącego powietrza z otworów w okapie. Reszta powietrza będzie transportowana specjalnymi rurami odprowadzającymi do innych pomieszczeń. Dla zapewnienia wydajnej dystrybucji ciepła, płynności przepływu oraz zapobiegnięcia nadmuchiwaniu zanieczyszczeń w systemie powinny znaleźć się między innymi:

 • rury (w zależności od projektu):
  • rura odprowadzająca z aluminium z izolacją termiczną – dostosowana do pracy w podwyższonych temperaturach, zapobiega stratom ciepła;
  • rura odprowadzająca dolotowa – element umożliwiający połączenie króćca dolotu z przepustnicą;
  • rura odprowadzająca wentylacyjna z aluminium – rury wentylacyjne są odporne na działanie podwyższonych temperatur, można je wykorzystać zarówno w instalacji wentylacyjnej, jak i grzewczej do transportu ciepłego powietrza;
  • rura odprowadzająca ze stali nierdzewnej – oprócz rozprowadzania ciepła może być wykorzystywana jako przewód spalinowy i stosowana przy skomplikowanych podejściach do komina ze względu na możliwość dowolnego wygięcia. Można jej używać przy urządzeniach grzewczych na gaz, olej i opalanych drewnem;
 • redukcje;
 • kolana;
 • osłony (nasady);
 • trójniki;
 • rozety;
 • złącza.

Z czego wybudować komin – elementy kominowe

Komin spełnia bardzo ważną funkcję. Odpowiada za usunięcie spalin, dymu i zużytego powietrza (kominy spalinowe, dymowe i wentylacyjne). Zapewnia także utrzymanie odpowiednich warunków w pomieszczeniach. Wśród materiałów do budowy kominów obecnie najpopularniejsze są gotowe systemy prefabrykowane. Ich użycie ogranicza liczbę błędów wykonawczych oraz usprawnia i przyspiesza budowę komina.

Przewody kominowe wykonane z elementów ceramicznych i szamotu są odporne na działanie wysokich temperatur. Ponadto są dobrymi akumulatorami cieplnymi. Ceramika kamionkowa nie jest wrażliwa na działanie kwaśnego środowiska. Takie kominy mogą pracować z kotłami na paliwa stałe, gaz oraz olej. Nie zawsze jednak mogą być stosowane do kominków i pieców opalanych drewnem. Informacja o ewentualnym braku takiej możliwości znajduje się w specyfikacji konkretnego wyrobu ceramicznego.

Do budowy komina z prefabrykatów potrzebne są:

 • pustaki keramzytobetonowe – systemowe, kompletne i uniwersalne rozwiązanie dotyczące budowy kominów;
 • płytki szamotowe – najczęściej stosowane do budowy palenisk w kominkach;
 • rury ceramiczne – zasadnicza część systemu kominowego, przez który odbywa się transport spalin. Rury ceramiczne znajdują się w pustakach keramzytobetonowych. Pomiędzy każdym bloczkiem a rurą należy ułożyć wełnę, która zapobiega wychładzaniu spalin;
 • trójniki ceramiczne – element przyłączeniowy czopucha do komina (połączenie przyłącza kominowego z kominem);
 • wyczystki ceramiczne – umożliwiają wykonanie czynności konserwacyjnych w kominie;
 • króćce ceramiczne – elementy łączące wyczystki z drzwiami rewizyjnymi;
 • zaprawa szamotowa – materiał do łączenia elementów murowych;
 • kit do ceramiki – klej do murowania i klejenia płytek szamotowych;
 • wełna mineralna – ocieplenie komina;
 • zakończenie komina – zabezpieczenie wylotu komina przed zanieczyszczeniami i wodą.

Konserwacja kominów

Regularne czyszczenie komina i przegląd są wymagane przepisami. Zaniechanie czynności konserwacyjnych może doprowadzić do cofania się dymu, a nawet pożaru spowodowanego zapłonem sadzy nagromadzonej w kominie. W naszej ofercie znajdziesz narzędzia do czyszczenia przewodów kominowych, których używają profesjonalni kominiarze:

 • przepychacz – stalowy pręt kominowy zakończony tulejką, po rozwinięciu staje się sztywny;
 • kula kominkowa żeliwna – element do dociążania linki lub wycioru, dzięki czemu stają się one bardziej stabilne i skuteczne w działaniu;
 • zawiesie linowe do kuli;
 • wycior stalowy – przyrząd do regularnego czyszczenia kominów z sadzy;
 • polano – chemia do czyszczenia komina.

Wentylacja przy kominku

Wentylacja to proces wymiany powietrza. Pracujący kominek potrzebuje do spalania tlenu z otoczenia. Niepoprawnie działająca wentylacja może być przyczyną zakłóceń w pracy kominka. Zdarza się także, że to kominek zaburza prawidłowy ruch powietrza w pomieszczeniach. Niezbędne jest więc prawidłowe zintegrowanie wentylacji i kominka. Rozwiązania wentylacyjne różnią się w zależności od typu kominka (z zamkniętą komorą spalania czy z otwartą komorą spalania) i powinny znaleźć się w projekcie lub zostać określone przez specjalistę. W każdym przypadku do wykonania prawidłowej instalacji wentylacyjnej niezbędna jest rura odprowadzająca oraz kratka wentylacyjna. Produkty te możesz znaleźć w naszej ofercie.