Instalacja zimnej wody (lutowane rury miedziane)

Opinii 8

WYBÓR MIEDZI

Wybór miedzi zależy od rodzaju instalacji.


Instalacja zewnętrzna: Wybrać twarde rury miedziane.


Instalacja wewnętrzna - pod tynkiem: Używać miedzi miękkiej. Przed zamontowaniem pod tynkiem na rury należy założyć otulinę izolacyjną.


ODPOWIEDNIA ŚREDNICA RURY

Średnicę rury dobiera się w zależności od rodzaju instalowanego urządzenia.


Pierwsza liczba w tabeli oznacza średnicę zewnętrzną, druga (w nawiasie) - średnicę wewnętrzną.
NARZĘDZIA I AKCESORIANIEZBĘDNE NARZĘDZIA I AKCESORIA


DOPROWADZENIE WODY DO UMYWALKI

Do poprowadzenia podejścia potrzebne są kształtki łączące poszczególne odcinki przewodów. Rury i kształtki z miedzi lutuje się lub łączy za pomocą odpowiednich złączek.Poniżej znajduje się opis wykonania doprowadzenia wody.1. Odciąć dopływ wody.2. Przed przecięciem rury, należy przyłożyć do niej trójnik, aby ustalić miejsce przyłączenia.


3. W celu doprowadzenia przewodu ponad górną rurą, należy wykonać odsadzkę, przyłączając ją do trójnika.4. Odchylić trójnik pod kątem 45° i wsunąć odsadzkę. Ustawiać całość instalacji tak, by odsadzka znalazła się w pozycji równoległej do ściany.


PRZYGOTOWANIE DO LUTOWANIA


Dokładnie zaokrąglić krawędzie przeciętej rury, usuwając wszelkie nierówności, powstałe po przecięciu.


Oczyścić część rury przeznaczoną do lutowania papierem ściernym lub włókniną czyszczącą. Dokładne oczyszczenie decyduje o jakości spoiny.Osłonic ścianę ochronną matą przeciwogniową.


Oba elementy - rurę i łącznik - powlec topnikiem, następnie połączyć je kielichowo, przekręcając łącznik aż do ustawienia go w wybranej pozycji (topnik chroni oczyszczone powierzchnie przed utlenianiem wskutek podgrzania, zapewnia dobre zwilżenie tych powierzchni stopionym spoiwem).


LUTOWANIE


Uregulować lampę lutowniczą tak, by dawała delikatny płomień.


Ogrzać łącznik. Czerwonawy kolor miedzi oznacza, że na łącznik można kłaść spoiwo (stop cyny).Oddalić płomień i nałożyć spoiwo wzdłuż całej części przeznaczonej do lutowania.


Spoiwo topi się i wpływa między łączone elementy. Poczekać, aż połączenie ostygnie. Nie poruszać!


Od tego momentu nie należy ogrzewać miejsca połączenia, gdyż może to doprowadzić do osłabienia instalacji.


PO ZAKOŃCZENIU LUTOWANIA


Po ostygnięciu spoinę wytrzeć mokrą szmatką, aby usunąć resztki topnika.


Odkręcić wodę, by usunąć z przewodu - przed przyłączeniem kranu - resztki spoiwa, które mogłyby uszkodzić armaturę.


Założyć uchwyt mocujący.


PODŁĄCZENIE DO KRANU


Podłączenie na elastyczny wężyk


Przylutować śrubunki do miedzianych rur, założyć uszczelki i przykręcić nakrętki wężyków.


Lutowanie powinno przebiegać tak samo jak opisano w punkcie 6.

Docisnąć, bez forsowania, nakrętkę do złączki.Podłączenie na sztywne rury


Przylutować śrubunki tak jak w wypadku rur giętkich.


Wykonać roztłaczanie odcinka rury odchodzącej od umywalki:


- nałożyć na rurę nakrętkę (w pierwszej kolejności jej gładka część),


- ogrzać końcówkę rury i zanurzyć ją w zimnej wodzie,


- przełożyć rurę przez matrycę pozostawiając po drugiej stronie matrycy 2-3 mm krawędź,


- za pomocą rozbijaka (o stożkowej końcówce) i młotka rozszerzyć rurę u jej wylotu.
Przed ostatecznym dokręceniem nakrętki należy odczekać 24 godziny, w czasie których uszczelka "pracuje".


Między nakrętką a złączką umieścić uszczelkę.


DODATKOWE RADY


Do wykonywania kolan w dużych instalacjach najlepiej używać giętarki do rur. Powinna ona mieć taką samą średnicę jak zginana rura.Należy docisnąć ją kolanem, naciskając jednocześnie na uchwyty i prowadząc je w dół.Rury wykonane z miękkiej miedzi mogą być gięte bezpośrednio, a rury z twardej miedzi należy przed zgięciem podgrzać.


Dodano: 01-03-2012