Instalacja i oświetlenie zewnętrzne

Opinii 3

Oprawy oświetlenia tradycyjnego w nowoczesnym wykonaniu mogą być instalowane w dowolnych miejscach na elewacji budynku, na balkonach i tarasach, a także na terenie podwórza, ogrodu, w alejkach itp.

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie instalacji elektrycznej (zewnętrznej i wewnętrznej) musi być poprzedzone wykonaniem odpowiedniego projektu. Projekt instalacji, jak i jej prowadzenie może być realizowane tylko przez osoby uprawnione. We własnym zakresie ale pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej wolno wykonywać tylko prace przygotowawcze i wykończeniowe, np. wykopy i ich zasypywanie, roboty budowlano-murarskie lub krycie wyprowadzonych instalacji w uprzednio wykutych bruzdach na powierzchniach murowych.

 

PRZEKRÓJ WYKOPU

 

 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I AKCESORIA


NARZĘDZIA


MATERIAŁY

Wyboru materiałów, urządzeń technicznych (bezpieczniki, przełączniki, gniazda wtykowe, itp.), rodzaju ich jakości (np. przekroje, wielożyłowość przewodów) i ilości potrzebnej do wykonania instalacji dokonuje się na podstawie projektu.

 

Konieczne materiały: osłony izolacyjne - siatka lub folia, przerywacze, bezpieczniki, przewody, przełączniki, gniazdka wtykowe i oprawy oświetleniowe do stosowania na zewnątrz.

 

RODZAJE OŚWIETLENIA

 

PRZEZNACZENIE, WARUNKI

 

Do zastosowania oświetlenia tradycyjnego wystarczy w miejscu chronionym przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi (zadaszenie) zamocować typową oprawę. Należy pamiętać, aby na zewnętrznym doprowadzeniu energii używać właściwych jej przełączników, zabezpieczonych nie tylko przed opadami, ale i przed przenikaniem do ich wnętrza wilgoci.

 

 

 


 

 

 

Oprawy oświetlenia tradycyjnego w nowoczesnym wykonaniu mogą być instalowane w dowolnych miejscach na elewacji budynku, na balkonach i tarasach, a także na terenie podwórza, ogrodu, w alejkach itp. Dają nie tylko komfort pełnego bezpieczeństwa (pod warunkiem właściwego zainstalowania), ale odznaczają się również ciekawymi walorami estetycznymi.

 

Bezpieczeństwo opraw zapewnia stosowanie w ich rozwiązaniach konstrukcyjnych wyjątkowo trwałych materiałów produkowanych w oparciu o efektywne technologie nowej generacji. Przykładem mogą być urządzenia elektryczne całkowicie zamknięte lub tzw. wodo- i bryzgoszczelne. Oprócz typowych, zmodyfikowanych technologicznie materiałów syntetycznych (tworzywa sztuczne nie odkształcające się pod wpływem wysokiej lub niskiej temperatury i nie zmieniające barw podczas działania promieni UV) w produkcji zewnętrznych opraw oświetleniowych szeroko stosuje się materiały naturalne, takie jak szkło, stal, metale kolorowe, czy drewno.

 

Typowe oprawy oświetlenia zewnętrznego są produkowane zazwyczaj w tzw. "rodzinach":

 

 


 

 

Różnorodność kształtów, ubarwienia i sposobów mocowania opraw pozwala na właściwy ich dobór do każdego stylu elewacji lub dowolnej przestrzeni otoczenia budynku.

 

 


 

 

Oświetlenie techniczne stosuje się zwykle w miejscach narażonych na kolizje komunikacyjne, np. obok bram, wjazdów, wzdłuż dojazdów do garaży, przejść do budynków lub w ich najbliższych okolicach, w stopniach schodów. Bardzo ciekawe rozwiązania estetyczne dają urządzenia stosowane do oświetlenia oczek wodnych instalowane w ich wnętrzach, od strony dna.

 

Obudowy tego rodzaju urządzeń muszą charakteryzować się szczególnymi walorami konstrukcyjnymi, takimi jak wyjątkowa szczelność, wytrzymałość na działanie znacznych sił nacisku i uderzenia, względnie odporność na wchodzenie ich elementów w reakcje z substancjami agresywnymi (kwasy, paliwa itp.).

 

 

 

TYPY OŚWIETLENIA (przykłady)

 

drzwi wejściowe:

 

można tu zastosować kinkiety lub oprawy wiszące, stylizowane odpowiednio do wyrazu fasady budynku,

 

schody:

 

konieczne światło silne, nie dające cienia i nie oślepiające; wskazane oświetlenie wbudowane raczej w powierzchnie pionowe stopni,

 

tarasy i balkony:

 

kinkiety, oprawy wiszące, dostosowane wyrazem do stylu architektury budynku lub w kontraście do niego np. zastosowanie na nowoczesnej elewacji lampionów orientalnych,

 

drzewa, krzewy, pnącza:

 

najlepsze efekty daje tutaj zastosowanie oświetlenia od dołu; do drzew słabo ulistnionych źródło światła sytuuje się jak najbliżej ich pnia,

 

niskie krzewy i zagajniki:

 

lepiej oświetlać niskimi lampionami, o wysokości rozpraszającymi światło na poziomie poszycia,

 

alejki:

 

- szerokie - oświetlenie o dużej mocy,

 

- długie, nie kręte - światło rozproszone cieniami drzew,

 

- krótkie - światło skierowane w dół.

 

 

 

ZALECENIA PRAKTYCZNE

 

1. obudowa powinna być wykonana z solidnego tworzywa, np. z aluminium,
2. wykończenie powierzchni zewnętrznych musi być trwale zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, przy pomocy np. oksydowania lub specjalistycznego malowania,
3. klosz oprawy powinien być wykonany ze szkła lub polikarbonatu,
4. sposób mocowania oprawy musi być solidny, ale jest wskazane, aby jednocześnie charakteryzował się łatwością montażu,
5. należy zwrócić uwagę na możliwość łatwej wymiany żarówki,
6. źródło światła powinno być osłonięte,
7. warto, aby oprawa była przystosowana do instalowania w niej żarówki energooszczędnej.

 

 

UWAGA

Przystępując do drobnych prac naprawczych lub konserwacyjnych na instalacji elektrycznej nie wymagających uprawnień (np. czyszczenie, czy malowanie opraw), bezwzględnie trzeba przestrzegać podstawowych zasad:


- przed rozpoczęciem wskazanych robót należy wyłączyć z instalacji napięcie: wykręcając bezpieczniki tradycyjne lub wyciskając odpowiednie przyciski na automatycznych; nowoczesne bezpieczniki dźwigniowe ustawić trzeba w pozycji wyłączenia napięcia,


- po wyłączeniu bezpieczników należy sprawdzić próbnikiem na przewodach czy dopływ napięcia rzeczywiście został odcięty,


- w żadnych okolicznościach nie wolno dotykać jednocześnie dwóch lub więcej przewodów, nawet jeżeli uprzednie sprawdzanie przewodów dopływowych wykazało na nich brak napięcia.

 

 


 
Dodano: 01-03-2012