Materiały budowlane - stan surowy

Cementy i Wapna

Cement jako hydrauliczne spoiwo mineralne, jest bardzo popularnym i powszechnie stosowanym materiałem w budownictwie. Powstaje z surowców mineralnych takich, jak margiel, wapień i glina, które są wypalane na klinkier w piecu cementowym. Potem jest mieszany z gipsem, który spełnia rolę regulatora czasu wiązania. Cement stosuje się do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonu. To on łączy większość materiałów budowlanych. Do najbardziej popularnych należy cement portlandzki, używany do przygotowania betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych stropów, nadproży, słupów. Najważniejszym parametrem cementu jest jego klasa, która określa wytrzymałość znormalizowanej próbki zaprawy na ściskanie po 28 dniach twardnienia, podawane w MPa. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej wykorzystuje się cementy klasy 32,5 i 42,5. Takie produkty znajdziesz w sklepach Leroy Merlin i naszej stronie internetowej.