Oznakowanie BHP

Instrukcje stanowiskowe, BHP, PPOŻ

Instrukcje BHP, PPOŻ oraz stanowiskowe tablice to obowiązkowe wyposażenie zakładów pracy i warsztatów. Zapoznanie się z instrukcjami postępowania i stosowanie się do ich zasad wpływają na bezpieczeństwo i higienę pracy. Instruktaż udzielania pierwszej pomocy, instrukcja postępowania w razie nieszczęśliwych wypadków czy chociaż numery alarmowe mogą uratować ludzkie życie. W sytuacjach stresowych często zapominamy podstawowych rzeczach, dlatego czytelne, dobrze umieszczone i widoczne tabliczki są niezwykle ważne.