Fundacja

Misja Fundacji Leroy Merlin

Pomagamy budować trwały wkład,
służący rozwojowi społeczności lokalnych

- jesteśmy dobrym sąsiadem.

Fundacja powstała we wrześniu 2012 r. w odpowiedzi na postulaty ekipy Leroy Merlin w ramach pracy nad nową wizją przedsiębiorstwa w 2011 roku (proces nazywał się Horyzont 2020).

Realizujemy naszą misję przede wszystkim wspierając społeczne inicjatywy pracownicze. Służy temu Program Grantowy, który organizujemy dwa razy w roku.

Dotychczas w realizację Programów Grantowych zaangażowało się łącznie ponad 3000 wolontariuszy, w większości pracowników Leroy Merlin Polska! Aż tyle osób zdecydowało się aby poświęć swój prywatny czas, aby działać na rzecz wspólnego dobra lokalnych społeczności.

W skali całego kraju nasi wolontariusze wyremontowali ponad 400 placówek publicznych – m.in. domy dziecka, szkoły, przedszkola, szpitale, świetlice terapeutyczne. Udało nam się również stworzyć ogrody, z czego część miała funkcję terapeutyczną i dydaktyczną, w dużej mierze ukierunkowaną na potrzeby dzieci.

Co nas niezmiernie cieszy, to fakt, że z każdą kolejną edycją grantów, skala pozytywnego wpływu na otoczenie wywieranego przez wolontariuszy Fundacji zwiększa się.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji Leroy Merlin Polska
Agnieszka Bolek - Prezes Fundacji 
Dorota Kaszuba-Kubalska - Członek Zarządu
Andrzej Zaremba - Członek Zarządu 


Rada Fundacji Leroy Merlin Polska
Krzysztof Kordulewski - Przewodniczący Rady Fundacji
Monika Zielińska-Futyma - członek Rady Fundacji
Joanna Próchnicka - członek Rady Fundacji
Sławomir Zaborniak - członek Rady Fundacji

Aktualności

Aby dowiedzieć się o ostatnich inicjatywach Fundacji Leroy Merlin odwiedź biuro prasowe pod adresem: poland.leroymerlin.com/pl

Kontakt do Fundacji

fundacja@leroymerlin.pl
Telefon: 504 044 533

Dane Fundacji Leroy Merlin Polska

Fundacja Leroy Merlin
KRS - 0000430027
REGON - 146284174
NIP - 1132858602