Prowadzenie i podłączenie obwodu elektrycznego

Opinii 55

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby bezpiecznie poprowadzić i podłączyć obwód elektryczny należy:


- przed rozpoczęciem pracy wyłączyć bezpiecznik główny przedlicznikowy (zamontowany w miejscu, w którym kabel zasilający łączy się z instalacją domową),


- postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), które są dostępne w lokalnym zakładzie energetycznym i Polskim Komitecie Normalizacyjnym,


- używać tylko takich wyrobów, które są oznakowane specjalnym symbolem. Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.


NARZĘDZIA


NARZĘDZIA


AKCESORIA


PRZEWODY ELEKTRYCZNE


Należy stosować przewody o znormalizowanych kolorach oraz odpowiednim przekroju, dostosowane do różnych typów obwodów elektrycznych.KOLORY


- czerwony, brązowy lub czarny: przewód fazowy (L1, L2, L3)


- żółto-zielony: przewód ochronny (PE)


- jasnoniebieski: przewód neutralny N ("zerowy")


- pomarańczowy: przewód do włączników schodowychRADA

Do wykonania instalacji elektrycznej zaleca się używanie przewodów sztywnych.PRZEKROJE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCHObwody gniazd i wypustów oświetleniowych powinny być wykonane jako oddzielne. Przewód ochronny powinien być podłączony do styków ochronnych wszystkich gniazd i do opraw oświetleniowych.OSŁONYRurka karbowana


Używana do przeciągania przewodów w ścianach z materiałów takich, jak płyty gipsowe, a także w ścianach szkieletowych pod wełna mineralną lub na ścianie pod boazerią.Rurka karbowana (wyposażona w wyprofilowany pręt do przeciągnięcia przewodów)


Używana do przeciągania przewodów w ścianach z materiałów pełnych lub pustaków i innych materiałów drążonych z betonu lub cegły.
Aby przeciągnięcie przewodów przez osłonę było łatwiejsze, można zastosować następujące sposoby:


- połączyć przewody w sposób pokazany na rysunku,


- użyć specjalnego przeciągacza do przewodów (w wypadku tulei ze specjalnym haczykiem),


- posypać wnętrze osłony talkiem.


Liczba przewodów w osłonie zależy od jej średnicy
OBUDOWY GNIAZD


Aby gniazdo i wszystkie jego elementy lepiej trzymały się podłoża (były bardziej odporne na wyrwanie), zaleca się przykręcenie go do ściany. Drugi rodzaj mocowania: za pomocą zaczepów jest mniej wytrzymały na urazy mechaniczne.Istnieją puszki przeznaczone do montażu w ścianach pełnych, ceglanych lub betonowych (a) i do montażu w ścianach z płyt gipsowych lub z boazerią (b).


Dobór głębokości puszki zależy od grubości ściany, w której zostanie zamontowana.


Przy wyborze puszki należy tak że wziąć pod uwagę ilość miejsca, jakie zajmą w niej przewody.PUSZKI ROZDZIELCZE


Umożliwiają połączenie przewodów zasilających obwody kilku gniazd.


Puszki rozdzielcze istnieją w wersji natynkowej i podtynkowej.


Przykład: Obwód z włącznikiem.


PRZYGOTOWANIE

Zaznaczyć na ścianie przebieg przewodów oraz miejsca montażu włączników i gniazd.


Obrysować puszkę.


Wybić otwór przecinakiem lub wyciąć go wiertarką używając specjalnej nakładki. Należy zwracać uwagę na głębokość puszki i obudowę gniazda lub włącznika.


INSTALACJA


Wykonać otwór w puszce. Wielkość otworu zależy od średnicy osłony przewodów.


Umieścić puszkę w wybitym otworze w ścianie, zamocować gipsem. Krawędź puszki powinna znajdować się na tym samym poziomie, co powierzchnia ściany.


Przyciąć osłonę do długości pozwalającej na podłączenia do puszki, dodając 1-2 cm, by kawałek osłony wystawał we wnętrzu puszki.


Przewlec przewody przez osłonę, pozostawiając na zewnątrz odcinek o długości około 20 cm. Liczba przewodów zależy od rodzaju połączenia (patrz niżej).


Umieścić osłonę w wycięciu i przytrzymać ją kilkoma gwoździkami. Należy uważać, by nie przebić osłony.


Zwilżyć bruzdę i wypełnić ją gipsem. W miarę postępowania pracy, wyciągać kolejne gwoździki.


Usunąć nadmiar gipsu, pozostawić do wyschnięcia, wygładzić.


MONTAŻ

OBWÓD


Przyciąć przewody na odpowiednią długość i połączyć elementy obwodu (bezpiecznik topikowy, puszka rozdzielcza, lampa, włącznik...).


Przymocować włącznik lub gniazdo w puszce.RADA

Jedna puszka rozdzielcza może zasilać kilka obwodów elektrycznych.WŁĄCZNIK POJEDYNCZYWŁĄCZNIK Z LAMPKĄ SYGNALIZACYJNĄWŁĄCZNIKI ZMIENNE (zwane schodowymi)PRZYCISKI DO SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA OŚWIETLENIAGNIAZDODODATKOWE RADY

Przed zagipsowaniem bruzd należy sprawdzić działanie instalacji próbnikiem napięcia lub przez podłączenie żarówki testowej. Umożliwi to wykrycie ewentualnych błędów w instalacji i naprawienie ich przed zakryciem osłon.


Dodano: 01-03-2012