Naścienna instalacja elektryczna

Opinii 15

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- przed rozpoczęciem pracy wyłączyć napięcie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając zabezpieczenie nadmiarowo- lub różnicowoprądowe,

 

- postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), które są dostępne w lokalnym zakładzie energetycznym i Polskim Komitecie Normalizacyjnym,

 

- używać tylko takich wyrobów, które są oznakowane specjalnym symbolem. Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

NARZĘDZIA


NARZĘDZIA


PRZEWODY

Należy stosować przewody o znormalizowanych kolorach oraz odpowiednim przekroju, dostosowane do różnych typów obwodów elektrycznych (punktów oświetlenia, gniazd).

 

 

KOLORY:


- żółto-zielony: wyłącznie Przewód ochronny (PE)


- jasnoniebieski: wyłącznie Przewód neutralny N ("zerowy")


- czerwony, brązowy lub czarny: Przewód fazowy (L1, L2, L3)


 

WAŻNE PRZEPISY

Obwody gniazd i wypustów oświetleniowych powinny być wykonane jako oddzielne. Przewód ochronny powinien być podłączony do styków ochronnych wszystkich gniazd i do opraw oświetleniowych.

 

LISTWY ELEKTROINSTALACYJNE

Używane przy przedłużeniu, modyfikacji lub tworzeniu instalacji elektrycznej. System ten umożliwia wygodne dotarcie do przewodów bez konieczności uszkadzania ścian.

 

Rozmiary i pojemność


 

 

 

 

MONTAŻ LISTEW ELEKTROINSTALACYJNYCH


Listwy mogą być przykręcane, przyklejane lub przybijane.


Przybijanie listew: należy użyć gwoździ z główką średnicy 1,5 mm


 

 

Przyklejanie listew: należy wycisnąć klej na dno korytka (kleju należy używać z umiarem).


 

 

Następnie przyłożyć do wcześniej wy- czyszczonego i odkurzonego podłoża. Mocno przycisnąć - pod wpływem nacisku klej roz- przestrzenia się.


Godzinę później można rozpocząć prace instalacyjne.


Mocowanie na klej osiąga swą ostateczną wytrzymałość po 24 godzinach (w wypadku dużej wilgotności lub temperatury niższej niż 5°C klej schnie dłużej).


 

 

MOCOWANIE GNIAZDA NA LISTWIE


1. Dopasować uchwyt do wysokości listwy.


2. Umieścić uchwyt na listwie i przymocować go do ściany.


3. Umieścić prosto podstawę gniazda i przy- mocować ją.


4. Wypchnąć płytkę zabezpieczającą w uchwycie i wprowadzić kabel.


5. Zamontować przewody.


6. Przymocować osłonę.


 

7. Należy pamiętać o stosowaniu przewodów o znormalizowanych kolorach:

 

- przewód fazowy = czerwony, brązowy lub czarny

 

- przewód neutralny = jasnoniebieski

 

- przewód ochronny = żółto-zielony

 

 

 

UWAGA

W taki sam sposób układa się przewody TV, telefoniczne lub inne instalacyjne.

 

NAKŁADANIE OSŁON I AKCESORIÓW WYKOŃCZENIOWYCH

 

(kątów, osłon połączeń, zaślepek)

 

W zależności od przebiegu listwy należy przy montażu wykonywać następujące czynności:

 

 

Wsunąć kąt wewnętrzny na jedną z osłon. Złożyć całość. Nałożyć drugą osłonę.


 

 

Wsunąć kąt zewnętrzny na jedną z osłon. Złożyć całość. Nałożyć drugą osłonę.


 

 

Umieścić złącze (osłonę połączenia) na jednej z osłon. Założyć całość na podstawę. Wsunąć drugą osłonę i dopasować ją pod złączem.


 

 

Wsunąć kąt płaski na jedną z osłon. Złożyć całość. Nałożyć drugą osłonę.


 

 

Przymocować zaślepkę końcową do podstawy za pomocą śrubek lub gwoździ.


Nałożyć osłonę i dopasować ją na wcisk pod zaślepką.


 

 

Czyszczenie i wykończenie


Listwy należy czyścić wyłącznie wodą z mydłem (w stanie beznapięciowym nie moczyć wnętrza gniazd wtyczkowych).


