Oznakowanie BHP

Tablice i znaki informacyjne BHP

Tablice i znaki informacyjne BHP pozwolą oznakować miejsce zamieszkania i pracy oraz miejsca publiczne zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Prawidłowe oznaczenie wskaże i ułatwi drogę ewakuacji, poinformuje wszystkich o położeniu głównych włączników i zaworów oraz ostrzeże przed zagrożeniami. Tablice i znaki wykonane są w trwałego tworzywa sztucznego i mocowane są zazwyczaj na taśmę dwustronną, dzięki czemu ich montaż jest niezwykle prosty.