Oznakowanie BHP

Tablice budowlane i ostrzegawcze, dokumentacja budowy

Tablice ostrzegawcze i informacyjne pomogą oznakować plac budowy w taki sposób, aby uniknąć wypadków przy pracy oraz katastrof budowalnych. Tablice zazwyczaj są w żółtym kolorze z dużymi czarnymi napisami, żeby całość była dobrze widoczna i czytelna. Oznakowania wymagają w szczególności miejsca niebezpieczne i niedostępne dla osób nieupoważnionych. Każda budowa wymaga tablicy informacyjnej, która zawiera podstawowe dane o inwestycji takie jak numer pozwolenia czy wykonawcę.