Montaż termostatu programowanego lub programatora

Opinii 0

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby bezpiecznie zamontować termostat należy:

 

- przed rozpoczęciem pracy wyłączyć bezpiecznik główny przedlicznikowy (zamontowany w miejscu, w którym kabel zasilający łączy się z instalacją domową),

 

- postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), które są dostępne w lokalnym zakładzie energetycznym i Polskim Komitecie Normalizacyjnym,

 

- używać tylko takich wyrobów, które są oznakowane specjalnym symbolem. Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

NARZĘDZIA


NARZĘDZIA


PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Należy stosować przewody o znormalizowanych kolorach oraz odpowiednim przekroju.KOLORY


- brązowy: przewód sterowniczy


- jasnoniebieski: przewód neutralny N ("zerowy")


- czerwony lub czarny: przewód fazowyNależy używać przewodów o przekroju 1,5 mm2.


OCHRONA TERMOSTATU

Najczęściej termostaty programowane zabezpieczane są bezpiecznikami 5 A lub do 1150 W, według następującej formuły:
P: moc (W)


U: napięcie(V)


I: natężenie (A)Ogrzewanie elektryczne:A) Konwektor bez przewodu sterowniczego


Porównać moc konwektora z maksymalną mocą obciążeniową programowanego termostatu:


- jeżeli jest ona mniejsza niż 1150 W, można od razu podłączyć konwektor,


- jeżeli jest ona większa niż 1150 W, należy dołączyć stycznik, aby nie przekraczać dopuszczalnej mocy termostatu.


WYBÓR WYŁĄCZNIKAB) Konwektor z przewodem sterowniczym


Nie ma potrzeby montowania stycznika. Można podłączyć przewody sterownicze bezpośrednio do termostatu.Centralne ogrzewanie wody


Można podłączyć kocioł, upewniwszy się, że jego moc nie przekracza 1150 W.


LOKALIZACJA REGULOWANEGO TERMOSTATU

Temperatura w mieszkaniu zależy w dużej mierze od lokalizacji termostatu.

 

Zaleca się umieszczanie termostatu na wysokości 1,50 m. Zamontować go w dostępnym miejscu, z dala od źródeł ciepła (kominek, miejsca nasłonecznione) i przeciągów (okno, drzwi). Programator można zamontować w każdej części mieszkania.

 


 

MONTAŻ TERMOSTATU LUB PROGRAMATORA

Odsunąć klapkę otworu na baterie i wyjąć umieszczone tam wkręty i kołki.


Przyłożyć szablon w planowanym miejscu montażu termostatu i wypunktować wkrętakiem lokalizację otworów na zamocowanie.


Następnie wywiercić otwory o średnicy 5 mm, włożyć w nie kołki i przytwierdzić obudowę.

 

PODŁĄCZANIE PROGRAMOWANEGO TERMOSTATU

A) Podłączanie sterowania ogrzewaniem elektrycznym (bez przewodu sterowniczego)

 

- Jeżeli moc konwektorów jest mniejsza niż 1150 W, nie ma potrzeby montowania stycznika.

 

Podłączanie odbywa się w następujący sposób:


 

 

 

- Jeżeli moc konwektorów jest większa niż 1150 W, należy zamontować stycznik.

 

Podłączanie odbywa się w następujący sposób:


 

 

 

B) Podłączanie sterowania ogrzewaniem elektrycznym z przewodem sterowniczym

 

Przyłączyć przewód fazowy do programatora. Podłączyć wszystkie przewody sterownicze do płyty zaciskowej na tablicy elektrycznej. Jeden przewód, wspólny dla przewodów jednej strefy przyłączyć do programatora; podobnie postąpić dla każdej kolejnej strefy.

 

Podłączenie programatora dla 2 stref ogrzewania


 

 

 

C) Podłączanie termostatu sterującego ogrzewaniem elektrycznym z/lub bez przewodu sterowniczego.

 

Zasada działania: nadajnik (emiter) wysyła do sieci sygnały, które są odbierane przez czujniki umieszczone na konwektorach i przetwarzane tak, by włączyć lub wyłączyć konwektory, którymi sterują.

 

Wybrać odpowiednie czujniki, w zależności od tego, czy system jest wyposażony w konwektory elektryczne z przewodami sterowniczymi czy konwektory bez przewodów sterowniczych. Informacji na ten temat udzieli Państwu sprzedawca w dziale Elektryczność.

 

 


 

 

 

D) Podłączanie termostatu sterującego ogrzewaniem kotłem na paliwo lub gaz

 

- Kocioł z wejściem dla termostatu (płyta zaciskowa)

 

Podłączyć dwa przewody wejścia termostatu do kotła z termostatem, według następującego schematu:


 

 

- Kocioł bez wejścia dla termostatu:

 

Kocioł grzewczy:

 

Podłączyć termostat do palnika lub do pompy cyrkulacyjnej.

 

Kocioł grzewczy + produkcja ciepłej wody użytkowej:

 

Podłączyć termostat do pompy cyrkulacyjnej.

 

Podłączenie termostatu do pompy cyrkulacyjnej


 

 

Przedstawione powyżej rodzaje połączeń są odpowiednie dla programowanego termostatu o 2 przewodach. Jeżeli posiadają Państwo termostat o 3 przewodach, prosimy zwrócić się o radę do sprzedawcy w dziale Elektryczność.

 

DODATKOWE RADY

Termostat jest najczęściej zasilany bateriami. Należy zaopatrzyć się w nie przed rozpoczęciem użytkowania instalacji.

 

W wypadku, gdy instalacja termostatu z przewodami jest z jakiegoś powodu niemożliwa, istnieje możliwość kupna termostatu bezprzewodowego, sterowanego falami radiowymi. Informacje u sprzedawcy.

 

 

Dodano: 01-03-2012