Prace w ziemi

Produkty

(1)

Kilofy

Kilofy służą do prac ziemnych w ogrodzie i na terenie budowy. W znacznym stopniu ułatwią skopanie twardej, gliniastej ziemi. Kilof o dużej wadze i wytrzymałym uchwycie może pomóc także przy rozdrabnianiu elementów skalnych oraz brył lodu.