Instalacja domofonu lub wideodomofonu w domu jednorodzinnym

Opinii 10

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby bezpiecznie zainstalować domofon lub wideodomofon należy:

 

- przed rozpoczęciem pracy wyłączyć bezpiecznik główny,

 

- postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), które są dostępne w lokalnym zakładzie energetycznym i Polskim Komitecie Normalizacyjnym,

 

- używać tylko takich wyrobów, które są oznakowane specjalnym symbolem. Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności,

 

- nigdy nie instalować transformatora na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.

NARZĘDZIA


NARZĘDZIA


WBUDOWANIE KASETY (JEŻELI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ)


PRZEWODY

Wybór właściwych przewodów zależy od znajomości optymalnego sposobu działania montowanego urządzenia. Dane zawarte w tabeli mogą służyć jedynie za wskazówki. Przed wyborem przewodów należy zapoznać się ze schematem, dołączonym do urządzenia.

 

 

OCHRONA ELEKTRYCZNA

Domofon należy podłączyć do obwodu elektrycznego chronionego przez bezpiecznik lub przez wyłącznik nadprądowy 16 A.

 

Dodatkowo zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA, który zapewnia ochronę użytkowników.

 

Dwa typy zasilania:


1. Transformator znajduje się w aparacie. Aparat (unifon) podłącza się bezpośrednio do gniazda w obwodzie instalacji domowej.

 

 

 

2. Transformator znajduje się poza aparatem.


 

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu należy (jeżeli jest to konieczne):


- Zrobić wykop między miejscem montażu kasety bramofonowej a domem.


- Ułożyć osłonę kabla.


- Precyzyjnie odmierzyć potrzebną długość prze- wodów, łączących unifon z bramofonem.


- Przeciągnąć przewody przez osłonę, po- zostawiając dodatkowo około 20 cm bez osłony (uwzględniając cała długość, a nie tylko części podziemnej).

 

 

RADY

- Aby zagwarantować optymalne działanie urządzenia, nie należy łączyć przewodów elektrycznych między bramofonem a unifonem.


- Jeżeli kabel jest już zainstalowany, należy sprawdzić liczbę przewodów przed kupnem domofonu.

 

Montaż kasety bramofonowej


Określić lokalizację kasety bramofonowej na słupie lub na ścianie. Kaseta powinna być zainstalowana na wysokości 1,60 m nad ziemią.


 


 

 

 

Modele natynkowe (A): oznaczyć lokalizację kołków, wywiercić otwory i umieścić w nich kołki.


Modele podtynkowe (B): zaznaczyć lokalizację otworu i narysować kontur kasety wpuszczanej w ścianę.

 

 

 

 

 

Wykuć dłutem otwór na kasetę (model podtynkowy) i cała długość osłony kabla.


 

 

Umieścić w otworze kasetę i zamocować na zaprawę.


 

 

Umieścić osłonę kabla w wykutej bruździe i podtrzymać ją za pomocą kilku gwoździ (uważać, by nie przebić osłony).


 

 

Zwilżyć wodą bruzdę i wypełnić ją zaprawą, wyjmując gwoździe w miarę postępowania pracy.


Usunąć nadmiar zaprawy, pozostawić do wyschnięcia.


 

 

Ustal miejsca podłączeń przewodów na płytce kasety.


Przyciąć przewody do odpowiedniej długości i przyłączyć je zgodnie ze schematem montażu (patrz 6).


 

 

Montaż aparatu (unifonu)


Określić lokalizację unifonu na ścianie. Unifon powinien być zainstalowany na wysokości 1,50 m nad podłoga.

 

Zaznaczyć na ścianie przebieg bruzd do przeprowadzenia osłony kabla, łączącego kasetę z transformatorem.

 

 

 

Wykuć dłutem bruzdę w ścianie, dostosowując ją do grubości osłony.


Umieścić osłonę z kablem w bruździe i zagipsować lub nałożyć zaprawę.


 

 

Zaznaczyć rozmieszczenie kołków mocujących unifon lub jego podstawę do ściany, wywiercić otwory i umieścić w nich kołki.


 

 

Przykręcić do ściany podstawę unifonu.


Przyciąć przewody do odpowiedniej długości i przyłączyć je zgodnie ze schematem montażu (patrz 6).


 

 

Przymocować słuchawkę wraz z obudową do podstawy.


Przykręcić unifon do podłoża przeznaczoną do tego śrubą.


 

 

Montaż transformatora (jeżeli jest to konieczne)

 

Umieścić transformator w osłoniętym miejscu (np. na tablicy rozdzielczej).

 

 

WAŻNE

Przed rozpoczęciem montażu transformatora należy odłaczyc dopływ prądu.

 

1. Podłączyć transformator do unifonu zgodnie ze schematem (patrz 6).
2. Przystąpić do podłączania transformatora do obwodu elektrycznego, chronionego przez bezpiecznik (patrz ulotka "Montaż naściennej instalacji elektrycznej").

 

 

DODATKOWE RADY, DOTYCZĄCE WIDEODOMOFONÓW

- Nie należy kierować kamery w stronę słońca, ani umieszczać jej naprzeciw źródła mocnego światła.


- Nie należy instalować aparatu wewnętrznego w miejscu zbyt ciepłym (powyżej 40?C), ani zbyt wilgotnym. Nie narażać aparatu na działanie deszczu.


- Nie poddawać kamery ani aparatu na działanie silnych wibracji i wstrząsów.

OGÓLNY SCHEMAT


Montaż urządzenia wyposażonego w 7 przewodów (przykład):


- wspólny: 1 przewód


- mikrofon:1 przewód


- głośnik: 1 przewód


- zamek elektromagnetyczny: 1 przewód


- dzwonek: 1 przewód


- kaseta bramofonowa: 2 przewodyMontaż urządzenia wyposażonego w 2 kable (przykład):


- połaczenie kasety bramofonowej z unifonem dwoma kablamiMontaż urządzenia wyposażonego w 2 kable + 2 (przykład):


- połaczenie kaseta bramofonowa, uni- fon: 2 kable


- połaczenie zamek elektromagnetyczny, transformator, unifon: 2 kable


Dodano: 01-03-2012