Wniosek o usunięcie drzewa. Kiedy należy go złożyć?

Opinii 0

Niektóre drzewa wymagają usunięcia — rosną na działce w niewłaściwym miejscu lub stanowią przeszkodę. Kiedy należy wnioskować o zezwolenie na wycinkę na posesji, a kiedy wystarczy ją jedynie zgłosić odpowiednim organom? Oto jak można wyciąć drzewo zgodnie z prawem.

 Wycinanie drzewa piłą mechaniczną

Kiedy można ściąć drzewo? Co mówią przepisy?

Podstawa prawna

Zasady wycinki drzew określane są przez ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., która na przestrzeni lat była wielokrotnie nowelizowana. Na jej podstawie określa się, jakie gatunki i na jakich zasadach podlegają obowiązkowi zgłoszenia wycinki, uzyskania zezwolenia, a także wskazuje odpowiednie organy, które wydają takie dokumenty.

W 2021 roku bazuje się na nowelizacji, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku. Zmieniła ona zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenów prywatnych.

 

Procedura uzyskania pozwolenia

W pierwszym kroku należy odpowiedzieć na poniższe pytania — w zależności od nich, procedura dotycząca ścinania drzewa różni się:

 

 • czy drzewo rośnie na prywatnej posesji?

 • czy drzewo rośnie na posesji, na której prowadzona jest działalność gospodarcza?

 

Warto także określić:

 

 • z jakim gatunkiem drzewa mamy do czynienia?

 • jaki jest obwód pnia drzewa (mierzonego na wysokości 130 cm)?

 

Na tej podstawie należy ustalić rodzaj działania. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze przepisy związane z ochroną ptaków w okresie lęgowym (usuwanie drzew z lęgowiskiem jest zabronione). Okres ten to zazwyczaj czas między 1 marca a 15 października.

Zgody na wycinkę nie wymagają:

 

 • topole, wierzby, klony (jeśli obwód ich pnia nie przekracza 80 cm),

 • kasztanowiec, robinia, platan (jeśli obwód ich pnia nie przekracza 65 cm),

 • inne gatunki drzew o obwodzie pnia równym lub mniejszym 50 cm,

 • drzewa owocowe (chyba że rosną na terenach zieleni lub wpisanych do rejestru zabytków),

 • drzewa, które usuwa się, by przywrócić nieużytki do użytkowania rolniczego,

 • drzewa zniszczone przez działanie czynników atmosferycznych (wymagają uprzednich oględzin przez właściwy organ wydający zezwolenie na usunięcie drzewa i odpowiedniej kwalifikacji).

 

Jeśli obwód drzewa jest większy niż 80 cm oraz rośnie na posesji, która jest własnością prywatną oraz wycinkę prowadzi się na cele prywatne (niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia. W takim przypadku jedynie zgłasza się swój zamiar do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, a jeśli drzewo jest częścią obszaru wpisanego do rejestru zabytków, należy uczynić to u wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Innym przypadkiem jest sytuacja, kiedy drzewo rośnie na terenie, na którym widnieje zarejestrowana działalność gospodarcza (także rolnicza). Taki fakt wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę (odpowiednio u organów jak powyżej). Szczególnym przypadkiem, kiedy jest prowadzona działalność rolnicza, jest drzewo, które rośnie na powierzchni planowanej budowy domu (nie wymaga zezwolenia, jedynie zgłoszenia — z wyjątkiem planu budowy stodoły lub drogi dojazdowej, gdzie obowiązuje uzyskanie zezwolenia). Sprawę należy zgłosić wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. W przypadku, gdy drzewo rośnie na terenie (lub jego części), który jest wpisany do rejestru zabytków, należy to uczynić u wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jak wygląda wniosek?

Dokument zgłoszenia chęci wycinki powinien zawierać:

 

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • numer ewidencyjny nieruchomości,

 • mapę (rysunek) określającą położenie drzewa.

 

Trzeba także wnieść odpowiednią opłatę urzędową.

