Montaż i naprawa baterii kuchennej z mieszaczem oraz pozostałych

Opinii 62

WIADOMOŚCI OGÓLNE

bateria mieszająca sztorcowa

Coraz częściej instalowane są w domach baterie mieszające zwane też jednouchwytowymi. Regulacja temperatury i strumienia wody wypływającej z wylewki takiej baterii odbywa się poprzez zmianę kąta ustawienia dźwigni (uchwytu) baterii w stosunku do osi wzdłużnej korpusu baterii. Im wyżej uniesiona dźwignia, tym większy strumień wody wypływającej z wylewki. Opuszczenie dźwigni zmniejsza pobór wody. Dźwignia ustawiona w najniższym położeniu zamyka wypływ wody z instalacji.

 

W instalacji wyposażonej w baterie mieszające zużycie wody jest o 15-30% mniejsze niż w instalacji z tradycyjnymi bateriami dwuzaworowymi. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na montaż baterii prysznicowej z mieszaczem czy też na zastosowanie podobnej konstrukcji w umywalce lub zlewozmywaku kuchennym.

 

Baterie mieszające najlepiej jest montować w instalacjach wykonanych z tworzywa sztucznego, bo na ich wewnętrznych powierzchniach nie odkłada się kamień. W efekcie rzadziej konieczna jest naprawa baterii zlewozmywakowej czy umywalkowej opartej o tę technologię. Ciśnienie w instalacji może wynosić od 0,5 do 6 bar. Maksymalna temperatura wody ciepłej nie powinna przekraczać 90 stopni. Przed baterią dobrze jest zainstalować filtr, ponieważ nawet małe, ostre zanieczyszczenie może uszkodzić głowicę znajdującą się we wnętrzu korpusu baterii.

 

 

UWAGA

Montaż baterii prysznicowej, umywalkowej czy kuchennej z mieszaczem należy poprzedzić dokładnym przepłukaniem instalacji wodociągowej. Podobnie należy postąpić po dłuższej przerwie w korzystaniu z instalacji (zwłaszcza wykonanej z rur stalowych) lub gdy konieczna jest naprawa baterii kuchennej z mieszaczem itp. W tym celu trzeba zdemontować giętkie przewody łączące baterię z instalacją.

 

 

NARZĘDZIA

narzędzia do naprawy baterii kuchennej

Elementy typowej baterii mieszającej sztorcowej, w kolejności montażu 

 

 

MONTAŻ

Montaż na umywalce lub zlewozmywaku typowej sztorcowej baterii mieszającej - kolejność czynności:

 

1. Zamknąć zawory na instalacji, odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.

 

2. Wstawić głowicę do wnętrza korpusu baterii; przez zewnętrzne otwory w korpusie mieszacza, od spodu, wprowadzić śruby z gwintem dwustronnym.

korpus baterii i głowica

 

3. W osi otworu umywalki lub zlewozmywaka ustawić oring, na nim pierścień ozdobny, a powyżej korpus baterii z wmontowaną w jego wnętrzu głowica.

korpus baterii i głowica 2

 

4. Na wystające od spodu umywalki lub zlewozmywaka śruby montażowe założyć (mniejszymi otworami) uszczelkę i podkładkę metalową; przez ich większe otwory przeprowadzić wypusty wężyków i wkręcić je na uszczelce do oporu w większe otwory znajdujące się w dnie korpusu; na śruby montażowe nakręcić nakrętki również do oporu; bateria nie powinna obracać się w otworze; nakrętki na końcach wężyków (z uszczelkami wewnątrz) połączyć z przewodami ciepłej i zimnej wody.

korpus baterii, głowica i śruby

 

5. W przytwierdzony do umywalki lub zlewozmywaka korpus baterii wprowadzić do oporu nakrętkę dociskową, mocującą głowicę od góry; na ustawiony na korpusie kolejny pierścień ozdobny, maskujący nakrętkę dociskową, nałożyć dźwignię-uchwyt baterii i unieruchomić go śrubą dociskową za pomocą klucza ampulowego.

cała bateria

 

6. Otworzyć zawory w instalacji.

 

7. Otworzyć przepływ wody przez baterię podnosząc dźwignię mieszacza, aby sprawdzić jakość przepływu. Podobnie należy przeprowadzić montaż baterii prysznicowej z mieszaczem.

 

 

NAPRAWA BATERII KUCHENNEJ Z MIESZACZEM I POZOSTAŁYCH

Jak naprawić cieknący kran i pozostałe uszkodzenia? W pierwszej kolejności trzeba dokręcić elementy montażowe baterii, a gdy to nie przyniesie skutku, należy zdemontować baterię do miejsca, w którym zostało zlokalizowane uszkodzenie. Poszczególne czynności należy wykonywać w kolejności odwrotnej do wyżej opisanej. Przed przystąpieniem do pracy trzeba odciąć dopływ wody do baterii.

 

Wymiana uszkodzonego perlatora lub jego uszczelki nie wymaga demontażu całej baterii. Gdy uszkodzona została bateria termostatyczna, naprawa przebiegać będzie podobnie.
 

Samodzielnie można wymienić tylko uszczelki i perlator. Naprawę głowicy (pracującej we wnętrzu korpusu baterii) trzeba - po jej wyjęciu - zlecić w serwisie albo wymienić ją na nową.

 

 

KONSERWACJA

Powierzchnie chromowane baterii można czyścić wodą z mydłem i polerować miękką ściereczką. Niewielki nalot wapienny łatwo usuwa się wodnym roztworem octu.

 

Zanieczyszczenia powstałe na elementach emaliowanych można usuwać tylko czystą wodą z dodatkiem mydła, a elementy te polerować irchą.

 

 

UWAGI

Środki myjące i piorące w proszku i płynie, zawierające substancje ścierne, zarysowują powierzchnie chromowane i emaliowane, a rozpuszczalniki lub lakiery do włosów z zawartością amoniaku narażają je na matowienie.

 

Do czyszczenia i polerowania baterii nie należy używać ostrych gąbek i ściereczek z materiałów syntetycznych. Nie wolno także stosować kwasu siarkowego, podchlorynu sodu, amoniaku, preparatów dezynfekujących, acetonu. Środki te odbarwiają pokryte nimi powierzchnie, często bezpowrotnie niszczą ich wierzchnie warstwy, a w sprzyjających okolicznościach powodują utlenienie miedzi zawartej w mosiądzu, z którego są odlewane korpusy baterii.

 

Dodano: 01-03-2012