Instalacja wodna z miedzi i tworzywa PCV i CPCV

Opinii 8

RÓŻNE RODZAJE POŁĄCZEŃ

Rodzaje połączeń w instalacji wodnej mogą być:


- skręcane, z zastosowaniem różnego rodzaju złączek,


- klejone, na przykład na złącza z tworzywa PCV i CPCV.


RURY MIEDZIANE

Wybór miedzi zależy od rodzaju instalacji

 


 

 

 

TWORZYWO PCV I CPCV

Z tego tworzywa można wykonywać instalacje do zimnej i ciepłej wody. Możliwe jest także dołączenie do istniejącej już instalacji miedzianej rur wykonanych z tworzywa PCV.

 

 

Tworzywo to ma wiele zalet:

- nie rdzewieje,

- nie osadza się na nim kamień,

- jest łatwe w montażu.

 

Możliwe jest także dołączenie do istniejącej już instalacji miedzianej rur wykonanych z tworzywa PCV.

RURY MIEDZIANE: POŁĄCZENIA SKRĘCANE

ŚREDNICE RUR
Średnicę rur wybiera się w zależności od typu instalowanego urządzenia. Pierwsza liczba w tabeli oznacza średnicę zewnętrzną, druga (w nawiasie) - średnicę wewnętrzną.

 

 

 

 

NARZĘDZIA I AKCESORIA

 

NIEZBĘDZNE NARZĘDZIA I AKCESORIA

 

 
   INSTALACJA ZEWNĘTRZNA                         INSTALACJA WEWNĘTRZNA

                                                        - POD TYNKIEM   

            

 

 

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

Przewód rurowy można podłączyć do istniejącej instalacji:
 

 

A) w dowolnym miejscu przewodu - montując trójnik,
 

B) na końcu przewodu - w miejscu zakończenia zaślepką.
 

1. Odciąć dopływ wody.


2. Odciąć część rury tuż przy zaślepkach.


3. Skrócić rurę do odpowiedniej długości.

PRZYGOTOWANIE RURY DO ŁĄCZENIA

1. Dokładnie zaokrąglić krawędzie przeciętej rury, usuwając wszelkie nierówności, powstałe
po przecięciu.


2. Oczyścić papierem ściernym część rury przeznaczoną

 

 

ŁĄCZENIE

A) Dwuzłączka z końcówkami gwintowanymi
 

1. Nałożyć na rurę nakrętkę i uszczelkę.
 

2. Wsunąć rurę w złącze do oporu.
 

3. Przykręcić nakrętkę. Uszczelka dociśnięta przez gwint zapewnia całkowitą szczelność instalacji.


4. W ten sam sposób połączyć rurę z drugiej strony złącza.

B) Złącze samozaciskowe nakrętka pierścień uszczelka


1. Na miedzianą rurę nałożyć nakrętkę, pierścień i uszczelkę (pierścień należy nasmarować 
silikonowym smarem).
 

2. Wsunąć rurę w złącze do oporu.
 

3. Dokręcić nakrętkę. Pierścień rozpłaszcza się, zapewniając instalacji całkowitą
szczelność.


4. W ten sam sposób podłą czyć rurę z drugiej strony.

 

 

 

PODŁĄCZENIE KRANU

Należy wybrać łączniki dostosowane do rodzaju instalacji i do typu rury podłączonej do kranu (elastyczny wężyk lub rura sztywna).

 

 

 

Tworzywo PCV: połączenia klejone

ŚREDNICE RUR

 

Średnicę rury wybiera się w zależności od typu urządzenia.

 


 

 

 

 

NARZĘDZIA I AKCESORIA

NIEZBĘDZNE NARZĘDZIA I AKCESORIA

 

 
   INSTALACJA ZEWNĘTRZNA                         INSTALACJA WEWNĘTRZNA

                                                        - POD TYNKIEM   

            

 

 

 

 

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

Przewód rurowy można podłączyć do istniejącej instalacji:
 

A) w dowolnym miejscu przewodu - montując trójnik,
 

B) na końcu przewodu - w miejscu zakończenia zaślepką.
 

1. Odciąć dopływ wody.


2. Odciąć część rury tuż przy zaślepkach.
 

3. Skrócić rurę do odpowiedniej długości.

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ŁĄCZENIA

1. Po przecięciu rury piłką do metalu, należy ukosować jej krawędzie (pilnikiem).
 

2. Ołówkiem zaznaczyć na rurze miejsce, do którego elementy zostaną wsunięte.
 

3. Czystą szmatką wytrzeć krawędzie - powinny być idealnie suche.

 

 

ŁĄCZENIE RURY MIEDZIANEJ Z RURĄ Z TWORZYWA

Do połączenia rury wykonanej z tworzywa i rury miedzianej należy używać specjalnej złączki.
 

1. Stronę przeznaczoną do montażu rury miedzianej należy zainstalwać w identyczny sposób jak wcześniej opisane połączenia skręcane.

2. Wnętrze złączki i zewnętrzną część powierzchni powlec specjalnym klejem rury aż do linii zaznaczonej ołówkiem.

 


3. Wsunąć jeden element w drugi do oporu i mocno ścisnąć. Usunąć resztkę kleju szmatką.
 

 

4. Poczekać kilka godzin przed puszczeniem wody.

 

PODŁĄCZENIE KRANU

Należy wybrać łączniki dostosowane do rodzaju instalacji i do typu rury podłączonej do kranu (elastyczny wężyk lub rura sztywna).

 

 

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe
zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów
określa instrukcja użytkowania.
Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania
produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania
w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.

Dodano: 01-03-2012