 

W ciągu 21 dni od przedłożenia pisma urzędnik dokona oględzin drzewa. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają tzw. decyzję administracyjną. Jeśli w tym czasie nie pojawi się oficjalna odpowiedź, w okresie 6 miesięcy od oględzin należy wyciąć drzewo. Warto wiedzieć także, że jeśli w ciągu 5 lat na działce, na której ścięto drzewo, pojawi się nieruchomość postawiona na cele działalności gospodarczej, należy uiścić opłatę za ścięcie drzewa.

 

We wniosku o zezwolenie na wycinkę drzewa należy uwzględnić następujące dane i informacje:

 

 • imię i nazwisko lub nazwę właściciela,

 • tytuł prawny do nieruchomości,

 • gatunek drzewa wraz z obwodem, mierzonym na wysokości 130 cm,

 • powód wycięcia drzewa i informację, czy łączy się on z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • planowany termin wycinki,

 • miejsce i powierzchnię wycinki,

 • mapkę działki, jej rysunek lub projekt zagospodarowania z zaznaczeniem umiejscowienia drzewa (w przypadku realizacji inwestycji),

 • decyzję o uwarunkowaniach realizacji inwestycji na terenach chronionych (jeśli dotyczy),

 • zezwolenie dotyczące ochrony gatunków (jeśli dotyczy),

 • plan nasadzeń zastępczych (jeśli są planowane).

 

Zezwolenie również wymaga oględzin urzędnika. Do szczególnych sytuacji należą przypadki, kiedy drzewo jest siedliskiem gatunków chronionych, znajduje się w parku narodowym, rezerwacie przyrody lub rośnie w pasie drogowym drogi publicznej. Wtedy wymaga się uzyskania zezwolenia dyrektora ochrony środowiska, a na decyzję trzeba czekać 60 dni. Jeśli zaś drzewo jest położone na terenie inwestycji, można dokonać jego wycięcia dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

Uzyskanie zezwolenia wymaga wniesienia opłaty za wycięcie drzewa. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i gatunku drzewa oraz 1 cm obwodu pnia, mierzonego na wysokości 130 cm. Warto wiedzieć, że jeśli na tej wysokości znajduje się korona drzew, należy zmierzyć obwód tuż pod koroną. Natomiast, jeśli drzewo posiada więcej niż jeden pień, mierzy się każdy z tych pni.

Mierzenie obwodu drzewa do ścięcia
 

Ścinanie drzewa krok po kroku

Przygotowanie miejsca

Kluczowym aspektem dla efektywnego i bezpiecznego ścięcia drzewa jest odpowiednie przygotowanie stanowiska. Co należy wziąć pod uwagę? Trzeba ustalić kierunek obalania (ścinania) drzewa, uwzględniając ukształtowanie terenu, kształt i strzelistość korony drzewa, pochylenie drzewa oraz otoczenie i okolicznie znajdujące się drzewa.

 

Aby właściwie przygotować stanowisko robocze, trzeba usunąć nadłamane gałęzie na drzewie oraz usunąć te, które mogą przeszkadzać w wygodnym cięciu lub stanowić niebezpieczeństwo (najlepiej robić to dolną stroną prowadnicy od góry do dołu). Następnie trzeba uporządkować je z wytyczonych ścieżek oddalania, usunąć runo oraz ściółkę w promieniu pół metra. Należy także pozbyć się zalegającego śniegu, błota lub warstw lodu, które mogą zwiększać ryzyko upadku.


Jak wybrać narzędzia do ścinania drzew?


Podstawowym elementem jest pilarka — służy do okrzesywania oraz cięcia.

Przede wszystkim należy wziąć uwagę rozmiar drzewa — to on warunkuje rodzaj osprzętu. Do drzew małej wielkości zazwyczaj nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, a jedynie pomocy np. klina do obalania drzew czy dźwigni-obracaka.

W przypadku drzew o większych rozmiarach warto zaopatrzyć się w:

 

 • dźwignię udarową,

 • kliny powalające do ścinania drzew o średnich i dużych gabarytach — najlepiej aluminiowych lub z tworzyw sztucznych,

 • wyciągarkę.

Jak bezpiecznie ścinać drzewo?

Teren prowadzenia ścinki powinien być oznaczony znakami ostrzegawczymi.

