Dłuta, strugi, ściski

Strugi ręczne

Strug ręczny służy do wygładzania powierzchni drewnianych. Zależnie od ustawienia ostrza, heblem można zbierać bardzo cienkie warstwy materiału, lub grubą warstwę materiału. Możemy wyróżnić strugi do powierzchni i strugi do krawędzi (kątniki). Strugi kątniki są bardzo często wykorzystywane do pracy przy felcach drzwi czy framugach.