WC na działce rekreacyjnej. Jakie musi spełnić wymogi prawne?

Opinii 0

Toaleta, która nie jest podłączona do szamba lub kanalizacji musi być higieniczna, bezpieczna i spełniać konkretne wymogi prawne. Podpowiadamy, gdzie można ją ustawić, jak powinna być skonstruowana oraz jakie rodzaje ubikacji na działkę można wybrać.

Toaleta na działce rekreacyjnej

Toaleta na działce rekreacyjnej – jakie musi spełnić wymogi?

Drewniane wc na działce rekreacyjnej

Wymogi, jakie powinna spełniać toaleta na działce rekreacyjnej, czyli tzw. wychodek, określają paragrafy 34-38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Gdzie można postawić toaletę ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe?


Toaletę ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe można postawić jedynie na działce budowlanej, która nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej. Wyjątek stanowią:

 

 • obszary podlegające szczególnej ochronie środowiska;

 • obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

 • tereny zalewowe.

Jak powinna być skonstruowana toaleta na działce rekreacyjnej?


Przepisy mówią, że przy WC, które są zbiornikami bezodpływowymi lub ustępami nieskanalizowanymi powinny mieć:

 

 • nieprzepuszczalne dno i ściany;

 • szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości;

 • odpowietrzenie co najmniej 0,5 m ponad poziomem terenu.


Usytuowanie toalety na działce rekreacyjnej


Istotne z punktu widzenia prawa jest także rozmieszczenie pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników bezodpływowych lub dołów ubikacji nieskanalizowanych. Jeśli mają one do 4 miejsc i pojemność do 10 m3 i znajdują się w zabudowie jednorodzinnej powinny znajdować się:

 

 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń, w których przebywają ludzie (nie dotyczy to dołów ustępowych);

 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

 


Większe toalety o liczbie miejsc powyżej 4 oraz pojemności od 10 do 50 m3 powinny być oddalone:

 

 • 30 m od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi;

 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej

 • 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

 


Odległość zbiorników o objętości powyżej 50 m3 ustala ekspertyza techniczna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Ponadto należy zachować 15-metrową odległość ubikacji od najbliższej studni, z której pobierana jest woda. Instalacja elektryczna nie może przebiegać w odległości mniejszej niż 80 cm, a wodociągowa lub gazowa mniejszej niż 1,5 m.
Odległości te mogą zostać zmniejszone dla danego terenu przez właściwy organ, który podejmuje decyzje o warunkach zabudowy (w porozumieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym)

 


W przypadku, kiedy kryty zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub dół ustępowy znajduje się w sąsiedztwie podobnego urządzenia na działce obok, można zachować odległość mniejszą niż 2 m od granicy.
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków służące do wstępnego oczyszczania można ustawić zaraz obok budynku jednorodzinnego. Warunkiem jest wyprowadzenie odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, która znajdować się będzie co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych.

Ubikacja na działkę – jaki model wybrać?

Okrągła ubikacja na działce

Chemiczna toaleta turystyczna


Najprostszym i zajmującym najmniej miejsca rozwiązaniem jest toaleta turystyczna, składająca się z dwóch pojemników. W jednym pojemniku znajduje się woda do spłukiwania, drugi przeznaczony jest na nieczystości. Całość wyglądem przypomina nieco tradycyjny sedes. Przy wyborze toalety turystycznej warto wziąć pod uwagę pojemność drugiego zbiornika, ponieważ od niej zależeć będzie częstotliwość opróżniania toalety. WC chemiczne o pojemności 20L może wystarczyć na ponad 55 spłukań.


Toaleta drewniana na działkę


Nazywana potocznie „ustępem”, „sławojką” lub „wygódką” toaleta na działkę drewniana w postaci kompaktowej (wymiary ok. 100/110/203 m) drewnianej kabiny. Dobrze wykonana powinna być nie tylko komfortowa, ale też zrobiona z zaimpregnowanych (najlepiej ciśnieniowo) materiałów, co zabezpieczy ją przed działaniem czynników atmosferycznych. W zestawie znajdują się elementy montażowe. Warto pamiętać, aby kabina WC była dobrze wypoziomowana i stała na stabilnym gruncie. Wyróżnić można toalety drewniane wyposażone w specjalne skrzynie na nieczystości, torfowe z urządzeniem, które zasypuje ustęp proszkiem torfowym oraz ubikacje z dwoma betonowymi komorami, które zużytkowuje się na przemian.


