Montaż anteny satelitarnej

Opinii 33

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas pracy na wysokościach zalecane jest podjęcie wszelkich środków ostrożności (przymocowanie drabiny, obwiązanie się sznurem).

 

- Nie należy montować anteny satelitarnej, gdy pada deszcz lub gdy powietrze jest wilgotne.

 

- Antenę i kabel koncentryczny należy przygotować i montować na ziemi.

 

- Antenę należy ustawić dokładnie w kierunku, gdzie znajduje się satelita, by sygnał był jak najmocniejszy.

 

NARZĘDZIA

 

 

NARZĘDZIA

 

BEZPIECZEŃSTWO (MONTAŻ NA KOMINIE)

 

- Drabina powinna być na tyle długa, by można było bezpiecznie wejść po niej na dach. Wchodząc na dach należy założyć specjalną uprząż, ewentualnie przywiązać się wystarczająco długa, mocną liną.

 

- Koniec liny owinąć wokół komina i zawiązać. Zmierzyć obwód komina centymetrem i przyciąć na odpowiednią długość taśmę blaszaną, do której przymocuje się podstawę masztu.

 

- Drabina dachowa jest potrzebna, by bezpiecznie przemieszczać się po dachu, nie niszcząc przy tym dachówek.

WYBÓR ANTENY

Wybór anteny zależy od:

 

- stacji telewizyjnych, które chciałbyś odbierać;

 

- programów cyfrowych lub analogowych;

 

- liczby satelitów, z jakimi chciałbyś mieć połączenie.

 

 

 

 

BUDOWA ANTENY


Instalacja odbiorcza składa się z:


1. czaszy o średnicy 68 cm, 80 cm lub 85 cm,
2. jednej, dwóch lub trzech uniwersalnych głowic odbiorczych,
3. elementów mocujących,
4. odbiornika analogowego lub cyfrowego,
5. kabla koncentrycznego, zaopatrzonego we wtyczkę F.

 


 


 

 

 


Ta podstawowa instalacja może być uzupełniona o:


- przełącznik antenowy,


- wejście do odbiornika TV.


 

 

 

LOKALIZACJA CZASZY ANTENY

Przed ostatecznym ustaleniem lokalizacji anteny należy upewnić się, że w wybranym miejscu nie występują przeszkody, utrudniające prawidłowy odbiór (budynki, drzewa, ściany).


 

MONTAŻ ANTENY

Składanie czaszy


Antenę należy złożyć na ziemi postępując, według wskazówek zawartych w instrukcji obsługi:Złożyć elementy zamocowania.


Zamocować ramię z tyłu czaszy.


Zamontować głowicę odbiorczą, zwracając stożek w stronę czaszy.


Przyłączanie


Oba końce kabla koncentrycznego należy wyposażyć we wtyczki typu F, przeznaczone do wkręcania.Zdjąć z kabla fragment osłony o długości 1 cm.Zsunąć z przewodu miedziany oplot.Przyciąć 6 mm wewnętrznej osłony.Przykręcić końcówkę do kabla.


MOCOWANIE

Zamocowanie anteny powinno odbywać się zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, dołączonej do urządzeń.

 

Podstawa anteny (np. maszt) musi znajdować się zawsze w pozycji pionowej.

 

 

 

UWAGA

Montując maszt należy sprawdzać jego ustawienie przy użyciu pionu murarskiego lub ewentualnie poziomnicy. Umożliwi to uzyskanie właściwego kąta ustawienia czaszy, zaznaczonego na antenie. Podstawa powinna być bardzo mocna, aby antena nie zmieniała kąta ustawienia nawet przy silnym wietrze.

 

Możliwości zamocowania anteny:


 

 

 

Przed zamocowaniem anteny należy sprawdzić stan ściany. Do montażu używać odpowiednich kołków. Upewnić się, że odchylenie anteny w stosunku do ściany umożliwi ustawienie jej w stronę satelitów.

 

 

MOCOWANIE DO MASZTU (PROWIZORYCZNE)

 

Przymocować czaszę do masztu.


 

 

Ustawić czaszę w odpowiednim kierunku. Kierunek wyznacza się przy użyciu kompasu.


