Montaż i wymiana mechanizmów WC

Opinii 44

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Budowa spłuczki umożliwia podłączenie giętkiego przewodu doprowadzającego wodę od pionu wodociągowego z jej prawej lub lewej strony. Na bocznych ściankach spłuczki, blisko górnych krawędzi są otwory. Giętki przewód montuje się w otworze znajdującym się bliżej pionu wodociągowego. Drugi otwór zaślepia się korkiem, najczęściej plastikowym.

 

Na zewnątrz, w otworze pokrywy spłuczki, widoczny jest uchwyt dźwigni spustowej. Podniesienie dźwigni uruchamia mechanizm odprowadzający wodę zgromadzoną w zbiorniku.

 

W innych rozwiązaniach mechanizmów spustowych, dźwignię naciska się.

 

 

Elementy spłuczki

 


 

 

 

NARZĘDZIA

 

MONTAŻ

 
 

 

 

1. Przymocować miskę ustępową w ustalonym miejscu do podłogi, ustawić spłuczkę na uszczelce, ułożonej na wytłoczonym profilu.
2. Pod łby śrub montażowych podłożyć podkładki gumowe lub z tworzywa, a następnie śruby przełożyć (od wewnątrz) przez otwory w dnie zbiornika.
3. Ustawić spłuczkę na półce miski ustępowej i przeprowadzić śruby kolejno przez uszczelki, spłuczkę i półkę.
4. Na wystające końce śrub założyć podkładki i nakrętki motylkowe, a następnie dokręcić nakrętki szczelnie przytwierdzając zbiornik do miski.

 

UWAGA

Wszystkie podkładki muszą być wykonane z materiału elastycznego. Nie wolno tu stosować podkładek metalowych.

 

Montaż pokrywy miski ustępowej

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzić trzpienie zawiasów przez przygotowane w tym celu otwory w misce.
2. Na trzpienie od spodu założyć plastikowe podkładki i na ich nagwintowane końce nakręcić nakrętki motylkowe; przed ostatecznym dokręceniem nakrętek wyregulować położenie pokrywy; otwór pierwszej części pokrywy powinien być usytuowany centralnie w stosunku do miski ustępowej.

 

 

Montaż giętkiego przewodu (wężyka) łączącego zbiornik z instalacją wodociągową

 


 

 

 

1. Jeden koniec przewodu giętkiego założyć na doprowadzeniu zimnej wody od pionu; za połączeniem warto zainstalować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie dopływu wody do spłuczki, bez potrzeby odcinania dopływu wody do innych odbiorników.
2. Nakrętkę (z uszczelką) znajdującą się na drugim końcu przewodu wkręcić kluczem nastawnym w otwór boczny spłuczki; ten koniec giętkiego przewodu łączy się z pływakiem, regulującym napełnianie zbiornika wodą; niektóre rodzaje wężyków (jeśli są zbyt długie) można skrócić piłka do metalu.
3. Za pomocą wkrętaka ustawić śrubę regulującą dopływ wody do spłuczki wody.
4. Na otworze spłuczki ułożyć pokrywę z uprzednio zainstalowanym w niej uchwytem dźwigni spustowej.

 

 

UWAGA

W przypadku awarii któregoś z elementów spłuczki, przed przystąpieniem do jego naprawy lub wymiany, należy odciąć dopływ wody do zbiornika. Kolejność opisanych czynności podczas demontażu powinna być odwrotna.

 

EKSPLOATACJA

Konserwacja

 

Ceramiczny kompakt z elementami montażowymi wykonanymi z tworzywa i stali nierdzewnej (śruby, nakrętki, podkładki) jest łatwy do utrzymania w czystości i trwały. Wymaga jednak okresowego usuwania z dna, ścianek i elementów mechanicznych spłuczki.

 

Co pewien czas należy również sprawdzać i ewentualnie wymieniać zużywające się uszczelki: między miską a spłuczka i na dolnym zakończeniu dzwonu.

 

 

USUWANIE PRZYCZYN TYPOWYCH AWARII

 

 

Woda wycieka ze spłuczki po półce miski.

 

Zlokalizować przeciek i zaznaczyć to miejsce. Następnie odciąć dopływ wody do zbiornika, opróżnić go i zdjąć pokrywę. Spróbować mocniej docisnąć nakrętki na śrubach mocujących spłuczkę do półki miski ustępowej. Napełnić zbiornik i obserwować, czy woda wypływa w uprzednio zaznaczonych miejscach. Jeśli tak, ponownie go opróżnić, zdjąć z półki i sprawdzić jakość znajdującej się pod nim uszczelki. Zużytą lub uszkodzoną uszczelkę wymienić na nową.

 

Woda bez przerwy spływa ze spłuczki do miski.

 

Otworzyć pokrywę spłuczki. Sprawdzić, czy poziom wody znajduje się na wysokości otworu awaryjnego zbiornika i czy woda tamtędy wypływa. Jeśli tak, wyregulować wkrętakiem śrubę regulującą dopływ wody: poziom wody w zbiorniku musi znajdować się poniżej otworu awaryjnego.

 

W zależności od rodzaju zastosowanego mechanizmu w spłuczce, nadmiar wody może przelewać się do miski wlotem (otworem awaryjnym) w górnym końcu dzwonu lub po uniesieniu się dzwonu dolnym kanałem wylewowym.

 

Woda nie utrzymuje się w spłuczce, mimo jej ciągłego dopływu.

 

Sprawdzić położenie i jakość uszczelki dolnego zakończenia dzwonu. Może się okazać, że uszczelka jest uszkodzona i nadaje się do wymiany, albo dzwon po gwałtownym podniesieniu dźwignią spustową, nie powrócił na swoje miejsce. Należy go wtedy prawidłowo ustawić, wsuwając jego dolne zakończenie w otwór wypływu wody.

 

Uszkodził się pływak.

 

Przyczyną uszkodzenia może być mały otwór, przez który z pływaka wydostaje się powietrze, a na jego miejsce wlewa się woda, zatapiając pływak i uniemożliwiając jego należytą współpracę z dozownikiem. Jeśli otwór jest niewielki można go zakleić klejem do tworzywa. Większe uszkodzenie wymaga wymiany pływaka.

 

UWAGA

Nowe elementy miski ustępowej i spłuczki, przeznaczone do montażu w miejsce uszkodzonych, muszą pasować do naprawianego urządzenia. Jego nazwa i typ podane są przez producenta w instrukcji montażu, dlatego należy ją zachować.

 

Dodano: 01-03-2012