REGULAMIN PROMOCJI
 
„DOSTAWA NA DZIEŃ DZIECKA ZA 1 ZŁ”
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Promocja „Dostawa na dzień dziecka za 1 zł”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem www.leroymerlin.pl (dalej: Sklep internetowy).
3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.leroymerlin.pl.
 
§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI
 
1. Promocja trwa od godz. 00.00 9 Maja 2018 r. do godz. 23.59 1 Czerwca 2018 roku (dalej Okres Promocji).
2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 
§3 WARUNKI PROMOCJI
 
1. Promocja obejmuje wybrane produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie internetowym niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywną opcją dodania do koszyka. Produkty objęte Promocją znajdują się pod adresem: 
https://www.leroymerlin.pl/jj-dziendziecka-2018.html
2. Cena promocyjna na dostawę dotyczy jednej sztuki produktu, w przypadku złożenia zamówienia na dwie lub więcej, koszt transportu zostanie naliczony relatywnie do ilości zamówionych produktów.
3. W przypadku złożenia zamówienia na produkt objęty Promocją i inne produkty oferowane w serwisie www.leroymerlin.pl cena promocyjna na dostawę obejmie wyłącznie produkty z §3 pkt. 1.
4. W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem”, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł.
5. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.
6. W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w Okresie Promocji Klient Sklepu internetowego złoży zamówienie spełniające powyższe kryteria otrzyma dostawę za 1 zł na wybrany produkt.
7. Promocja na dostawę nie obejmuje usługi wniesienia.
 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi Sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w Okresie Promocji.