Ważną kwestią jest ustalenie tzw. ścieżki oddalania. W praktyce to wytyczone „drogi ewakuacyjne”. Należy wykonać to jeszcze przed rozpoczęciem prac. Liczba ścieżek oddalania zależy od liczby zaangażowanych w ścinkę osób (na jedną osobę powinna przypadać jedna ścieżka). Długość ścieżki powinna wynosić 5 metrów. Należy poprowadzić je pod kątem 135 stopni do kierunku obalania drzewa, a w przypadku terenu górzystego w bok po warstwicy, szacując zasięg korony drzewa.

Warto zadbać o odpowiednią odzież ochronną: okulary ochronne, kask z przyłbicą, kurtkę i spodnie ochronne, obuwie antypoślizgowe oraz rękawice.

Drzewo usunięte – co dalej?

Jak wykorzystać drewno?

Jest wiele sposobów, na jakie można wykorzystać drewno pochodzące ze ścinki:

 

 • opał — najpopularniejsza opcja — warto wiedzieć, że drewno nie nadaje się na opał od razu po ścięciu, należy je uprzednio wysuszyć;

 • deski — można oddać pień do tartaku, a do gotowych desek przywiercić haczyki, tworząc efektowny wieszak na ubrania czy ręczniki (warto uprzednio oheblować deskę i pokryć ją lakierem do drewna).

 • Zobacz także, jak samodzielnie zrobić budę dla psa

 • zrąbkowany materiał — można wykorzystać jako ściółkę do roślin, kompost czy wysypać nim ścieżki.

Narzędzia do rozdrabniania gałęzi

Co zrobić z pozostałościami po ściętym drzewie, a zwłaszcza w jaki sposób można pozbyć się zalegających gałęzi? Służą do tego rębarki elektryczne, czyli rozdrabniacze gałęzi, które pozwalają oszczędzić czas oraz siły. Są one alternatywą dla tradycyjnego rozdrabniania gałęzi za pomocą piły do gałęzi czy siekierki. Posłużą np. do przemiału gałązek w okresie jesiennym. Warto także wybrać modele z funkcją rozdrabniania liści, a także zwrócić uwagę na system rozdrabniania gałązek. Frez je zgniata, a tarcza z nożem — tnie. Pierwszy nadaje się do suchych i grubych pędów, a drugi sprawdzi się do części zielonych, łodyg i pędów z liśćmi.

 

W niedużych ogrodach sprawdzą się te o mocy 1,8 kWh. Do większych warto wybrać te, których moc wynosi powyżej 2,5 kWh.

 

Kreatywne pomysły na wykorzystanie drewna

Kawałek ściętego pnia można z powodzeniem wykorzystać w ogrodzie jako element dekoracyjny. Do czego się sprawdzi?

 

 • kwietnik — można wprowadzić do niego np. mech, który nie potrzebuje specjalnego podłoża i doskonale zaadaptuje się w szczelinach pieńka; można także obsypać szczeliny ziemią i zasadzić bratki czy niskie byliny,

 • ławeczka — oheblowany pieniek może stać się ogrodowym siedziskiem,

 • podkładki — plastry pociętego pieńka można wykorzystać jako podkładki pod gorące napoje. Trzeba je oszlifować i zabezpieczyć warstwą bejcy,

 • domek dla owadów — wydrążając otwory w pniu, można dać schronienie owadom, w tym pszczołom.

Zobacz, o co pytają nasi klienci

Jakie drzewa można wyciąć?

- Wyciąć można każdy gatunek drzewa, jeśli tylko uzyska się na nie zezwolenie lub zgłosi odpowiednim organom. Wyjątkiem są pomniki przyrody.

 

Jak długo trwa uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzewa?

- Jeśli drzewo nie znajduje się na terenie parku narodowego, rezerwatu czy jest częścią pasa drogi, a także częścią planowanej inwestycji budowlanej, decyzja powinna zapaść w ciągu dwóch miesięcy.

 

Czym najlepiej usunąć drzewo?

- Do usuwania drzewa najlepiej użyć dobrej jakości pilarki. Warto posłużyć się dźwignią, klinami i wyciągarką. Jeśli nie ma się wprawy, rekomenduje się wezwanie profesjonalnej ekipy (zwłaszcza w przypadku drzew o sporych gabarytach).

 

Dodano: 26-03-2021
Uaktualniono: 26-03-2021