Materiały budowlane - stan surowy

Piasek, keramzyt

Piasek jest rozdrobnionym kruszywem pochodzenia mineralnego lub organicznego, nieodłącznym składnikiem budowlanym. Wyróżniamy dwie klasy piasku: I i II. Pierwsza charakteryzuje się większą czystością i mniejszą ilością pyłów niż klasa II. Poza tym podziałem funkcjonują jeszcze: piaski polodowcowe oraz piaski mechaniczne łamane ze skał bazaltowych czy granitowych. Keramzyt to z kolei lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstające poprzez wypalenie wysokoilastej gliny w piecach obrotowych. Przeznaczony jest do wykonywania lekkich betonów, wypełnień oraz do innych zastosowań w wilgotnym środowisku.