Myjki ciśnieniowe

Opinii 8

Są bardzo użyteczne zwłaszcza w dużych gospodarstwach domowych. Mają szerokie zastosowanie przy czyszczeniu trudno dostępnych powierzchni, a także kłopotliwych, trudno zmywalnych zanieczyszczeń. Stosuje się je do mycia samochodów, elewacji, podjazdów, wyposażenia ogrodów.

JAKIE SĄ ZALETY MYJEK CIŚNIENIOWYCH?

 

Zmniejszają zużycie wody - dzięki strumieniom o wysokim ciśnieniu i niedużym przepływie 300-600 litrów na godzinę.


Zwiększają wygodę pracy i zmniejszają wysiłek potrzebny przy szorowaniu trudno zmywalnych nieczystości.


Są łatwe w użyciu - obsługa ich jest bardzo prosta dla każdego użytkownika.


Oszczędzają płyn do mycia, dzięki wykorzystaniu siły wody.


Umożliwiają uzyskanie silnego strumienia wody, o ciśnieniu nawet 150 bar (w porównaniu do ciśnienia w instalacji domowej około 3 bar).

CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY WYBORZE MYJEK CIŚNIENIOWYCH?

1.Zastosowaniem. Do jakich celów myjkę będziemy używać
2.Ilością możliwych strumieni które można uzyskać
3.Wydajnością pompy
4.Wielkością i ciężarem urządzenia
5.Maksymalnym ciśnieniem wody, które myjka jest w stanie osiągnąć
6.Wyposażeniem
7.Marką i jakością myjki
8.Możliwością podgrzewania wody

ZASTOSOWANIEMYCIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCHStosując odpowiednią końcówkę obrotową myjki, można uzyskać silny strumień, który za razem ma odpowiednio szeroki zasięg, by większa powierzchnia mogła zostać umyta w niedługim czasie.


Ponadto przy myciu blisko ziemi, dobrze by myjka miała możliwość rozciągnięcia lancy, by nie zmuszać myjącego do przybierania nie wygodnej dla pleców pozycji.


MYCIE WSTĘPNE, MYCIE POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH, MYCIE PIASKOWEKorzystając ze szczotek i myjki ustawionej na niższe ciśnienie można z powodzeniem wykonywać mycie wstępne.


W przypadku powierzchni trudno dostępnych można korzystać zarówno ze strumieni rozproszonych jak i z wąskich, precyzyjnych i silnych.


Gdy zanieczyszczenia są bardzo duże, a także gdy chcemy zmyć rdzę lub farbę, można korzystać z myjek które mają opcję strumieni mieszanych - woda i drobny piasek.
POMPOWANIE WODY, MYCIE POWIERZCHNI DELIKATNYCHMożliwe jest użycie niektórych myjek ciśnieniowych jako pomp wodnych do napełniania zbiorników.


Często wykorzystujemy myjki ciśnieniowe do mycia samochodów i zależy nam na bezpieczeństwie, by lakier się nie porysował. Własnoręczne mycie samochodów przy pomocy myjek ciśnieniowych jest wygodne i oszczędne.


ILOŚĆ STRUMIENI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ


Liczy się nie tylko ilość strumieni, które dana końcówka lancy oferuje, lecz praktyczne wykorzystanie każdego rodzaju z tych strumieni. Zastosowanie kilku przykładowych:


A : Silny strumień wąski do czyszczenia szpar i punktowych zabrudzeń


B : Strumień płaski, do czyszczenia dużych powierzchni, np. alejek ogrodowych


C : Silny strumień rotacyjny ma zastosowanie do powierzchni porowatych i nierównych, a także do zmywania brudu trwałego


D : Strumień niskociśnieniowy, napowietrzony pozwala łatwo i oszczędnie zmywać powierzchnie gładkie


WYDAJNOŚĆ POMPY


Przeciętna wydajność pompy myjki ciśnieniowej to 380 litrów na godzinę. Jest ona w zupełności wystarczająca do prawie wszystkich prac, które wymagają wykorzystania myjki. Tym niemniej niektóre myjki mogą mieć wydajność nawet powyżej 500 litrów na godzinę. Wysoka wydajność pompy przydaje się gdy myjkę wykorzystujemy często i przez długi czas.WIELKOŚĆ I CIĘŻAR URZĄDZENIA


Jeżeli myjka ciśnieniowa będzie nam potrzebna okazjonalnie, do nie wymagających dużej mocy prac domowo ogrodowych, znaczenie dla nas ma, by była lekka i nieduża.


Z kolei często eksploatowane myjki ciśnieniowe, pomocne przy średnich i ciężkich pracach będą miały większą wagę i rozmiary.CIŚNIENIE WODY, KTÓRE MYJKA MOŻE OSIĄGNĄĆ


Większość domowych myjek może osiągnąć ciśnienie 50-130 bar, co w zupełności wystarcza. Tym niemniej jeżeli będziemy wykorzystywali myjkę do celów takich jak mycie dużych, nierównych powierzchni, dobrze jest gdy osiąga ciśnienie 150-180 bar.WYPOSAŻENIE


Różnego rodzaju lance i końcówki umożliwiają uzyskanie wielu rodzajów strumieni. Najlepsze dobrze jest mieć końcówki wielofunkcyjne.


Wiele myjek jest wyposażonych w pojemniki na płyn do mycia, a także w różnego rodzaju szczotki.


Długość węża często jest istotna, gdyż pozwala na korzystanie z myjki na większej przestrzeni.


Także przy częstym korzystaniu z myjki do różnych pracy, dobrze jest, by była ona wyposażona w manometr, pokazujący przy jakim ciśnieniu pracujemy i pracostat do regulacji ciśnienia.JAKOŚĆ MYJKI, MARKA


O walorach myjki ciśnieniowej nie tylko świadczy wyposażenie i rodzaj materiału, z jakiego myjka jest wykonana, ale również gwarancja i renoma producenta. Możliwość serwisowania w razie zepsucia, a także pewność, że urządzenie jest wykonane z dobrej jakości części, gwarantuje nam, że wydatek który poniesiemy na myjkę jest jednorazowy i wystarczy na lata.ZALECENIA

1.Należy wystrzegać się kierowania wysokociśnieniowego strumienia w stronę ciała.
2.Dobrze jest korzystać z okularów ochronnych, by uniknąć dostania się płynu do mycia, do oczu.
3.Po skończeniu pracy myjki, należy zamknąć dopływ wody do myjki, a następnie wypróżnić przy pomocy spustu wodę, która jest w myjce.
4.Mycie powierzchni pionowych należy wykonywać od góry do dołu.
5.Należy zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę wody, przy której myjka może pracować. Parametr ten jest zawarty w instrukcji producenta. Do pracy przy wyższych temperaturach niż 60 stopni, są specjalne myjki z podgrzewaniem wody.
6.Nie używać myjek amatorskich do celów profesjonalnych, ich zużycie będzie bardzo szybkie.
Dodano: 01-03-2012