 

 

Okablować głowice:


Włożyć drut miedziany w otwór wtyczki głowicy, przykręcić metalową końcówkę do głowicy. Dokręcić płaskim kluczem.


Następnie poprowadzić kable wzdłuż ramienia i zamocować je taśmą klejącą lub opaską.

 


WAŻNE:


Złączenia należy izolować silikonem dekarskim.

 

ZASADY PODŁĄCZANIA ANTENY

 

 

UWAGA

Przed właściwym przymocowaniem anteny, należy wykonać montaż prowizoryczny. Podczas instalowania anteny należy podłączyć odbiornik TV na zewnątrz; ekran powinien być widoczny podczas manipulowania anteną.

 

 

Antenę należy podłączać przy dobrej pogodzie i na suchej ziemi.


Przed podłączeniem lub odłączeniem wtyczki F od głowicy uniwersalnej lub odbiornika, należy odłączyć wejście od demodulatora sygnału z anteny satelitarnej.


Przed połączeniem wszystkich elementów instalacji, należy odłączyć demodulator.


Przyłączyć kabel koncentryczny, wychodzący z anteny, następnie przewód do połączenia z odbiornikiem TV.


 

 

Podłączyć odbiornik TV i demodulator.


Sprawdzić w instrukcji dołączonej do demodulatora, jaki program odpowiada antenie (odbiornik analogowy lub cyfrowy).


 

USTAWIANIE CZASZY ANTENY

W instrukcji montażu, dołączonej do anteny, znajduje się tabela, pozwalająca określić kąty potrzebne do ustawienia anteny, w zależności od miejsca zamieszkania i satelity, z którym chcemy się połączyć.

 

- Lekko odkręcić nakrętki, łączące czaszę i maszt. Czasza powinna lekko przekręcać się w obie strony.

 

- Precyzyjnie ustawić poziome ramię czaszy. Przy użyciu kompasu odchylić je odpowiednio.

 

- W tym celu przekręcać lekko czaszę wokół masztu aż do momentu, w którym na ekranie pojawi się obraz (w wypadku odbiorników analogowych) lub, w wypadku odbiorników cyfrowych odpowiedni poziom jakości na wskaźniku.

 

 

- Lekko dokręcić nakrętki, łączące czaszę i maszt. Ostatecznie należy dokręcić je dopiero po podłączeniu wszystkich urządzeń i sprawdzeniu odbioru.

 

- Odkręcić nakrętki łączące czaszę z elementem mocującym do masztu. Ustawić azymut czaszy. Odnaleźć kąt ustawienia, podany w instrukcji, odpowiedni dla najbliższego miasta.

 

 

PODŁĄCZANIE WE WNĘTRZU DOMU

 

Kabel poprowadzić tak, aby był jak najmniej widoczny (pod krawędzią dachu). Kabel mocuje się do podłoża zszywkami.

 

 

 

Przewiercić ścianę (jeżeli pozwala na to jej konstrukcja), zacząć wiercenie od wnętrza, i przełożyć kabel.

 

 

 

Otwór, przez który przełożono kabel, wypełnić uszczelniaczem polimerowym. Dobrze wcisnąć go w otwór. Wokół kabla uformować zgrubienie.

 

 

 

 

 

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ

 

- Przed podłączaniem urządzeń, należy odłączyć demodulator. Najpierw przyłączyć kabel koncentryczny wychodzący z czaszy, następnie przewód HDMI do połączenia z odbiornikiem TV.

 

- Podłączyć magnetowid przez inny przewód HDMI. Odnaleźć i zidentyfikować gniazdka posługując się instrukcją.

 

- Innym HDMI podłączyć dekoder do demodulatora.

 

 

DODATKOWE RADY

Im większa czasza, tym lepszy odbiór programów, dlatego zaleca się kupno anteny o średnicy wynoszącej co najmniej 80 cm.

 

 

UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

 

- Instalacja czaszy wymaga dokładności i uwagi. Każdy producent dołącza do anteny szczegółowy opis montażu, który należy dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem instalacji.

 

- Popełnienie błędu podczas instalowania może spowodować zły odbiór lub uszkodzenie delikatnych elementów anteny (głowica, demodulator).