Wentylacja kuchni

Opinii 8

Kuchnia to miejsce, w którym powstaje dużo zanieczyszczeń powietrza. Należy do nich głównie wilgoć, ale także produkty spalania gazu. Co zrobić, aby wraz z rożnymi zapachami towarzyszącymi gotowaniu nie rozprzestrzeniły się po całym mieszkaniu? Zadbać o prawidłową wentylację kuchni.

WYMIANA POWIETRZA W KUCHNI

Wentylacja to proces, który polega na wymianie powietrza – z budynku usuwane jest zużyte powietrze i dostarczane świeże z zewnątrz. Wyróżnia się wentylację naturalną (opartą na grawitacyjnym przepływie powietrza wynikającym z różnicy temperatury i ciśnienia powietrza) oraz mechaniczną (wymuszoną przez wentylatory lub urządzenia wentylacyjne). Polska norma określa wartości strumienia powietrza wentylacyjnego (ilości powietrza), jakie należy usuwać z różnych typów kuchni. Według niej przez kanał wywiewny należy usuwać:

·    w kuchni z oknem zewnętrznym, w której znajduje się kuchenka gazowa lub węglowa minimum 70 m³/h. Zakłada się, że okno nie jest całkowicie szczelne oraz że będzie otwierane, by wspomóc działanie wentylacji;

·    w kuchni z oknem zewnętrznym, wktórej jest kuchenka elektryczna – 30 m³/h w mieszkaniu do 3 osób, 50 m³/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób;

·    w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną 50 m³/h.

WENTYLACJA NATURALNA

Zapachy i zanieczyszczenia powstałe podczas gotowania usuwane są na zewnątrz budynku przez kanał wywiewny z kratką wentylacyjną, który lokalizowany jest m.in. w kuchni. Kratka wentylacyjna nie powinna utrudniać wypływu powietrza z zewnątrz, lepiej więc zrezygnować z zabezpieczeń przed owadami w postaci siatki. Świeże powietrze dopływa do kuchni przez okno (jeśli znajduje się w pomieszczeniu) oraz z pokoi, w których należy rozszczelnić okna lub zamontować nawiewniki. Przepływ powietrza musi zachodzić także przy zamkniętych drzwiach wewnętrznych. Dlatego należy zadbać o to, aby drzwi do kuchni nie były całkowicie szczelne. Wybierając drzwi do kuchni warto więc zwrócić uwagę aby miały delikatnie podcięte skrzydło od dołu lub otwory wentylacyjne. W praktyce sprowadza się też podcięcia typowych drzwi o 2,5 cm lub zamontowania w nich tulei.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja naturalna cechuje się dość dużymi wahaniami wynikającymi z warunków pogodowych. Aby zapewnić odpowiednią wentylację kuchni, dobrze jest zamontować okap kuchenny lub pochłaniacz.
Okap kuchenny. Okap wymusza obieg powietrza w pomieszczeniu. Będzie prawidłowo spełniał swoje zadanie, jeśli podłączymy go do oddzielnej kratki wyciągowej, która nie będzie kolidowała z systemem wywiewnym wentylacji grawitacyjnej. Innym rozwiązaniem jest wyprowadzenie kanału przez ścianę i zakończenie go kratką. Może to być zwykła, metalowa kratka lub zawór elektroniczny, który otwiera się, gdy użytkownik uruchamia okap. Jeśli okap podłączymy do jedynego w kuchni kanału wentylacyjnego, to wentylacja działa jedynie w momencie pracy okapu.Wydajność okapu powinniśmy dopasować do wielkości kuchni. Zaleca się, aby była możliwa sześciokrotna wymiana powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny. Wymaganą wydajność obliczymy mnożąc kubaturę kuchni (czyli powierzchnię podłogi pomnożoną przez wysokość) przez sześć.
Pochłaniacz. Jeśli w kuchni nie ma dwóch niezależnych kratek wyciągowych, zdecydujmy się na model o zamkniętym obiegu – pochłaniacz. W odróżnieniu od okapu pochłaniacz pracuje w trybie zamkniętym, czyli bez usuwania powietrza na zewnątrz. Powietrze jest oczyszczane przez specjalnie do tego przeznaczony system filtrów węglowych, które oddzielają cząstki zanieczyszczeń, a następnie powietrze wraca do kuchni. Jedynym utrudnieniem jest to, że użytkując pochłaniacz, należy systematycznie wymieniać filtry, ponieważ węgiel aktywny zużywa się i taki filtr jest bezużyteczny. Pochłaniacz to rozwiązanie polecane również w budynkach z kanałami zbiorczymi.

Dodano: 14-10-2014