REGULAMIN PROMOCJI

„DOSTAWA X-press Couriers”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Promocja „DOSTAWA X-press Couriers”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.

2.     Promocja organizowana jest w Sklepach Stacjonarnych Organizatora (dalej: Sklep) wskazanych w  § 1 ust. 3.

3.      Lista sklepów biorących udział w promocji: Kraków Czyżyny, Katowice, Katowice Baildona, Łódź Manufaktura, Poznań Posnania, Warszawa GIGAmarket, Warszawa Janki, Wrocław Graniczna, Wrocław Krakowska.

4.     Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.leroymerlin.pl.

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.     Promocja trwa od godz. 00.00 19.07.2021 do 23:59 31.08.2021 (dalej Okres Promocji).

2.     Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

§3 WARUNKI PROMOCJI

1.     Promocja obejmuje wszystkie produkty które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywną opcją dodania do koszyka, o wadze i gabarytach umożliwiających dostawę przez przewoźnika  X-press Couriers.

2.     Cena promocyjna na dostawę dotyczy jednego zamówienia - paczki o wadze do 31,5 kg, maksymalna dlugość boku 120 cm, drugi najdłuższy bok 76 cm.

3.     Zasięg usługi to 20 km od wybranego sklepu.

4.     W przypadku oplacenia zamówienia do godziny 13:00, dostawa może być tego samego dnia lub w innym wskazanym przez Klienta terminie w godzinach 18:00 - 22:00.

5.     W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w Okresie Promocji Klient Sklepu złoży zamówienie spełniające powyższe kryteria otrzyma dostawę za 15 zł na wskazane w §3 pkt. 1 produkty.

6.     Promocja na dostawę nie obejmuje usługi wniesienia.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

2.     Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w Okresie promocji.