Domek narzędziowy: kwestie prawne i planowanie

Opinii 1

Domek narzędziowy to idealne rozwiązanie dla osób, które lubią majsterkować i potrzebują pomieszczenia ściśle przeznaczonego m.in. do przechowywania urządzeń oraz narzędzi ogrodowych.

Kobieta i mężczyzna trzymają plany budowy. Stoją pod drewnianą altaną.

Projektując dom, nie zawsze można precyzyjnie obliczyć, jak dużo miejsca będzie potrzebne na stopniowo kupowane akcesoria i sprzęty. Z czasem, ilość wolnej przestrzeni w garażu może stać się niewystarczająca i rowery czy kosiarka ogrodowa będą w nim tylko przeszkadzać. Domek narzędziowy może skutecznie rozwiązać ten problem. Czy postawienie takiego obiektu na własnej posesji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Jakich kwestii prawnych należy przestrzegać, aby domek na narzędzia mógł znaleźć się na działce?

Jakiego typu budowy nie wymagają pozwolenia?

Warunki umieszczania różnego typu budynków na działce określa ustawa z 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 28 tej ustawy: „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę”. Natomiast art. 29 dokumentu ściśle opisuje, w jakich przypadkach nie trzeba występować o otrzymanie takiego pozwolenia. Dotyczy to m.in. takich budowli jak:

  • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (m.in. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m);

  • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

  • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

  • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie (zimowe ogrody) o powierzchni zabudowy do 35 m2, z uwzględnieniem, że łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 

Należy pamiętać, że wyliczenie powierzchni zabudowy obiektu wykonywane jest na podstawie obrysu jego zewnętrznych ścian.

Czy domek narzędziowy wymaga zgłoszenia?

Powierzchnia większości domków narzędziowych mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych, a to oznacza, że na ich budowę nie trzeba mieć prawnego pozwolenia. Jakie inne procedury obowiązują przy wznoszeniu tak małych obiektów ogrodowych? Gdzie zgłosić domek narzędziowy?

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane z roku 2017, wszystkie budynki gospodarcze, które ściśle spełniają kryteria zawarte w art. 29, wymagają tylko zgłoszenia do odpowiednich organów. W przypadku domków narzędziowych o małej powierzchni użytkowej nie jest to konieczne, ale na pewno jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Niestety, przepisy w kwestii wznoszenia małych obiektów gospodarczych (powierzchnia poniżej 35 m2) nie są do końca jasne i przez poszczególne urzędy mogą być różnie zinterpretowane.

 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez dostarczenie do lokalnego urzędu wypełnionych dokumentów dotyczących prac budowlanych, które mają zostać wykonane. W dokumentacji musi się również znaleźć oświadczenie potwierdzające posiadanie gruntów przez właściciela, a w razie współwłasności – zgoda współwłaściciela działki. Załączniki dokumentacji technicznej powinny z kolei obejmować geodezyjną mapkę, rysunki oraz wszystkie zgody bądź opinie.

Uporządkowane narzędzia przechowywane w domku narzędziowym

Domek narzędziowy – ile od granicy działki powinien się znajdować?

Wykonanie zgłoszenia to jednak nie wszystko. Aby mieć pewność, że domek narzędziowy został ustawiony we właściwym miejscu, należy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 12, pkt. 4 rozporządzenia określa, że: „w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się:

  • budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;

  • nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;

  • budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

Gotowe domki na narzędzia – jaką wielkość wybrać?

Planując montaż domku narzędziowego, należy zastanowić się nad wyborem wielkości obiektu. Początkowo może się wydawać, że niewielki domek ogrodowy, mający ok. 2 m2 powierzchni będzie wystarczający. To dobry pomysł, jeśli posesja jest nieduża, ponieważ zmieszczą się w nim wszystkie podstawowe narzędzia. Natomiast, w przypadku, gdy metraż działki wymaga wykonywania większej ilości prac pielęgnacyjnych, to 5-8 m2 będzie optymalną powierzchnią obiektu – wielkość pomieszczenia pozwoli przechowywać wszystkie narzędzia oraz kosiarkę czy węże ogrodowe.
Domki ogrodowe o wielkości od 10 m2 do 15 m2 są rozwiązaniem dla majsterkowiczów oraz osób lubiących mieć porządek w swoim garażu. W takich obiektach bardzo często przechowywane są również rowery i skutery.

 

Nowoczesne domki narzędziowe wykonywane są z różnego rodzaju drewna (świerkowe, sosnowe), a także polipropylenu oraz żywicy. Ich różnorodna budowa pozwala wkomponować je w niemal każdą architekturę, natomiast funkcjonalność może dodatkowo podnieść zadaszenie, które służy jako składzik na drewno lub w ciągu dnia jako miejsce postojowe dla rowerów.

 

Zobacz, o co pytali nasi klienci

Czy domek narzędziowy to budynek?

- W świetle obowiązującego prawa mianem budynku określa się obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, posiadający fundament oraz dach.

 

Domek narzędziowy – jaka odległość od granicy działki?

- Odległości, które należy zachować podczas wznoszenia czy montażu domku ogrodowego, określone są w paragrafie 12, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Gdzie zgłosić domek narzędziowy?

 

- Chęć budowy lub montażu gotowego domku narzędziowego należy zgłosić do lokalnego urzędu.

 

Jak przygotować podłoże pod domek narzędziowy?

 

- Teren, na którym ma powstać domek narzędziowy musi być równy i dobrze utwardzony. Domek może stać na wybrukowanym kostką podłożu.

 

Jaki domek narzędziowy wybrać – drewniany czy plastikowy?

 

- Zarówno pierwsza, jak i druga konstrukcja jest trwała i godna polecenia. Ostateczny wybór zależy od osobistych preferencji.

 

- Jak urządzić domek narzędziowy?

 

- Obiekt powinien być urządzony zgodnie z przeznaczeniem. Regały powinny znajdować się pod ścianą, podobnie jak miejsce na kosiarkę oraz inne sprzęty, aby swoboda poruszania się była zachowana.

 

Czy montaż gotowego domku jest skomplikowany?

 

- Montaż gotowego domku narzędziowego jest bardzo prosty. Każdy model posiada czytelną instrukcję z opisem poszczególnych elementów oraz krokami, jakie należy wykonywać na poszczególnych etapach montażu.

Dodano: 07-05-2020
Uaktualniono: 07-05-2020