Toaleta przenośna


Toaleta przenośna zazwyczaj kojarzona z przestrzeniami publicznymi, placami budowy i imprezami masowymi na wolnym powietrzu. Można ją jednak z powodzeniem stosować również na działkach. Jej zaletą jest mobilność (można ją ustawić w dowolnym miejscu oraz na każdym podłożu, a w razie konieczności przestawić) oraz higieniczność. Wykonana jest zazwyczaj z plastiku (polietylenu) łatwego do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Różni się pojemnością zbiornika. Największe mają aż 250 l. Wybierać można również spośród kabin bez podłączenia do kanalizacji oraz takich, które można przyłączyć do instalacji wodno-kanalizacyjnej lub szamba.

Jak konserwować i czyścić toaletę na działce?

Konserwacja i czyszczenie chemicznej toalety turystycznej nie jest trudne, wymaga jedynie regularności. Aby zachować higienę do dolnego zbiornika, należy wlać specjalny płyn do dezynfekcji, który zajmie się rozłożeniem nieczystości i neutralizacją nieprzyjemnych zapachów. Odpowiednim środkiem chemicznym (płynem do spłuczek) powinno się napełnić także górny zbiornik. Warto stosować także specjalny rodzaj papieru przeznaczony do toalet chemicznych.

 

Po zapełnieniu się pojemnika na nieczystości (często informuje o tym wskaźnik), należy go odłączyć od całej konstrukcji i opróżnić. Można to zrobić tylko w najbliższym punkcie odbioru ścieków, który może znajdować się np. na stacji benzynowej.
Serwisem i konserwacją przenośnych toalet zajmują się wyspecjalizowane firmy, które wywożą nieczystości, kiedy zbiornik się zapełni. Ubikacje drewniane często mają zbiorniki na nieczystości stosowane na przemian i kiedy jeden z nich się zapełni, można korzystać z drugiego. W międzyczasie zawartość pierwszego pojemnika zamieni się w nawóz.

Toaleta ekologiczna na działce, czyli jaka?

 • Toaleta kompostująca – inaczej nazywana toaletą sucha, ponieważ nie trzeba jej spłukiwać. Często urządzana jest w kabinach drewnianych. Jej konstrukcja zakłada obecność dwóch zbiorników. Jeden jest użytkowany, drugi po zapełnieniu jest poddawany procesowi kompostowania, podczas którego nieczystości są rozkładane (za sprawą tlenu, mikro- i makroorganizmów) na nieszkodliwy kompost. Należy tylko pamiętać, aby po każdym użyciu, nasypać do zbiornika trocin. Taka toaleta znacznie ogranicza zużycie wody oraz ilość stosowanej chemii.

 • Toaleta torfowa, czyli samokompostująca się – kolejny rodzaj toalety na działkę, który nie wymaga użycia wody oraz środków chemicznych. Nieczystości trafiają do zbiornika, który jest wypełniony torfem, a właściwie jego mieszanką, np. z korą sosnową. Dzięki temu całość zamienia się w bezpieczny dla środowiska nawóz. Taką ubikację najczęściej stawia się w drewnianej kabinie.

Zobacz, o co pytają nasi klienci

Czy w WC na działce można zamontować bezodpływowy zbiornik na nieczystości?

- Zgodnie z przepisami, takie zbiorniki można zamontować w toaletach znajdujących się tylko na działkach budowlanych, które nie mają podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Nie mogą znajdować się na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i terenach zalewowych oraz zagrożonych powodziami.

 

W jakiej odległości od sąsiedniej działki można usadowić toaletę na własnym terenie rekreacyjnym?

- W przypadku zabudowy jednorodzinnej ta odległość powinna wynosić 2 metry. Może być ona mniejsza, kiedy na działce sąsiada będzie zainstalowane podobne urządzenie.

 

Czy toaleta przenośna na działkę to dobry pomysł?

- Toaletę przenośną w postaci kabiny można postawić również na działce. Trzeba jednak liczyć się z dodatkowymi opłatami konserwacyjnymi, np. związanymi z bezpiecznym wywozem nieczystości.

 

Jak usprawnić działanie toalety na działce?

- Nieczystości szybciej będą ulegały rozkładowi, jeśli zastosujemy specjalne preparaty z mieszanką odpowiednich bakterii. Występują one w postaci proszku lub płynu, którym zasypuje się lub zalewa nieczystości w gromadzącym je zbiorniku.

 

Dodano: 30-03-2021
Uaktualniono: 30-03-2021