 

 

 

RADA

Uwaga: Do czyszczenia nie należy używać acetonu ani proszku do szorowania, ponieważ uszkadzają one powierzchnię listwy.

 

 

Oczyszczoną i odtłuszczona listwę można bardzo łatwo pomalować.


 

 

 

RADA

Uwaga: Do malowania listew nie używać farb wodnych. Do osłon nie należy przyklejać tapet i innych okładzin ściennych.

 

ELEKTROINSTALACYJNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

 

Zastosowanie


Listwy idealnie odpowiadają potrzebom elektro- instalacyjnym i harmonijnie wpasowują się we wnętrza.

 

Estetyczne, mocne i funkcjonalne, elektroinstalacyjne listwy mogą mieć przegrody, oddzielające kable różnego rodzaju.

 

Dodatkowe akcesoria (kąty wewnętrzne i zew- nętrzne, złącza i zaślepki) umożliwiają obudowanie całego pomieszczenia i bezpieczny montaż instalacji.

 

 

Rozmiary i pojemność


 

 

 

 

MONTAŻ ELEKTROINSTALACYJNYCH LISTEW PRZY- PODŁOGOWYCH


 

Podstawy listew można przykręcić lub przykleić do podłoża. Należy zwracać uwagę na ułożenie podstawy listwy (patrz rysunek).


Przymocować osprzęt.


Ułożyć instalację stosując właściwe przewody.


 

 


Schemat montażu gniazda wtyczkowego na listwie przypodłogowej 15 x 100


 

 

 

1. Przymocować podstawę gniazda do ściany przekładając ją przez podstawę listwy.

 

2. Przełożyć przewody i zamontować je w gnieździe.

 

3. Podłączyć bolec ochronny.

 

4. Przykręcić pokrywę gniazda.

 

5. Pod oba boki pokrywy gniazda wsunąć końcówki osłony listwy.

 

 


Schemat montażu gniazda wtyczkowego na listwie przypodłogowej 20 x 70


 

 

 

1. Przykręcić gniazdo (bolec ochronny na górze).

 

2. Przymocować pokrywę gniazda.

 

3. Pod oba boki uchwytu wsunąć końcówki osłony listwy.

 

4. Przymocować uchwyt gniazda.

 

5. Przeciągnąć końcówki przewodów.

 

6. Przymocować dolną osłonę.

 

 

 


MOCOWANIE OSŁON I AKCESORIÓW WY- KOŃCZENIOWYCH


Uwaga: w wypadku użycia kątów, należy zastosować nieco dłuższe osłony, które, wsunięte pod nie, zapewnią lepsze wykończenie.


 

CZYSZCZENIE I WYKOŃCZENIE

 

 

Listwa z PVC

 

Czyści się w identyczny sposób jak w punkcie 4.

 

Listwa w obudowie drewnianej (naturalna dębowa okleina)

 

Listwy można malować lub woskować, tak, by pasowały do wystroju wnętrza.

 

 

KORYTKA

Korytka kablowe znajdują zastosowanie przy tworzeniu lub odnawianiu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i wszelkich pomieszczeniach dodatkowych (piwnice, hangary, klatki schodowe, schody i in.), a także przy zasilaniu w prąd elektryczny pomieszczeń użytkowych, takich jak kuchnie czy warsztaty.

 

Rozmiary i pojemność


 

 

 

MONTAŻ KORYT

 

1. Korytka można przykręcić lub przykleić do podłoża.

 

2. Użycie perforowanych korytek skraca czas pracy. System opasek, podtrzymujących kable w korytku, stanowi dodatkowe ułatwienie.

 

3. Okablować instalację, używając przewodów w odpowiednich kolorach.

 

4. Założyć pokrywy.

 

 

CIENKIE LISTWY OSŁONOWE DO PRZEWODÓW

Bardzo praktyczna metoda dołączania lub przedłużania, szybko i bez brudu, nowych przewodów (średnicy od 6,5 do 8 mm) do istniejących już instalacji: telefonicznych, oświetlenia, ogrzewania, telewizji, głośników i innych.

 

Listwy te mocuje się do ścian lub ścianek działowych, wokół drzwi lub okien. Samoprzylepne taśmy umożliwiają ich prosty i szybki montaż.

 

Dodano: 01-03-2012