REGULAMIN PROMOCJI

„DOSTAWA PREZENTÓW OD 1 ZŁ”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Promocja „„DOSTAWA PREZENTÓW OD 1 ZŁ””, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.

2.     Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem www.leroymerlin.pl (dalej: Sklep internetowy).

3.     Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.leroymerlin.pl.

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.     Promocja trwa od godz. 00.00 02.12.19 do godz. 23.59 18.12.19 roku (dalej Okres Promocji).

2.     Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

§3 WARUNKI PROMOCJI

1.     Promocja obejmuje wybrane produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie internetowym niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywną opcją dodania do koszyka.

2.      Towary będące przedmiotem promocji znajdują się pod linkiem https://www.leroymerlin.pl/mw-prezenty-na-swieta-2019.html

3.     Cena promocyjna na dostawę dotyczy jednej sztuki produktu, w przypadku złożenia zamówienia na dwie lub więcej, koszt transportu zostanie naliczony relatywnie do ilości zamówionych produktów.

4.     W przypadku złożenia zamówienia na narzędzia i inne produkty oferowane w serwisie www.leroymerlin.pl cena promocyjna na dostawę obejmie wyłącznie produkty z §3 pkt. 2.

5.     W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem”, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł.

6.     Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

7.     W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w Okresie Promocji Klient Sklepu internetowego złoży zamówienie spełniające powyższe kryteria otrzyma dostawę za 1 zł na wybrane produkty.

8.     Promocja na dostawę nie obejmuje usługi wniesienia.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi Sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

2.     Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w Okresie promocji.