Zakładanie trawnika

Opinii 11

WYBÓR RODZAJU TRAWNIKA

a) Wybór mieszanki nasion powinien odpowiadać przeznaczeniu trawnika i warunkom naturalnym.


sposób użytkowania


warunki naturalne


b) Należy upewnić się, czy posiadana ilość nasion traw wystarczy do obsiania powierzchni trawnika.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 

a) Usuwanie istniejącej roślinności za pomocą odpowiedniego środka chwastobójczego. 


 


b) Zastosowanie substancji użyźniających lub nawozów organicznych.Zaleca się rozrzucenie nawozu organicznego jesienią lub, ewentualnie zastosowanie, nawozu sztucznego na wiosnę.


 

TABELA UZUPEŁNIEŃ GLEBY

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA (cd)

Podłoże można przygotować o każdej porze roku, co najmniej tydzień przed jego obsianiem.


1. Przekopać ziemię na głębokość 20 cm szpadlem lub glebogryzarką.2. Zniwelować powierzchnię grabiami o 4 zębach, rozbić bryły ziemi, usunąć resztki roślin.3. Wyrównać szpadlem (zebrać kamienie, zasypać otwory).4. Zwałować glebę5. Zebrać ponownie kamienie6. Zagrabić powierzchnięNARZĘDZIA


WYSIEWANIE NASION TRAW

a) Czas wysiewu

 


 
RADA

Najlepiej siaç trawę, gdy ziemia jest nagrzana i wilgotna. Nie należy tego robić podczas deszczu i silnego wiatru.

 

b) Dozowanie nasion

3-4 kg na 100 m2

 

NARZĘDZIA

 

c) Metoda wysiewu

 

Wymieszać nasiona w pojemniku.


Obsiewać trawnik krzyżowo, połową nasion sieje się idąc wzdłuż, a drugą połowę idąc w poprzek trawnika.


Aby nie obsiewać niepotrzebnie kilkakrotnie tego samego miejsca, należy na trawniku rozstawić tyczki.


 

 

Delikatnie przysypać nasiona ziemią (warstwą nie grubszą niż 1 cm). Ziemię rozprowadzać grabiami. Należy uważać, by nie tworzyć skupisk nasion.


Wałować wysuszoną glebę, aby zapewnić nasionom lepszy kontakt z ziemią.


 

 


 
RADA

Aby otrzymać efektowne obramowanie (efekt bordiury), należy gęściej obsiewać krawędzie trawnika.

 

DOGLĄDANIE MŁODEGO TRAWNIKA

 

W wypadku suszy podlewać trawę drobnym, rozproszonym strumienie (zraszaczem), regularnie nawadniać ziemię, tak by woda przesiąkła na głębokość 5 cm.


W wypadku deszczowej pogody należy zwracać szczególną uwagę, by na trawniku nie rozmnożyły się ślimaki. Rozpylić odpowiedni środek przeciw ślimakom.


Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chwastów, należy wykonać tzw. fałszywy wysiew: przygotować glebę jak pod wysiew, pozwolić wyrosnąć chwastom, po czym usunac je odpoweidnim środkiem chwastobójczym.


Aby nie dopuścić do rozwinięcia się chwastów z nasion, które przetrwały w niższych warstwach gleby, nie należy kopać jej zbyt głęboko.


Po usunięciu chwastów obsiać trawnik.


 

RADA

Podczas wysiewu wymieszać nasiona z preparatem owadobójczym zwalczającym mrówki.

 

PIELĘGNOWANIE TRAWNIKA

Trawa wschodzi w różnym czasie, w zależności od użytej mieszanki nasion. Najczęściej trawa pojawia się po 2-3 tygodniach.

 

a) Pierwsze koszenie

 

Kiedy trawa osiągnie wysokość 10 cm, przyciąć ją do wysokości 5-6 cm, idealnie naostrzonym ostrzem.


Można zwałować trawnik po pierwszym cięciu, aby zapewnić korzeniom lepszy kontakt z podłożem.


 

b) Pielęgnacja bieżąca

 

Koszenie


Kosić 1/3 całkowitej wysokości trawy. W miejscach, gdzie nie można wjechać kosiarką, należy ciąć trawę wykaszarką lub nożycami do trawy.


- Wiosna


Kosić trawnik raz w tygodniu.


- Lato


Kosić trawnik co 15 dni.


- Jesień


Do końca września kosić trawnik raz w tygodniu.


- Początek zimy, listopad


Ostatnie koszesnie powinno być nieco wyższe (5-6 cm), aby trawnik mógł zmagazynować energię na zim.


 

RADY
1. Nie kosić mokrego trawnika.
2. Nie przejeżdżać kosiarką po trawniku z nadmierną szybkością.
3. Regularnie ostrzyć noże kosiarki.
4. Na początku zimy, kiedy wegetacja staje się bardziej powolna zaprzestać koszenia.
5. Zbierać wszystkie pozostałości po koszeniu, aby zapobiec tworzeniu się próchnicy i rozprzestrzenianiu się mchu.

 

c) Pielęgnacja całoroczna

Niszczenie chwastów

 

Po drugim koszeniu i rozpyleniu selektywnego środka chwastobójczego do młodych trawników, należy po 4-5 koszeniach (raczej w drugim roku) rozpylić selektywny środek chwastobójczy do zwalczania chwastów dwuliściennych. Stosować przepisane dawki środka.

 

 

Aeracja


Mechaniczne napowietrzanie przez nakłuwanie darni umożliwia penetrację powietrza i wody w glebie, jeżeli jest zbyt ubita.


 

 

Wertykulacja


Pionowe cięcie zbitej darni w celu napowietrzenia trawnika. Należy także usunąć z trawnika zbutwiałe szczątki roślinne energicznie wygrabiając trawnik sprężystymi grabiami wiosną i jesienią.


Niszczenie mchów


Mech pojawia się zazwyczaj na zacienionym, zbitym podłożu. Na takim podłożu należy zastosować preparat zapobiegający rozprzestrzenianiu się mchu. Kiedy mech zaschnie, usunąć go sprążystymi grabiami.


Naprawa ubytków


Zniszczoną darń można wyciąć, a na to miejsce włożyć nowy fragment darni.


 

 

Wykończenia


Aby trawnik wyglądał naprawdę dobrze, jego brzegi należy wyrównywać. Przycinać je dwa, trzy razy w sezonie, zaczynając po pierwszym wiosennym koszeniu. Najlepiej użyć specjalnego półokrągłego szpadla.


 

NARZĘDZIA

 

DODATKOWE USPRAWNIENIA

Podziemna instalacja nawadniająca

Zaprogramowanie systemu pozwala na mierzenie poziomu wilgotnśoci gleby i odpowiednie dawkowanie wody, bez konieczności manipulowania przewodami i zraszaczami.


Automatyczny system umożliwia dobór odpowiedniego nawadniania do poszczególnych roślin lub ich grup. Automatyczna kontrola ilości zużytej wody oszczędza czas i pieniądze użytkownika. Automatyczny system jest bardzo przydatny podczas dłuższej nieobecności mieszkańców.


Kosiarka wertykulator

Ten rodzaj kosiarki zapewnia całościową pielęgnację trawnika. Wystarczy jeden przejazd!


Dodano: 01-03-2012