Program priorytetowy Moja Woda. Pytania i odpowiedzi

Opinii 0

W 2020 roku ruszył program dofinansowania do zbiorników i rozwiązań, które pozwalają oszczędzać wodę i mądrze wykorzystywać deszczówkę oraz wody roztopowe. Sprawdź, co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację z programu "Moja Woda".

Brązowy zbiornik na wodę deszczową

Czym jest program "Moja Woda"?

Program "Moja Woda" to dofinansowania dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Program ma na celu zminimalizować straty wody, pomóc chronić jej zasoby oraz przeciwdziałać zjawisku suszy. Polega na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych, które mogą pokryć część zapotrzebowania na wodę wodociągową i zmniejszyć konieczność odprowadzania części wód do kanalizacji. Dzięki wodzie zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych rośliny można podlewać deszczówką lub wykorzystać zebraną wodę w ogrodzie lub gospodarstwie domowym.

Kto może skorzystać z programu "Moja Woda"?

Z programu "Moja Woda" mogą skorzystać:

 

  • osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami posesji, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny;

  • właściciele nieruchomości, na której taki budynek ma być dopiero zbudowany lub jest w trakcie budowy, jeśli zostanie oddany do użytku przed wypłatą dotacji.

Kto realizuje program "Moja Woda"?

Program "Moja Woda" realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Do kiedy trwa nabór do programu "Moja Woda"?

Drugi nabór do programu "Moja Woda" trwa od 22 marca 2021 roku i będzie otwarty aż do wyczerpania zapasów. Cały program trwa do 30 czerwca 2024 roku.

Jakie dokumenty są potrzebne do programu "Moja Woda"?

Aby otrzymać dotację z programu "Moja Woda", należy założyć konto beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pobrać i wypełnić wniosek oraz przedłożyć maksymalnie 5 fotografii dokumentujących przebieg realizacji. Następnie trzeba będzie także podliczyć koszty poniesionych inwestycji. W rozliczeniu należy przedstawić wszelkie rachunki i faktury związane z zakupem, dostawą, montażem, budową i innymi kosztami inwestycji.

Jak wypełnić i złożyć wniosek do "Moja Woda"?

Wniosek można pobrać i wypełnić w Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wersję podpisaną trzeba złożyć w WFOŚiGW osobiście lub podpisać za pomocą profilu zaufanego i przesłać drogą elektroniczną.

Jaki zbiornik można zaliczyć do programu "Moja Woda"?

W koszty można wliczyć wszelkie komponenty potrzebne do zainstalowania:

 

  • zbiorników służących do zbierania wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych, czyli np. dachu lub chodnika czy podjazdu. Mogą one mieć postać rynien, łapaczy, wpustów, odwodnienia liniowego lub przewodów odprowadzających bez rynien;

  • zbiorników retencyjnych nadziemnych lub podziemnych. Zaliczają się do nich także popularne oczka wodne;

 


Należy pamiętać, że zbiorniki podziemne i nadziemne otwarte powinny mieć pojemność przynajmniej 2 m3. Zbiorniki nadziemne zamknięte mogą być mniejsze i mieć pojemność od 1 m3, ale należy ustawić przynajmniej 2 sztuki.

Zbiornik na deszczówkę w ogródku

Program "Moja Woda" – co można kupić za dopłaty?

Oprócz zbiorników na deszczówkę do ekologicznego zbierania wody opadowej i roztopowej dotację można wykorzystać także na:

 

  • instalacje pomagające retencjonować wody w gruncie. To np. studnie chłonne, ale też wykonanie drenażu lub rozszczelnienie warstw nieprzepuszczalnych. Można również zasadzić ogród deszczowy, ale dofinansowanie nie obejmie kosztu nasadzeń;

  • zielone dachy (wliczają się koszty drenażu, nie nasadzeń);

  • instalacje, które wykorzystują zgromadzone wody opadowe i roztopowe. To np. zraszacze, pompy i filtry.

Czy można dostać dotację na już istniejącą inwestycję?

Program "Moja Woda" dotyczy tylko instalacji i inwestycji, które zostały zrealizowane po 1 czerwca 2020 roku.

Program "Moja Woda": czy warto? Ile dofinansowania można otrzymać?

Z programu "Moja Woda" można uzyskać dotację w wysokości ponad 80% kosztów kwalifikowanych instalacji. Kwota nie może jednak przekroczyć 5000 zł w przypadku jednego przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych można wliczyć kupno zbiornika, dostawę, budowę, montaż i uruchomienie instalacji. Nie można jednak przeliczyć kosztów pracy własnej w przypadku samodzielnego montażu.

Beczka na deszczownicę pod domem

Gdzie pobrać wniosek "Moja Woda"?

Wniosków "Moja Woda" należy szukać na stronach internetowych odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Adresy można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zazwyczaj będzie potrzebne założenie konta beneficjenta.

Gdzie złożyć wniosek "Moja Woda"?

Wnioski o dofinansowanie z programu "Moja Woda" należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednich dla lokalizacji nieruchomości.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku "Moja Woda"?

Po złożeniu wniosku w odpowiednim urzędzie należy poczekać na jego rozpatrzenie. Jeśli zostanie przyjęty pozytywnie, wystawione zostanie pismo z potwierdzeniem zawarcia umowy. Wtedy dopiero należy złożyć dokumenty do rozliczenia, czyli przekazać wszelkie potrzebne rachunki, faktury i oświadczenia wraz z dokumentacją fotograficzną realizacji oraz drukiem zapotrzebowania. Kiedy złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pozytywnie, dotacja powinna być wypłacona w ciągu 12 miesięcy od rozpatrzenia decyzji.

Dekoracyjny zbiornik na wodę deszczową

Dodano: 14-04-2021
Uaktualniono: 14-04-2021